Sudahkah anda bersedia ?

Dah…….Cepatlah cikgu
kita dah ready nii !!!!
Tajuk yang lalu
 Genetik
ADAKAH ANDA MASIH INGAT LAGI ?

CIRI TUMBUHAN
YANG
DIKEHENDAKI
Resisten terhadap penyakit dan
perosak
Cepat mengeluarkan
hasil
Hasil berkualiti
Hasil Tinggi Bernilai estetik
TAJUK
HARI
INI
Pengawalatur
Pertumbuhan
APAKAH PENGERTIAN Pengawalatur
Pertumbuhan ?
Merangkumi hormon iaitu bahan
semula jadi yang di hasilkan oleh
tumbuhan serta bahan kimia sintetik
yang digunakan untuk menghasilkan
kesan yang serupa dengan hormon
semula jadi untuk mengawal
gerakbalas pertumbuhan tumbuhan
Kepentingan Pengawalatur Pertumbuhan
1) 2, 4-D dan 2, 4, 5-T sebagai racun
rumpai
2) Mengawal beberapa proses fisiologi
Aruhan pembungaan
Pengeluaran buah
Percambahan biji benih
Pembiakan pertumbuhan
Kepentingan Pengawalatur Pertumbuhan
3) Bidang Florikultur
 Merencat pertumbuhan tumbuhan
berbunga lebih rendah atau lebih tinggi.
4) Pengkulturan tisu tumbuhan
5) Pengawalan pengeluaran pucuk sisi tanaman
PENGAWALATUR PERTUMBUHAN
TERDIRI
BAHAN KIMIA SINTETIK
ASID INDOLBUTIRIK (IBA)
ETHEREL
HORMON SEMULA JADI YANG DIEKSTRAK
DARIPADA TISU TUMBUHAN
Asid indo-asetik (IAA)
Asid giberelik (GA3, GA4, GA7)
KAEDAH PENGGUNAAN
Disembur keatas daun tumbuhan
Menuangkannya disekeliling pokok
Menyapukannya keatas batang
pokok

TERDIRI DARIPADA LIMA JENIS
HORMON:
AUKSIN
SITOKININ
ASID
GIBERELIK
ETILENA
PERENCAT
PERTUMBUHAN
SLIDE19
SLIDE27
Auksin
 Semula jadi
 Asid indol asetik (IAA)
 Dari tisu meristem aktif seperti
mata tunas, daun muda dan buah
yang sedang dibentuk
 Sintetik
•Asid naftalena asetik (NAA)-cth: spectra
•2,4-D
•2,4,5-D
•MCPA
Racun rumpai
Pemanjangan
akar
Auksin
Kesan auksin
 Pertumbuhan kearah sumber cahaya
(fototropisme)
 Pertumbuhan akar ke arah graviti (geotropisme)
 Kedominan apeks
 Pembentukan bunga
 Kejadian dan pembentukan buah
 Pembentukan akar adventitus


AUKSIN
PENGAWALATUR
PERTUMBUHAN
KESAN
ASID NAFTALENA
ASETIK (NAA)
ASID INDOL-BUTIRIK
(IBA)
MEMPENGARUHI KEDOMINAN
APEKS
MENGGALAKKAN
PENGELUARAN AKAR
MENYEBABKAN
KELURUHAN DAUN
SITOKININ
TERDAPAT DALAM
AKAR
BUAH MUDA
BIJI BENIH
PENGAWALATUR
PERTUMBUHAN
BENZILADENINA
KESAN
MEMPENGARUHI
PEMBAHAGIAN SEL
MEMPENGARUHI
PEMBAHAGIAN MATA
TUNAS
MENGAWAL PROSES TUA
GIBERELIN
KESAN
PENGAWALATUR
PERTUMBUHAN
MENGGALAKKAN
PEMBAHAGIAN SEL
MENGGALAKKAN
PEMANJANGAN SEL
MENGATASI KEDORMANAN
BIJI BENIH SERTA
PERCAMBAHAN BIJI BENIH
GA3
GA7
ETILENA
DAUN
BATANG
AKAR
BUNGA
BIJI BENIH
PENGAWALATUR
PERTUMBUHAN
ETHEPHON
ETHEREL
KESAN
AGEN PEMASAKAN TISU
MENGGALAKKAN KELURUHAN
DAUN DAN BUAH
PERENCAT PERTUMBUHAN
PENGAWALATUR
PERTUMBUHAN
ALAR
B-9
MALEIK HIDRAZID
ABA (S/JADI)
KESAN
MENGAWAL PROSES TUA
MERANGSANG
PENGELUARAN BUAH
MENGURANGKAN
PERTUMBUHAN TAMPANG
Hubungan antara hormon dengan
bahagian tumbuhan
IAA dari asid giberelik
Auksin dan asid
giberelik mensintesis
dalam daun muda dan
kudup- bergerak
kepucuk untuk
mengawal
pemanjangan
Hubungan antara hormon dengan
bahagian tumbuhan
Asid giberelik mengawal
perkembangan sel dalam
kawasan subapeks
Auksin
mengawal
perbezaan sel
IAA
Hubungan antara hormon dengan
bahagian tumbuhan
Asid absisik dibina
dalam daun
sebagai
tindakbalas
kepada tekanan
air stoma
tertutup,
mengurangkan
kehilangan air
ABA
Asid giberelik
Hubungan antara hormon dengan
bahagian tumbuhan
Sitokinin bergerak
dari akar ke daun
menyeimbangkan
pertumbuhan akar
dari tunas
Sitokinin dibina
dalam buah muda
diperlukan dalam
pertumbuhan
Etilena terkumpul
dalam buah yang
matang untuk
menggalakkan
pemasakkan
Hubungan antara hormon dengan
bahagian tumbuhan
Auksin
bergerak
menuju hujung
akar
sitokinin
Auksin dan asid
giberelik
menggalakkan
aktiviti kambium
dalam
pembentukkan
tisu vaskular
sekunder
Hubungan antara hormon dengan
bahagian tumbuhan
Etilena dan asid absisik
yang terbentuk dalam
daun tua
Asid giberelik dan
sitokinin
terbentuk dalam
akar bergerak ke
tunas dan daun
Asid giberelik dan sitokinin
PERBINCANGAN KUMPULAN
 BUAT 5 KUMPULAN
 SETIAP KUMPULAN
AMBIL SATU JENIS
HORMON
 BERIKAN KESAN
HORMON DAN
CONTOH
PENGAWALATUR
PERTUMBUAHAN PADA
BAHAGIAN TUMBUHAN
5 MINIT DARI SEKARANG…..
TUGASAN
BINA PETA MINDA
SLIDE11
TAJUK AKAN DATANG
Tajuk DAH
HABIS
DAAA…….
MAHUKAH ANDA JADI SEPERTI
MEREKA ?
HORMATILAH ………………

CIKGU ANDA DAN
DENGARLAH
KATANYA…
SEKIAN
TERIKASIH

DARI AYAH
SAYA CIKGU
ZUL