You are on page 1of 10

STRATEGI & KAEDAH DALAM PENGAJARAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KAEDAH NYANYIAN DAN LAKONAN

Pensyarah : Puan Suzana Yazid

Rohany Binti Husny Rinamurnirah Binti Nasir Roddy @ Mohd Zulkhairi Bin Abdullah

G A R I S PA N D UA N M E N J A L A N K A N K A E DA H N Y A N Y I A N

1. Guru boleh memainkan lagu atau menyanyikan lagu dengan sendiri.

2. Guru mengajar seni kata lagu dan pelajar menyanyi baris demi baris.

3. Pelajar diminta menyanyi keseluruhan lagu mengikut rakaman.

4. Sebagai penutup guru menerangkan nilai yang terkandung dalam lagu.

DEFINISI
Lakonan merupakan satu teknik di mana seseorang itu dapat

memainkan peranan dan melakonkan sesuatu cerita atau peristiwa


berdasarkan satu-satu nilai moral. Melalui teknik ini, nilai moral dapat dipupuk secara tidak langsung. Selain daripada itu, suasana yang menarik serta menyeronokkan dapat diwujudkan. Terdapat dua

jenis lakonan yang utama :


1. Lakonan spontan. Lakonan ini tidak memerlukan sebarang persediaan awal, skrip ataupun latihan. 2. Baca lakon. Ini merupakan lakonan yang membenarkan pelajar membaca skrip. Skrip yang disediakan hendaklah senang dan ringkas. Cerita yang digunakan boleh merupakan cerita riwayat, cerita binatang atau cerita jenaka.

GARIS PANDUAN LAKONAN SPONTAN


1. Pelajar hendaklah memahami cerita yang akan dilakonkan dan nilai moral yang perlu disampaikan. 2. 3. 4. 5. 6. Pelajar yang ingin mengambil bahagian boleh diberi keutamaan. Pelajar berlakon dengan dialog yang bebas serta gerak-geri yang

sesuai.
Bimbingan diberikan oleh guru. Bantuan hanya diberi jika diperlukan. Pada akhir lakonan, perbincangan mengenai nilai moral yang

terkandung dalam cerita diadakan. Ajaran dalam lakonan dikaitkan


dengan kehidupan manusia.

GARIS PANDUAN BACA DAN LAKON


1. Pelajar hendaklah memahami isi cerita. 2. Pelakon-pelakon ditetapkan. 3. Peranan setiap pelakon diterangkan. 4. Pelajar membaca skrip dan melakonkan watak. 5. Selepas mengenai membaca cerita dan lakonan, nilai perbincangan diadakan.

moral

Rumusan dibuat.

Kebaikan Lakonan
Pelajar menjadi aktif

Keburukan Lakonan
Pelajar menganggap lakonan suatu yang menghiburkan diri sahaja.
Bukan semua pelajar dapat menyertai lakonan. Pelajar yang lemah penguasaan bahasanya mungkin tidak berpeluang langsung untuk mengambil bahagian.

Suasana lakonan adalah lebih menarik dan menyeronokkan. Nilai moral dapat dipupuk melalui suasana yang menarik.

Menggalakkan interaksi dalam kalangan murid.

SEKIAN & TERIMA KASIH .