BAKAR

Bakar (Cu, latinski - cuprum) je hemijski
element,metal VIIIB grupe. Vodi poreklo od izraza
cyprium aes što znači kiparski metal ili kiparska bronza.
 Hemijski simbol Cu
 Atomski broj 27
 Temperatura topljenja
1490°C
 Crvenkasto-braon
boje,mek metal
 Posle zlata i srebra ima
najveću elektriĉnu
provodljivost
Bakar je poznat od davnina...

Još u 6.milenijumu p.n.e. čovek je koristio bakar,
što dokazuju perlice pronađene na arheološkim
lokalitetima,koje su napravljene od samorodnog
bakra.
Samorodni bakar se u ranijem periodu koristio
za nakit,ali danas ga retko srećemo u prirodi...
SAMORODNI BAKAR
 Bakar se nalazi u zemlji. Treba otkloniti
stene, gromade i zemlju da bi se došlo
do bakra. Ponekad se nalazi duboko u
zemlji.


 Ĉile je zemlja u kojoj ima najviše
bakra.Tu se nalazi najveći rudnik
bakra na svetu, Chuquicamata,
u Atacama-pustinji.

NAJVEĆI RUDNIK BAKRA NA
SVETU – Chuquicamata
Rudnik bakra u blizini Srebrnog
grada u Novom Meksiku
 Bakar(II) sulfat
je neorgansko
hemijsko
jedinjenje
hemijske formule
CuSO
4
, gde je
oksidacioni broj
bakra +2. Poznato
je još i pod
nazivom plavi
kamen i
predstavlja
najvažniju so
bakra.

Bakar sulfat je proizvod
koji se javlja u vidu
kristalnih granula ili
praha, plave boje. Sadrži
najmanje 25% bakra.
Veoma je bitan za
porast i prevenciju
brojnih kliniĉkih i
patoloških
poremećaja kod
svih vrsta domaćih
životinja.Dodatak u
proizvodnji stoĉne
hrane i mineralno –
vitaminskim
smešama po
odredjenim
recepturama.
Tečan bakar je svetlozelene boje.
Kada se duže nalazi na vazduhu,prevlači se
zelenim slojem bazičnog karbonata (CuCO3-
Cu(OH)2), koji se zove patina a koji ga štiti od
daljeg razaranja.
Patina, je sloj oksida ili karbonata koji se taloži ili stvara na
površini metala zbog uticaja vazduha i vlage.

 Pomaže protiv srĉanih bolesti i
infarkta
 Dobar je za kosti
 Dobar je za imuni sistem
 Pripisuje mu se uloga u
stvaranju pigmenta i keratina
u kosi


 utiče na usporen rast, bledu kožu, anemiju,
dijareju, nedostatak pigmenata u kosi i koži,
ispupčene i proširene vene

 smanjuje funkcije nervnog sistema,to
uzrokuje smanjenu koncentraciju,
ukočenost, zujanje u ušima i razne druge
nervne poremećaje

 takođe uključuje i probleme sa kosom i suvu
kožu BAKAR SPREČAVA
PRENOŠENJE ZARAZA !

Korišćenje bakarnih površina
moglo bi da predstavlja nov način
prevencije protiv zaraza koje se
prenose kontaktom, pre svega u
bolnicama, pokazali su rezultati
istraživanja …

 Istraživanje je pokazalo da se na površini
bakarnih proizvoda u roku od dva sata
uništi do 99% vrsta najrasprostranjenijih
bakterija, uključujući zlatnu stafilokoku,
otpornu na mnoge antibiotike
 Ugrađivanje u zgrade bakarnih elemenata
kao što su ručke na vratima, pristupne
rampe ka zgradama ili prekidači, trebalo
bi da ograniči opasnost od zaraze


UvoĊenje elemenata od bakra u
ventilacione sisteme doprinelo bi,
prema reĉima eksperata, smanjenju
širenja infekcija vazdušnim putem na
mestima kao što su metro ili veliki
trgovinski centri. Odstranjivanje zaraze
uz pomoć bakra može se obavljati ne
samo sa površina koje ljudi stalno
dotiĉu, već se taj metal može
primenjivati i pri proizvodnji
vodovodnih sistema i klima-ureĊaja.
 У грађевинарству се бакар користи као
кровни покривач и за израду олука
Toliko lep a toliko zahtevan za
održavanje !


Popriličan broj domaćica izbegava ovaj
metal u kuhinji ili kao ukras u sobi jer se
plaši da će posle kratkog vremena on
izgledati staro te da neće moći da mu
Vrati stari sjaj. Savršen recept za
čišćenje je kečap,zahvaljujući prirodnoj
kiselini paradajza bakarno posudje će
zablistati!