MEMARTABATKAN BAHASA MALAYSIA MEMPERKUKUH PENGUASAAN BAHASA INGGERIS

(Melaksanakan P&P Sains dan Matematik dalam Bahasa Malaysia di SK dan SMK (Tingkatan 1 hingga 5) manakala BC di SJKC dan BT di SJKT)

Kementerian Pelajaran Malaysia
1

MEMARTABATKAN BAHASA MALAYSIA MEMPERKUKUH PENGUASAAN BAHASA INGGERIS RASIONAL  Penggunaan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar pengajaran Sains dan Matematik di sekolah rendah dan menengah menghakis kepentingan bahasa Malaysia sebagai bahasa ilmu dalam bidang tersebut.  Penggunaan bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar telah mantap bagi semua mata pelajaran yang dimulakan sejak tahun 1970an.  Kebanyakan negara di dunia berusaha keras untuk memartabatkan bahasa kebangsaan mereka masingmasing sebagai bahasa ilmu.
2

MEMARTABATKAN BAHASA MALAYSIA MEMPERKUKUH PENGUASAAN BAHASA INGGERIS RASIONAL  PPSMI telah melebarkan jurang pencapaian Sains dan Matematik antara murid bandar dan luar bandar.  Penggunaan bahasa Malaysia perlu diperkukuhkan sebagai bahasa perpaduan untuk membina jati diri dan negara bangsa.  Laporan Razak 1956 dan Laporan Rahman Talib 1961 telah menekankan tentang perlunya penggunaan bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar utama di sekolahsekolah dan dijadikan sebagai bahasa perpaduan.

3

MEMARTABATKAN BAHASA MALAYSIA MEMPERKUKUH PENGUASAAN BAHASA INGGERIS

4

MEMARTABATKAN BAHASA MALAYSIA MEMPERKUKUH PENGUASAAN BAHASA INGGERIS

PENGUASAAN PELAJAR DALAM BAHASA MALAYSIA BERBANDING BAHASA INGGERIS

5

JURANG PENCAPAIAN BANDAR & LUAR BANDAR BM & BI UPSR (GRED ABC)
Menurut kajian, murid-murid akan lebih mudah menerima ilmu sekiranya p&p menggunakan bahasa yang lebih mudah mereka fahami.
9 5 9 0 8 5 8 0 7 5 7 0 6 5

BM bandar

BM luar bandar

BI bandar
Kohort PPSMI Thn. 1 -5

C & B , A G p n d i M s u t a r e P

6 0 5 5 5 0 B Bd M nr BL MB B nr IBd BB IL

BI luar bandar
20 01 8. 6 1 8. 1 3 6. 4 0 5. 2 3 20 02 8 .4 9 8. 3 8 7. 2 7 5. 9 3 20 03 9. 0 0 8. 4 2 7. 5 0 6 .0 2 20 04 9. 0 8 8. 5 1 7. 5 7 6. 0 9 20 05 8. 8 6 8 .6 4 7. 3 6 6. 4 8 20 06 8. 8 9 8. 4 8 7. 1 8 6. 4 2 20 07 8. 9 5 8. 5 5 7. 5 0 6 .8 7 20 08 8. 9 1 8. 4 4 7. 6 4 6. 9 4

6

JURANG PENCAPAIAN BAHASA INGGERIS (GRED ABC) PMR ANTARA BANDAR DAN LUAR BANDAR
90

BM bandar
80

Status Pencapaian Gred A, B & C BM luar bandar BM & BI SPM Mengikut Lokasi BI bandar
70 60

s u t a r e P

50

40

30

20 BM Bandar BM Luar Bandar BI Bandar BI Luar Bandar

2001 79.2 78.0 55.3 29.2

2002 81.4 79.9 64.8 39.3

2003 84.7 83.0 64.7 37.5

2004 79.8 79.9 56.7 37.3

2005 78.8 78.0 59.9 40.1

2006 78.9 78.8 58.0 38.4

2007 78.2 77.8 58.5 39.2

2008 78.9 78.8 59.4 40.8

BI luar bandar

Kohort PPSMI Tkn. 1 -3

7

JURANG PENCAPAIAN BAHASA INGGERIS SPM (1A-6C) BANDAR DAN LUAR BANDAR

BM bandar
7 0

6 0

BM luar bandar

5 0

BI bandar
Kohort PPSMI Thn. 1 -5

4 0

C & B , A G p c n d i M s u t a r e P

3 0

BI luar bandar

2 0 B ad IB a nr B ur adr ILaB a n B B dr Ma a n BL MB

20 03 4. 3 2 2. 1 8 6. 9 2 6. 5 8

20 04 4. 2 0 2. 0 7 6 .2 9 6 .7 5

20 05 4. 6 8 2. 5 3 6. 9 4 6. 4 9

20 06 4. 6 6 2. 6 3 6. 8 2 6. 3 5

20 07 4. 9 0 2. 8 5 6. 9 5 6. 6 0

20 08 4. 6 7 2. 6 9 7. 0 4 6. 7 7

8

MEMARTABATKAN BAHASA MALAYSIA MEMPERKUKUH PENGUASAAN BAHASA INGGERIS

MEMPERKUKUH PENGUASAAN BAHASA INGGERIS

9

MEMARTABATKAN BAHASA MALAYSIA MEMPERKUKUH PENGUASAAN BAHASA INGGERIS

CADANGAN PENAMBAHAN WAKTU P&P BAHASA INGGERIS DI SK & SM DITAMBAH
TAHAP I II SEDIA ADA 240 minit 210 minit TAMBAHAN 90 minit 90 minit JUMLAH 330 minit 300 minit

TINGKATAN 1-3 4-5 6R & 6A

SEDIA ADA 200 minit 200 minit 320 minit

TAMBAHAN 80 minit 80 minit 80 minit

JUMLAH 280 minit 280 minit 400 minit
10

MEMARTABATKAN BAHASA MALAYSIA MEMPERKUKUH PENGUASAAN BAHASA INGGERIS

WAKTU P&P BAHASA INGGERIS DI SJKC & SJKT DITAMBAH
TAHAP I II SEDIA ADA 60 minit 90 minit TAMBAHAN 60 minit 30 minit JUMLAH 120 minit 120 minit

11

MEMARTABATKAN BAHASA MALAYSIA MEMPERKUKUH PENGUASAAN BAHASA INGGERIS

Strategi Meningkatkan Penguasaan Bahasa Inggeris Menyediakan guru BI yang mencukupi menerusi pengambilan guru bersara, guru dari luar negara dan IPTS selain daripada pengambilan melalui IPGM dan IPTA. Menyediakan guru BI di luar norma iaitu 2 orang guru bagi setiap kelas berenrolmen tinggi (contoh: melebihi 35 murid) Menyediakan bahan bacaan BI Memperkenalkan language arts dalam P&P BI

12

MEMARTABATKAN BAHASA MALAYSIA MEMPERKUKUH PENGUASAAN BAHASA INGGERIS

EMPAT IPGM DAN SATU PUSAT BAHASA DIKENAL PASTI BAGI PENGKHUSUSAN BAHASA INGGERIS (PRA DAN DALAM PERKHIDMATAN)

IPBA Kuala Lumpur IPGM Kuala Terengganu IPGM Batu Lintang, Sarawak IPGM Gaya, Sabah ELTC, Kuala Lumpur

13

MEMARTABATKAN BAHASA MALAYSIA MEMPERKUKUH PENGUASAAN BAHASA INGGERIS

PENDEKATAN P&P
Seni Bahasa (story telling, drama, singing, poetry,

debate, public speaking etc)
English Literature Fun learning Modular ICT

14

MEMARTABATKAN BAHASA MALAYSIA MEMPERKUKUH PENGUASAAN BAHASA INGGERIS

Menambah fungsi makmal komputer kepada makmal bahasa.

Menyediakan perisian, headfon, speaker & mikrofon

15

MEMARTABATKAN BAHASA MALAYSIA MEMPERKUKUH PENGUASAAN BAHASA INGGERIS

16

MEMARTABATKAN BAHASA MALAYSIA MEMPERKUKUH PENGUASAAN BAHASA INGGERIS

Strategi Memartabatkan Bahasa Malaysia P&P Sains dan Matematik dalam BM di Tingkatan Satu hingga Lima di SMK dan SK manakala BC di SJKC dan BT di SJKT Menambah waktu P&P BM di SJKC dan SJKT Menggunakan ICT dalam P&P BM Menyediakan bahan bacaan BM Memperkenalkan seni bahasa dalam P&P BI
17

SULIT

MEMARTABATKAN BAHASA MALAYSIA MEMPERKUKUH PENGUASAAN BAHASA INGGERIS

PENDEKATAN P&P
Seni Bahasa (bercerita, drama, nyanyian, puisi, bahas,

syarahan, pengucapan awam)
Pembelajaran menyeronokkan Kesusasteraan Melayu Modular ICT

18

MEMARTABATKAN BAHASA MALAYSIA MEMPERKUKUH PENGUASAAN BAHASA INGGERIS

LIMA IPGM DIJADIKAN PENGKHUSUSAN BAHASA MALAYSIA: PRA DAN DALAM PERKHIDMATAN
IPGM Bahasa Melayu, Kuala Lumpur IPGM Kampus Tuanku Ampuan Afzan IPGM Tun Abdul Razak, Sarawak IPGM Kampus Ipoh IPGM Kent, Sabah
19 SULIT

MEMARTABATKAN BAHASA MALAYSIA MEMPERKUKUH PENGUASAAN BAHASA INGGERIS

PELUASAN PENGGUNAAN ICT DALAM P&P
Komputer Notebook Projektor LCD

Menambah baik fungsi makmal komputer kepada makmal bahasa

Perisian

20

MEMARTABATKAN BAHASA MALAYSIA MEMPERKUKUH PENGUASAAN BAHASA INGGERIS

Melaksanakan P&P Sains dan Matematik dalam Bahasa Malaysia di SK dan SMK (Tingkatan 1 hingga 5) manakala BC di SJKC dan BT di SJKT

Bermula pada 2012 dengan Tahun Satu, Tahun Empat, Tingkatan Satu dan Tingkatan Empat. Pada masa yang sama BC digunakan di SJKC dan BT di SJKT Perubahan tidak melibatkan Tingkatan Enam dan Matrikulasi

21

MEMARTABATKAN BAHASA MALAYSIA MEMPERKUKUH PENGUASAAN BAHASA INGGERIS

CADANGAN PELAKSANAAN MBMMBI 2012 - TAH

ME MAR AB K B AS T AT AN AH

PL KA A EA S N A
2009 TAHUN 2010 2011 D1 1 2012 D1 D2 2 2013 D2 D3

22

MEMARTABATKAN BAHASA MALAYSIA MEMPERKUKUH PENGUASAAN BAHASA INGGERIS

PENDEKATAN SOFT LANDING

Guru digalakkan mengajar Sains dan Matematik dalam dwibahasa mulai tahun 2010 di sekolah rendah dan sekolah menengah. P&P bagi Tahun 4 pada tahun 2012, 2013 dan 2014, Tahun 5 pada tahun 2013, 2014 dan 2015 dan Tahun 6 pada tahun 2014, 2015 dan 2016 akan dilaksanakan dalam dwibahasa. Sehubungan itu, peperiksaan Sains dan Matematik UPSR akan terus dilaksanakan dalam dwibahasa sehingga tahun 2016. P&P Tingkatan 4 pada tahun 2012, 2013 dan 2014, dan Tingkatan 5 pada tahun 2013, 2014 dan 2015 dilaksanakan dalam dwibahasa. Sehubungan itu, peperiksaan Sains dan Matematik SPM akan terus dilaksanakan dalam dwibahasa sehingga tahun 2015.
23

MEMARTABATKAN BAHASA MALAYSIA MEMPERKUKUH PENGUASAAN BAHASA INGGERIS

KRONOLOGI DASAR MEMARTABATKAN BAHASA MALAYSIA DAN MEMPERKUKUHKAN BAHASA INGGERIS( MBMMBI) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

15 April 2009

Pelantikan Y.A.B Tan Sri Muhyiddin bin Mohd. Yassin Sebagai Timbalan Perdana Menteri Merangkap Menteri Pelajaran Malaysia Memorandum Jemaah Menteri daripada Menteri Pelajaran: Transformasi Pendidikan Strategi Memartabatkan Bahasa Malaysia dan Memperkasa Bahasa Inggeris. Pengumuman pemansuhan PPSMI Dan pelaksanaan MBMMBI oleh Y.A.B Tan Sri Muhyiddin bin Mohd Yassin, Menteri

8 Julai 2009

8 Julai 2009 Pelajaran

24

MEMARTABATKAN BAHASA MALAYSIA MEMPERKUKUH PENGUASAAN BAHASA INGGERIS
14 Julai 2009 Mesyuarat Jawatankuasa Induk MBMMBI Bil.1/2009 dipengerusikan oleh Y. Bhg.Tan Sri KSU & Y. Bhg. Tan Sri KPPM Mesyuarat Jawatankuasa Memperkukuh Bahasa Inggeris Bil. 1/09 dipengerusikan oleh Y. Bhg. Dato’ Noor Rezan Bapoo Hashim, TKPPM (O) Nota Jemaah Menteri daripada Menteri Pelajaran – Strategi MBMMBI 5 Ogos 2009 Mesyuarat Jawatankuasa Induk MBMMBI 2/2009 2.30 petang dipengerusikan oleh KSU & KPPM

3 Ogos 2009 -

5 Ogos 2009

14 Ogos 2009 - Mesyuarat Jawatankuasa Memperkukuh Bahasa Inggeris Bil. 2/09 dipengerusikan oleh Y. Bhg. Dato’ TKPPM (O)
25

14 Ogos 2009 17 Ogos 2009

Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan & Penyelarasan Program Bahasa Inggeris Bil. 2/09 Mesyuarat Ketua Setiausaha KPM bersama Ketua Perkhidmatan KPM Bil. 8/2009. Pembentangan MBMMBI oleh Y. Bhg. Tan Sri KPPM. Sidang Media- Keputusan Meja Bulat PPSMI & “Soft Landing” MBMMBI oleh Y. Bhg. Tan Sri KPPM Publisiti dalam Hello On 2 – RTM TV 2 mengenai MBI oleh Prof. Dr. Moses Stephens Publisiti dalam MHI-TV3 mengenai MBI oleh Pn. Adzura Elier Ahmad (UiTM).

19 Ogos 2009 20 Ogos 2009 24Ogos 2009

26

24 Ogos 2009 25 Ogos 2009 KPPM(O) 25 Ogos 2009 2 Sept 2009 17 Sept 2009 10 Sept 2009  

Publisiti dalam The Star mengenai MBI oleh Y.Bhg. Dato’ TKPPM(O) Publisiti dalam NST mengenai MBI oleh Y.Bhg. Dato’ Sesi perbincangan Cadangan LDP untuk Guru Bahasa Inggeris Publisiti dalam WEB TV mengenai MBI oleh Y.Bhg. Dato’ TKPPM(O) Publisiti dalam Berita Harian mengenai MBI oleh Y.Bhg. Dato’ TKPPM(O) Publisiti dalam Nasi Lemak Kopi O- TV9 mengenai MBM oleh Prof. Dr. Onn Hj. Hashim (MBM)
27

10 Sept 2009 10 Sept 2009 5 Oktober 2009

Publisiti dalam Berita Harian mengenai MBM oleh Y. Brs. Dr. Haili Dolhan, TKPPM(D) Publisiti dalam WEB TV mengenai MBM oleh Y. Brs. TKPPM(D) Mesyuarat Jawatankuasa Induk MBMMBI 3/2009 2.30 petang dipengerusikan oleh Y.A.B Tan Sri Muhyiddin Mohd Yassin, Menteri Pelajaran Majlis Bersama Tokoh-tokoh Bahasa dipengerusikan oleh Y. Bhg. Tan Sri KPPM

8 Oktober 2009

10 Oktober 2009 Program Bersama KPM di TV 1 6 Fokus Utama MBMMBI oleh Y. Bhg. Tan Sri KPPM 12 Oktober 2009 Mesyuarat Tindak Susul kepada Mesyuarat Jawatankuasa Induk MBMMBI 3/2009
28

MEMARTABATKAN BAHASA MALAYSIA MEMPERKUKUH PENGUASAAN BAHASA INGGERIS

PERANCANGAN PELAKSANAAN DASAR MBMMBI •Penubuhan Jawatankuasa Induk MBMMBI yang dipengerusikan oleh Y.A.B. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pelajaran •Enam jawatankuasa kecil telah ditubuhkan di bawah JK Induk yang bertanggungjawab dalam penyelarasan berkaitan: - Kurikulum - Personel - Buku Teks dan Bahan - Publisiti - Latihan & Peningkatan Guru - Logistik

29

MEMARTABATKAN BAHASA MALAYSIA MEMPERKUKUH PENGUASAAN BAHASA INGGERIS
Perancangan Pelaksanaan Dasar MBMMBI KURIKULUM:

Penubuhan JK MBM & JK MBI bagi penyelarasan program pelaksanaan dasar MBMMBI Mengenal pasti sekolah-sekolah di mana pencapaian murid-murid dalam Bahasa Inggeris adalah rendah mengikut kluster dan zon (kerjasama BPK dan Lembaga Peperiksaan Malaysia ) Dokumen kurikulum serta modul pengajaran Tahun 1 dan Standard Kandungan Tingkatan 1 telah disiapkan dan telah diedarkan ke pihak berkaitan untuk validasi Perluasan Program Bacaan
30

MEMARTABATKAN BAHASA MALAYSIA MEMPERKUKUH PENGUASAAN BAHASA INGGERIS Perancangan Pelaksanaan Dasar MBMMBI BUKU TEKS DAN BAHAN: Penyediaan Buku Teks bagi Tahun 2012 •Tahun 1 – Kurikulun Transfortmasi •Tahun 4 – Kurikulum Terjemahan •Tingkatan 1 – Kurikulum Transformasi •Tingkatan 4 – Kurikulum Transformasi •Transkrip buku teks braille dan buku teks bersuara
31

MEMARTABATKAN BAHASA MALAYSIA MEMPERKUKUH PENGUASAAN BAHASA INGGERIS

Bahan Bacaan Tambahan • Peruntukan 12 juta untuk tahun 2010 Makmal Bahasa Menaik taraf makmal komputer yang sedia ada untuk digunakan sebagai makmal bahasa

32

MEMARTABATKAN BAHASA MALAYSIA MEMPERKUKUH PENGUASAAN BAHASA INGGERIS

Perancangan Pelaksanaan Dasar MBMMBI LATIHAN DAN PENINGKATAN GURU:
Penambahan guru opsyen Bahasa Inggeris secara berperingkat (bagi kelas berenrolmen > 35 orang) Pengambilan Guru Kontrak secara berperingkat - 600 orang Pengambilan Penutur Jati secara berperingkat - 1000 orang

33

MEMARTABATKAN BAHASA MALAYSIA MEMPERKUKUH PENGUASAAN BAHASA INGGERIS

Perancangan Pelaksanaan Dasar MBMMBI PUBLISITI:
•Temubual Dengan akhbar dan TV •Mengemas kini Laman Web KPM •Program Outreach/Taklimat •Penerbitan – sisipan ‘titian’ melalui Akhbar Utusan Malaysia - mencetak booklet penerangan MBMMBI untuk diedarkan ke seluruh negara •Program khidmat pelanggan
34

SULIT

MEMARTABATKAN BAHASA MALAYSIA MEMPERKUKUH PENGUASAAN BAHASA INGGERIS

35

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful