Structuri ciclice ale monozaharidelor.

Formarea semiacetalilor interni
-Monoglucidele cu structură moleculară aciclică sunt foarte puţin
reprezentate în natură.

-Ele au gruparea carbonilică liberă şi de aceea se mai numesc şi forme
carbonilice.

-Formele aciclice sunt caracteristice triozelor şi tetrozelor.
-Începând de la pentoze predomină formele structurale ciclice.
Monoglucidele care au mai mult de patru atomi de carbon în moleculă prezintă
două structuri moleculare:
-aciclică
-ciclică

-Existenţa formelor structurale ciclice ale monoglucidelor
- s-a presupus pe baza unor proprietăţi fizico-chimice ale acestora care diferă
de cele ale aldehidelor şi cetonelor .

Monoglucide
-O altă abatere de la comportarea normală este variaţia în timp a rotaţiei specifice.
Astfel, soluţia proaspăt preparată de α-glucoză are rotaţia specifică 112
0
, după un timp
aceasta scăzând la 52,5
0
.
-Glucoza nu prezintă una dintre reacţiile specifice grupei carbonil (recolorarea
fucsinei decolorate cu dioxid de sulf).
Este cunoscut faptul cã gruparea carbonil poate da adiţii nucleofile cu grupãrile
OH de tip alcoolic, când rezultã semiacetalii 6, care prin condensare cu o nouã
moleculã de alcool genereazã acetali de tip 7.
C O
R'
R''
HO R
OR
OH
C
R'
R''
R HO
R''
R'
C
OR
OR
6
7
Reacţii analoage pot avea loc între gruparea carbonil a unei glucide și una
dintre grupãrile hidroxil din moleculã. Din acest motiv monozaharidele se
aflã sub forma unui amestec de compus liniar (aciclic) și compuși ciclici aflaţi în
echilibru.
Frecvent echilibul este deplasat spre structura ciclicã.
De obicei semiacetalii posedã cicluri de 5 și 6 atomi (mai puţin tensionate),
cele mai des întâlnite fiind ciclurile de șase.

Ciclurile de 5 atomi poarta numele de furan iar cele de 6 atomi numele de
piran.
La formarea semiacetalilor ciclici gruparea carbonilicã reprezintã un centru prochiral ce
posedã 2 feţe diastereotopice. Rezultã deci cã structurile ciclice obţinute vor reprezenta
doi diastereoizomeri epimeri. Acest tip de epimerie se numește anomerie.

Stereocentrul nou format poate avea o configuraţie absolutã S (anomer ) sau R
(anomer ).

Frecvent gruparea OH semiacetalicã poartã numele de hidroxil glicozidic.
C
C
C
C
C
CH
2
OH
H OH
O H H
H OH
H
H OH
O
CH
2
OH
H OH
O H H
H OH
H
O H H
O
C H
CH
2
OH
O
H OH
O H H
H OH
H O H
Anomer 
Anomer 
C H
CH
2
OH
H OH
O H H
H OH
H
OH
O
Stereocentrul nou format poate avea o configuraţie absolutã S (anomer ) sau
R (anomer ).
C
C
C
C
C
CH
2
OH
H OH
O H H
H OH
H
H OH
O
Anomer 
1 2
3
C H OH
R
1
R
2
1
2
3
Anomer 
4
4
S
C
H
OH
R
1
R
2
1
2 3
4
C
H
OH R
1
R
2
1 2
3
4
Reprezentarea graficã a anomerilor
-se poate realiza fie utilizand formule Fischer sau formule perspectivice.
Formule de proiecţie – formule
Fischer
 Partea din moleculă care se află în
spatele planului se scrie cu linii mai
subţiri.
Partea care se află în faţa planului,
aproape de cititor, se scrie cu linii mai
groase.
Puntea lactolică se scrie de obicei în
spatele planului
Substituenţii care apar în formulele
de proiecţie în partea dreaptă a catenei
carbonice sunt sub planul ciclului şi se
scriu în jos.
Substituenţii care apar în partea
stângă a catenei se scriu deasupra
planului, deci în sus.
O
OH
H
H
H
O H
OH
H OH
H
CH
2
OH
O
H
OH
H
OH H
OH
H
CH
OH
HOH
2
C
1
2 3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
Formule de perspectivă (Haworth )
C
C
C
C
C
CH
2
OH
H OH
O H H
H OH
H
H OH
O
C H
CH
2
OH
O
H OH
O H H
H OH
H OH
1, 5
1, 4
C
C
C
C
C
CH
2
OH
OH H
H OH
O H H
H
H OH
O
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
Hermann Emil Fischer (9 Octombrie 1852 – 15
Iulie 1919) –chimist german.A primit premiul
Nobel pentru chimie in 1902. A dezvoltat
proiectiile Fischer, o cale simbolica pentru
reprezentarea atomilor de carbon asimetrici.
S-a nascut la Euskirchen si a studiat la
Universitatile din Bonn si Strasbourg. Si-a luat
doctoratul cu Adolf von Baeyer la Strasbourg. A
fost profesor la Munchen, Wurzburg si Berlin. A
murit in 1919 dupa o intoxicatie cronica cu
fenilhidrazina.
A adus contributii stiintifice importante in studiul
glucidelor, aminoacizilor si proteinelor,
colorantilor trifenilmetanici, grasimilor si
enzimelor.
Sir Walter Norman Haworth (19 Martie
1883– 19 Martie 1950), -chimis britanic.
Cunoscut pentru cercetarile sale privind
glucidele si vitamina C. A fost profesor la
Universitatea din Birmingham. A primit
premiul Nobel in 1937 pentru cercetarile
sale privind vitamina C si glucidele.
A elaborat structurile corecte pentru o serie
de glucide si de asemeni a introdus
sistemul de reprezentare la structurilor
spatiale ale formelor ciclice ale glucidelor
in proiectii bidimensionale, mai usor
accesibile.

H
O
OH
H
OH H
OH
CH
2
OH
H
OH
H H
O
OH
H
OH H
OH
CH
2
OH
H
H
OH
-D-glucoza -D-glucoza
2
3
4
5
6
1 1
6
5
4
3 2
H
CHO
C OH
C H HO
C OH H
C OH H
CH
2
OH
1
5
2
3
4
6
D-glucoza
(forma lineara)
Proiectiile Haworth reprezinta formele ciclice ale glucidelor ca inele, iar anomerii α , respectiv
β avand gruparea OH de la atomul de carbon C1
 α (OH sub inel)
 β (OH deasupra inelului).
D(+)-Galactoza
C
OH H
HO H
HO H
OH H
CH
2
OH
O
H
O
H
CH
2
OH
OH
H OH
H
OH
H
H
OH
O
H
CH
2
OH
OH
H OH
H
H
OH
H
OH
D(+)-Galactoza -D(+)-Galactoza
H
+
/HO
-
H
14d 14c
O
C H HO
CH
2
OH
H
H
H
OH
OH
OH
H
OH
OH
OH
H
H
H
H
CH
2
OH
HO H C
O
H
H
13d
O
CH
2
OH
H
OH
H
H
H
OH
OH
HO HO OH
OH
H
H
H
OH
H
CH
2
OH
O
(R)
(S)
(R)
(S)
6
6
5
5
4
4
3
3 2
2
1
1
14b 14a
b -D-glucofuranoza a -D-glucofuranoza
C C
C
O
C
CH
2
OH
C H
HO
H
H
H
H
OH
OH
OH
OH
OH
OH
H
H
H
H
HO H C
CH
2
OH
C C
C
O
C
6
5
4
3 2
1
OH
H
HO
H
H
OH
OH
H
C C
C
O C
C
H
CH
2
OH
b -D-glucopiranoza
63.6 % 36.4 %
0.003 %
13b 13a
12 11
10
a -D-glucopiranoza
CH
2
OH
H
H
+
/HO
-
C C
C
O C
C
H OH
OH H
H
HO
H
OH
1
2 3
4
5
6
6
5
3 2
1
H
OH
H
H
HOCH
2
OH
OH
C C
C H O
C
C
H
HO
4
HOCH
2
C
C C
C H O C
rotirea cu 120
0
a lui C
5
pe legatura C
4
-C
5
H
OH OH
H
H
HO
H
OH
1
2 3
4
5
6
rotirea cu 120
0
a lui C
4
pe legatura C
3
-C
4
6
5
4
3 2
1
OH
H
HO
H
H
OH OH
H
C C
C H O
C H
2
O H C
C
13c
Modelul de formare a structurilor
semiacetalice ciclice în cazul
glucozei
-adiţia grupãrii OH la centrul
aldehidic prochiral nu este posibilã
nici pentru hidroxilul grefat la
atomul C
5
nici pentru cel grefat la
atomul C
4
, în aceastã conformaţie
ambele grupãri aflându-se în
spatele planului.

-Pentru formarea unui ciclu de 6
(piranozic), se impune rotirea
atomului de carbon C
5
cu 120
0
pe
legãtura C
4
-C
5
cu formarea
intermediarului 11.

-pentru închiderea unui ciclu de 5
(furanozic), rotirea atomului de
carbon C
4
cu 120
0
pe legãtura C
3
-
C
4
cu formarea intermediarului 12.
 Formulele de perspectivă nu sunt riguros ştiinţifice întrucât sugerează că
aceste cicluri sunt plane ceea ce nu este corect.
Prin determinări fizice (difracţie de raze X) s-a arătat că structura ciclică reală
a monoglucidelor este cea conformaţională de scaun şi baie, forma scaun fiind
mai stabilă.
O
OH
HO
H
CH
2
OH
O
O
OH
OH
OH
HO
HO
HO
HO
HO
CH
2
OH
CH
2
OH
H
H H
H
H
H
H
H
H
H H
H
OH
OH
H
H
13e
13f
13g
13h
H
H
OH
OH
H
H
H
OH
CH
2
OH
O
14h
14g
14f
14e
HO
HO
OH
OH
OH
H
H
H
H
H
H
CH
2
OH
CH
2
OH
O
O
C HO H
H HO C
H
H
OH
OH
H
C HO H
H HO C
O
O
CH
2
OH
CH
2
OH
H
H
H
H
H
H
OH
OH
OH
HO
HO
OH
H
creste stabilitatea
(a)-D-glucopiranoza 13h 0 substituenti ecuatoriali
(e)-D-glucopiranoza 13f 1 substituenti ecuatoriali
(a)-D-glucopiranoza 13e 4 substituenti ecuatoriali
5 substituenti ecuatoriali (e)-D-glucopiranoza 13g
Datorita stabilitatii mai mari a ciclurilor piranozice, in mediu apos protic D-
glucoza liniara se afla in amestec cu -glucopiranoza si -glucopiranoza.
Echilibrul este mult deplasat spre structurile ciclice, amestecul continand
0.003% compus liniar, 36.4% anomer  si 63.6% anomer .
Preponderenta formelor  poate fi explicata prin intermediul formulelor de
conformatie 13e, 13f, 13g, 13h si respectiv 14e, 14f, 14g, 14h.
Se știe cã forma ciclicã este cu atât mai stabilã cu cât numãrul
substituenţilor ecuatoriali este mai mare.
Formele  si  ale glucozei au fost izolate ca atare.
-D-glucopiranoza (pt. 146
0
, []
D
+112,2
0
), a fost obtinuta prin cristalizarea
glucozei din etanol.
-D-glucopiranoza (pt. 148-155
0
, []
D
+18,7
0
) a fost izolata din amestec apa
-etanol.
Valoarea rotatiei specifice a fost masurata pentru fiecare enantiomer imediat
dupa dizolvarea in apa.
De la oricare din cei doi enantiomeri s-ar porni in solutie apoasa, se ajunge in
timp la echilibru atunci cand rotatia specifica devine[]
D
+52.5
0
(aceasta
ramane constanta in timp).
Fenomenul se numeste mutarotaţie si el apare datorita echilibrului existent
intre cele doua configuratii ciclice prin intermediul formei aciclice.
O
H
H
H
H
H
HOCH
2
OH
HO
HO
OH
2
3
4
4
3
2
OH
HO
HO
OH
HOCH
2
H
H
H
H
H
O
4
3
2
OH
HO
HO
OH
H
H
H
H
H
O
O
H
H
H
H
H
OH
HO
HO
OH
2
3
4
CH
2
OH
CH
2
OH
13i
13j
13k
13l
(a)
(e)
(e)
(a)
a)-D-glucopiranoza
e)-D-glucopiranoza
e)-D-glucopiranoza
a)-D-glucopiranoza
În cazul fructozei amestecul de echilibru în solvenţi protici conţine 32% D-fructofuranozã
și 68% D-fructopiranozã.
Si în acest caz configuraţia S a noului centru chiral este propriu anomerului 
iar cea R anomerului .
H
OH
H
H
HO
1 2
3 4
5
6
rotirea cu 120
0
a lui C
5
pe legatura C
4
-C
5
OH
HOCH
2
6
5
4 3
2
1
OH
HO
H
H
OH
OH H
C C
C
O C
C
H
+
/HO
-
H
CH
2
OH
17
19a
-D-fructopiranoza
1
C C
C
O
C
CH
2
OH
H
H
H OH
OH
2
3
4
5
6
O
CH
2
OH
H
OH
H
H
H
OH
OH
HO
H
O
CH
2
OH H
H
H OH
OH
C C
C
CH
2
OH
C
O
CH
2
OH
CH
2
OH
O
C C
C C
18
6 5
4 3
2 1
H
H
OH
H
H
-D-fructopiranoza
19b
H
C C
C
O C
C
H
OH
OH H
H
HO
OH
1
2
3
4
5
6
HOCH
2
HOCH
2
CH
2
OH
6
5
4
3
2
OH
OH H
H
H
CH
2
OH
C C
C
O
C
1
-D-fructofuranoza
20a 20b
-D-fructofuranoza
H
HO OH
OH
H
H
H
OH
H CH
2
OH O
HOCH
2
HO
HO
HOCH
2
OH
OH H
H
H
CH
2
OH
O
HO
HO
19c 19d 20c 20d
H
H
+
/HO
-
HO
HO
20h
20g
20f
20e
O
O
CH
2
OH
CH
2
OH
CH
2
OH
CH
2
OH
H
H
H
H
H
H
OH
OH
OH
HO
HO
HO
HO
HO
HO
OH
OH
OH
H
H
H
H
H
H
CH
2
OH CH
2
OH
CH
2
OH
CH
2
OH
O
O
O
CH
2
OH
OH
OH
H
H
H
OH
OH
H
H
19h
19g
19f
19e
H
H
OH
OH
H
H
H H
H
H
H
H
H
H
H H
CH
2
OH
CH
2
OH
HO
HO
HO
HO
HO
OH
OH
OH
O O
CH
2
OH
H
HO
OH
O
La stabilirea denumirii
monoglucidelor trebuie precizate
toate particularităţile structurale :
tipul izomerului (anomerul α sau β);
seria sterică (D sau L); izomerul
optic (enantiomerul dextrogir (+)
sau levogir (-); numele glucidei;
tipul formulei perspectivice
(piranozică sau furanozică).
 substanţe solide, cristaline, inodore, solubile în apă, greu solubile în alcool
etilic şi insolubile în solvenţi organici
soluţiile monoglucidelor sunt incolore şi prezintă fenomenul de mutarotaţie şi
activitate optică;
cea mai dulce este fructoza, după care urmează glucoza, galactoza, manoza.

Proprietati fizice ale monozaharidelor
Denumire Proprietãţi fizice Provenienţã
Punct de
topire
0
C
Indice de
refracţie
[]
D
20
(
0
)
L(+) arabinoza 160 +108 în polizaharide numite arabani, gumã
arabicã, clei de vișine, sfeclã.
D(+) xiloza 145 +92 în polizaharide numite xilani, ce
însoţesc celuloza (zahãr de lemn).
D(-) riboza -21.5 în acizi nucleici ca furanozide.
D(+) glucoza 146 +112 în fructe dulci, miere, limfã, lichid
cefalorahidian.
în oligozaharide.
D(-) manoza 132 -17 în cojile de portocale și ca polizaharid-
manani.
D(+) galactoza 167 +144 în oligozaharide ca lactozã.
în polizaharide-galactani.
D(-) fructoza
(levuloza)
102-104 -133 in fructe dulci, roșii, miere.
în oligozaharide.
Zaharina
Ciclamat de
sodiu
(de 30-35 ori mai
dulce ca zaharul)

Aspartam
(de 200 ori mai
dulce ca zaharul)
Sucraloza
(de 600 ori mai
dulce ca zaharul)
Neotam
(de 7000 ori mai
dulce ca zaharul)
Indulcitori sintetici
Sunt determinate de grupările funcţionale ce le conţin:
1) Proprietăţi determinate de gruparea carbonilică;
2) Proprietăţi determinate de grupările hidroxilice;
3) Proprietăţi determinate de prezenţa ambelor grupe funcţionale;
1) Proprietăţi determinate de gruparea carbonilică
 reacţia de reducere;

reacţia de oxidare:
blândă;
energică;
protejată;

reacţia de adiţie şi condensare;

Proprietati chimice ale monozaharidelor
1.1 Reacţia de reducere
o Prin hidrogenarea monoglucidelor la nivelul grupării carbonilice, în prezenţă de
catalizatori (Pt, Pd, Ni etc.) se obţin polialcooli numiţi şi polioli .
-din tetroze se obţin tetritoli
- din pentoze se obţin pentitoli
- din hexoze se obţin hexitoli
- din D-Glucoză, prin reducere cu
hidrogen, în prezenţa amalgamului de
sodiu se obţine D-Sorbitolul.
D-Fructoza, în funcţie de condiţiile de reacţie, formează, prin reducere doi hexitoli:
-D-Sorbitolul
-D-Manitolul
În general, aldozele dau prin reducere un polialcool, iar cetozele doi polialcooli izomeri.

În natură, reducerea monoglucidelor se produce sub acţiunea unor enzime numite hidrogenaze.

Alcoolii polihidroxilici sunt substante cristaline, solubile in apa, cu gust dulce. Importanta
industriala prezinta sorbitolul si manitolul.

Sorbitolul se utilizeaza ca indulcitor in diete (avand 2.6kcal/g fata de glucoza 4kcal/g), in
obtinerea de geluri si paste (paste de dinti, etc. ), la protectie criogenica in amestec cu polifosfatul
de sodiu pentru produse congelate, etc.

Manitolul se utilizeaza in industria farmaceutica.
1.2 - Reacţia de oxidare
Datorită prezenţei în moleculă a grupărilor carbonilice libere sau mascate
(sub formă de hidroxili semiacetalici), monoglucidele manifestă un
pronunţat caracter reducător.

Produşii de oxidare care se obţin din glucide depind de natura oxidantului
şi a mediului de reacţie.
În funcţie de natura oxidantului oxidarea monoglucidelor poate fi:
-blândă;
- energică
-protejată
1.2 .1 - Reacţia de oxidare blândă
la aldoze - se realizează la nivelul grupării carbonilice (la C-1) care se
transformă în grupare carboxilică;
-rezultă hidroxiacizi numiţi acizi aldonici sau onici.
-condiţii blânde (apă de clor, hipocloriţi, Ag
2
O, reactiv Tollens, reactiv Fehling,
reactiv Benedict, reactiv Barfoed);
-Cetozele sunt rezistente la acţiunea oxidanţilor slabi. Datorita epimerizarii la
aldoze la tratarea cu reactivii Benedict sau Fehling dau un raspuns fals pozitiv.
D-Glucoza
D(+)-Galactoza
C
OH H
HO H
H OH
OH H
CH
2
OH
O
H
Acid D-Gluconic
C
OH H
HO H
H OH
OH H
CH
2
OH
O
HO
C
OH H
HO H
HO H
OH H
CH
2
OH
O
H
C
OH H
HO H
HO H
OH H
CH
2
OH
O
HO
Acid D-galactonic
-la oxidare are loc deschiderea de ciclu.
-prin deshidratare se poate forma lactona acidului.
O
H
CH
2
OH
OH
H OH
H
OH
H
OH
H
OH
H
CH
2
OH
OH
H OH
H
OH
O
OH
H
O
H
CH
2
OH
OH
H OH
H
OH
H
O
D-Glucoza Acid D-gluconic
Lactona acidului D-gluconic
Glucidele care contin grupe aldehidice care se
pot oxida la acizi carboxilici se numesc glucide
reducatoare.
-Toate glucidele ce au o grupare semiacetalica
sunt glucide reducatoare.

•Reactivii de test utilizati sunt:
-reactiv Benedict;
-reactiv Fehling;
Reactiv Benedict – 1 l solutie contine 100 g carbonat de sodiu anhidru, 173 g citrat
de sodiu si 17.3 g de sulfat de cupru pentahidrat.
-in prezenta glucidelor reducatoare are loc reducerea ionilor de Cu
2+
(albastru) la Cu
+

(precipitat rosu).
-se utilizeaza la analiza glucozei din urina –colorimetric- atat cantitativ cat si calitativ.
-fructoza, desi nu este o glucida reducatoare, da test pozitiv in prezenta reactivului
Benedict, datorita conversiei in glucoza si manoza in prezenta carbonatului de sodiu
(vezi mai departe).

Reactiv Fehling –compus din volume egale din urmatoarele solutii:
-69.28 grame de sulfat de cupru pentahidrat dizolvat intr-un litru de apa (Solutie
Fehling A);
-346 grams tartrat de sodiu tetrahidrat si 120 grame hidroxid de sodiu intr-un litru de
apa (Solutie Fehling B).
-Amestecul celor doua solutii se face inaintea testului.
1.2.2 - Reacţia de oxidare energică
-la aldoze, oxidarea se produce la gruparea carbonilică şi la gruparea
hidroxilică primară, deci la C-1 şi C-6.

-rezultă acizi zaharici;

-la cetoze, în condiţii de oxidare energică, se produce ruperea catenei
carbonice de lângă gruparea carbonilică şi are loc transformarea în produşi
de oxidare cu un număr mai mic de atomi de carbon.

-oxidarea energică a monoglucidelor se produce cu ajutorul unor oxidanţi
puternici (HNO
3
concentrat, KMnO
4
, K
2
Cr
2
O
7
).
C
OH H
HO H
H OH
OH H
CH
2
OH
O
H
Acid D-Glucozaharic
C
OH H
HO H
H OH
OH H
COOH
O
HO
D-Glucoza
D(-)-Fructoza
CH
2
OH
O
HO H
H OH
OH H
CH
2
OH
COOH
COOH
H OH
H OH
COOH
O HO
+
Acid oxalic
Acid tartric
1.2.3 - Reacţia de oxidare protejată
-prin protejarea grupării carbonilice a monoglucidelor se poate realiza
oxidarea grupării hidroxilice primare, de la C-6.
-rezultă monoacizii numiţi acizi uronici.
-protejarea grupării carbonilice are loc prin reacţii de eterificare sau
esterificare a hidroxilului semiacetalic.
-după formarea acizilor uronici, gruparea carbonilică protejată poate reveni la
forma iniţială.
Glicozid
Acid glicozidic
O
H
CH
2
OH
OH
H OH
H
OH
H
OH
H O
H
CH
2
OH
OH
H OH
H
O
H
OH
H
R'
+ R'-OH
-H
2
O
+[O]
O
H
COOH
OH
H OH
H
O
H
OH
H
R'
+H
2
O
-R'-OH
O
H
COOH
OH
H OH
H
OH
H
OH
H
D-Glucopiranoza
Acid glucuronic
Acizii uronici sunt larg răspândiţi în natură şi au rol biochimic important:

-contribuie la detoxificarea organismelor animale de substanţe aromatice
toxice;

-ajută la transportul unor hormoni;

-contribuie la formarea unor poliglucide cu rol important în organism, în
special în membrana celulară;

O
H
COOH
OH
H OH
H
OH
H
OH
H
Acid glucuronic
Uridin-5'-glucuronozil
transferaza
H
2
N
NH
O
H
COOH
OH
H OH
H
H
OH
H
Acidul ascorbic (Vitamina C)
O
OH O H
O O H
O H
H
Acid L-ascorbic
(forma redusa)
O
O O
O O H
O H
H
Acid L-dehidroascorbic
(forma oxidata)
OH
O
H OH
O H H
H OH
H OH
H
D-glucoza
OH
O
H OH
O H H
H OH
H OH
O
H
Acid D-glucuronic
NADH
+
H
+
OH
O H
H O H
OH H
H O H
H O H
O
Acid L-gulonic
O
OH O
O
O H
O H
3-ceto-L-gulonolactona
O
OH O H
O
O H
O H
L-gulonolactona
O
OH O H
O O H
O H
H
Acid L-ascorbic
(forma redusa)
1.3 - Reacţii de adiţie şi condensare
Monoglucidele reacţionează la nivelul grupării carbonilice cu:
•hidroxilamina
•acidul cianhidric
•ureea
Prin tratarea monoglucidelor cu hidroxilamina (H
2
N-OH), se formează
derivaţi azotaţi cristalini uşor solubili în apă, numiţi oxime.
D(+)-Manoza
C
H HO
HO H
H OH
OH H
CH
2
OH
O
H
HCN
C
H HO
HO H
H OH
OH H
CH
2
OH
OH
H
CN
C
H HO
HO H
H OH
OH H
CH
2
OH
OH
H
COOH
C H
C
C
C
C
CH
2
OH
O
H OH
O H H
H OH
H OH
+
N H
2
OH
C H
C
C
C
C
CH
2
OH
N
H OH
O H H
H OH
H OH
OH
Cu acidul cianhidric, se formează
cianhidrine care prin hidroliză formează
hidroxiacizi cu un atom de carbon in plus
faţă de monoglucida iniţială .
Tema de casa
1. Desenati formulele Haworth pentru urmatoarele substante:
a) α-D-glucofuranoza
b) β-D-fructopiranoza
c) α-D-manopiranoza
d) α-D-alofuranoza

2. O solutie proaspat preparata de α - D-galactoza (1g/ml) are o rotatie optica de
+150.7°.
Daca solutia este masurata dupa 10 zile, ea prezinta o rotatie optica de + 80.2°.
O solutie proaspat preparata de β - D-galactoza (1g/ml) prezinta o rotatie optica de +
52.8° care la fel, dupa 10 zile, prezinta o rotatie optica de + 80.2°.
Calculati compozitia procentuala a celor doua forme ale galactozei la echilibru (se
neglijeaza prezenta formei aciclice).

3. Folosind conventia CIP stabiliti configuratiile R-S pentru fiecare atom de carbon
chiral din D-glucoza, D-fructoza, α-D-glucopiranoza.

4. Explicati de ce D-galactoza roteste planul luminii polarizate in timp ce D-galactolul
(obtinut prin hidrogenarea D-galactozei) nu roteste planul luminii polarizate.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful