Strategi Metakognitif

Ahli Kumpulan: Mohd Zulhafiz Bin Kamaruddin Hasyyati Bt Mat Hanipi

Definisi
• Pemikirian aras tinggi yang boleh dipraktikan oleh murid- murid.

Konsep
• Murid- murid memikirkan tentang proses pembelajaran, rancangan pembelajaran, pemantauan dan penilaian kendiri. • Pelajar berbincang dan saling bertukar pendapat tentang sesuatu topik dan menterjemahkan sikap mereka dalam berbagai bentuk (simbol, grafik, gambar, cerita), melihat kembali persepsi awal mereka tentang sesuatu dan membandingkannya dengan keputusan baru, menjelaskan proses pemikiran mereka tentang strategi dan cara membuat keputusan dalam kegiatan pembelajaran, mereka akan mengenal pasti kelemahan dalam pilihan sikap yang diambil dan mengingat kembali kesulitan dan mereka dalam belajar.

Contoh
• Contoh- contoh soalan yang boleh diberikan oleh guru kepada murid- murid: - apakah yang saya telah belajar? - bagaimana saya boleh mempertingkatkan prestasi saya? - apakah bantuan yang saya perlu? • Mempraktikan strategi ini semasa mereka menjalani praktikum atau membuat journal refleksi

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful