Edgar Rubin

Sab Masyi Iz Ct

‡ Terkenal dengan teorinya iaitu ` Rubin Vase iaitu imaginasi di illusi optik yang berada di pemikiran manusia

Rubin`s vase

‡ Gambar tersebut menunjukkan gambar sebuah pasu tetapi dalam masa yang sama menunjukkan dua bentuk wajah manusia yang saling bertentangan.

Edgar Rubin :
"One can then state as a fundamental principle: When two fields have a common border, and one is seen as figure and the other as ground, the immediate perceptual experience is characterized by a shaping effect which emerges from the common border of the fields and which operates only on one field or operates more strongly on one than on the other." - Edgar Rubin, 1915

Teori Gestalt

‡ Teori gestalt menerangkan ciri-ciri organisasi (susunan) dan konfigurasi (bentuk) serta perkaitan dalam pembentukan pengamatan manusia. ‡ Dalam teori gestalt terdapat dua ciri iaitu gestalt dan latar. ‡ Gestalt dan latar boleh bertukar

Apabila putih menjadi gestalt dan hitam menjadi latar = pasu

Apabila hitam menjadi latar dan putih menjadi gestalt = 2 muka orang

‡ Prinsip asas dalam psikologi gestalt dinamakan Pragnanz yang bermaksud manusia mengenali pola atau corak dengan menyusun semula rangsangan untuk menjadikanya lebih mudah, lebih lengkap dan lebih teratur daripada yang sebenar dengan prinsip-prinsip penyusunan tertentu.

Prinsip 1: Proximity (pedekatan)
‡ Imej yang berdekatan dilihat sebagai sekumpulan
1 dan 2 sama kumpulan; 3 dan 4 sama kumpulan Sekumpulan yang mendarat

Sekumpulan yang menegak

Prinsip 2: Kesamaan (similarity)
‡ Keupayaan mata untuk melihat objek yang sama sifat sebagai satu kumpulan. ‡ Sifat illusi yang menyebabkan situasi ini berlaku ialah saiz, struktur, warna, bentuk, dan orientasi,
Sekumpulan

Sekumpulan

Prinsip 3: Common Fate
‡ Prinsip proximity (pendekatan) dan prinsip similarity (persamaan) mengambil tempat. ‡ Disebabkan gabungan dua prinsip ini imej kelihatan bergerak dan membentuk kumpulan baru

Imej kelihatan bergerak ketepi dan kebawah untuk membentuk kumpulan baru

Prinsip 4: penyambungan terus / kesinambuangan(good continuation)
‡ Manusia cenderung menyambung sesuatu mengikut arah yang tertentu seperti dalam corak atau pola tertentu.
v

v

Prinsip 4: penyambungan terus / kesinambuangan(good continuation)
‡ A dan O, O dan D, adalah dua garisan ‡ C dan O, O dan B, adalah dua garisan ‡ Prinsip penyambungan ialah menjangkakan bentuk yang bersambungan. ‡ Kita menerima dua garisan yang bersambungan daripada empat garisan yang bersambungan.

Prinsip 5: Penutupan
‡ Berkaitan dengan penyambungan terus, kita cenderung untuk mengislustrasikan sesuatu imej yang tidak tertutup itu tertutup jika, imej yang tidak tertutup itu mudah, sendirian atau sama.
-rajah diatas, melambangkan bulatan -rajah di bwh; selain daripasa segi empat tepat yang bertindih -sekiranya digabungkan; gambaran orang dan tangan Garisan melengkung ini menyebabkan tiga segi empat bercantum

Prinsip 6: Luas dan Simetri
‡ Mengikut prinsip keluasan apabila dua bentuk yang kecil bertindih. Maka ia akan dianggap sebagai bentuk dan yang besar akan dianggap sebagai tapak. ‡ Prinsip bentuk simetri pula, ia dilihat sebagai bentuk yang dekat atau hampir. Garisan simetri yang melengkung pula mengasingkan ia daripada tapak. ‡ Prinsip simetri juga menerima keseluruhan bentuk daripada sebahagian bentuk.

Segi empat berwarna hitam kelihatan seperti tapak kepada segi empat putih sekiranya dilihat dengan teliti gambarajah tersebut kelihatan seperti segi empat yang belubang

-Apa yang dapat kita lihat, tiga objek iaitu dua bentuk yang tidak sama dan satu bentuk berlian atau dua bentuk berlian yang bertindih. -Mengikut prinsip simetri , kita melihat dua berlian yang bertindih.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful