You are on page 1of 25

CONFIDENTIAL

PROGRAM INTERVENSI LIMA LANGKAH (PILL)


0
CONFIDENTIAL
1
Bidang Keutamaan Dalam Pelan Intervensi PMR dan SPM
Mempertingkat kualiti dan peratus subjek
kritikal bidang Bahasa : Contoh :
Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris
Mengawal masa guru berada di sekolah
Mempertingkat kualiti guru
Mempertingkat disiplin murid
Mempertingkat kehadiran murid
Rasional
Keutamaan kepada sekolah luar bandar
Merentas kebanyakan sekolah
Merentas kebanyakan sekolah
Merentas kebanyakan sekolah
Mempertingkat kualiti dan peratus subjek
kritikal bidang Sains & Matematik :
Contoh :Subjek Sains Tulen
Mempertingkat kualiti dan peratus subjek
kritikal bidang Sains Kemasyarakatan :
Contoh : Sejarah
Mempertingkat kualiti dan peratus subjek
kritikal bidang Teknologi / Vokasional :
Contoh : Perdagangan
Merentas kebanyakan sekolah
Merentas kebanyakan sekolah
Merentas kebanyakan sekolah
Bahasa Melayu di sekolah pelbagai kaum
Bahasa Inggeris di kebanyakan sekolah
CONFIDENTIAL
2


Setiap Sekolah menyediakan Perancangan Intervensi Lima
Langkah (PILL)
Kenal pasti
kelas / murid
bermasalah
yang perlu
diberi
keutamaan
Senarai
disokong
dengan
data/KPI
Apakah punca
kepada
masalah yang
dihadapi oleh
kelas / murid
sasaran
tersebut?
Senaraikan
cadangan-
cadangan untuk
menangani
punca masalah
yang hendak
ditangani
Bincangkan
amalan terbaik
di sekolah/
daerah/negeri
Buat prioriti
terhadap
intervensi yang
disenaraikan
adakah ia
mudah
dilaksana,
adakan ia
berimpak
tinggi?
Buat pelan
tindakan dengan
terperinci
Nyatakan guru
bertanggungjawab
dan tarikh
pelaksanaan
Mengenal
pasti kelas /
murid
sasaran
Memahami
punca
masalah
Menyenaraikan
cadangan
intervensi
Membuat
prioriti
intervensi
Menyediakan
Pelan
Tindakan
1 2 3 4 5
Rujuk data pencapaian / prestasi sekolah dan maklumat lain
CONFIDENTIAL
Contoh Fokus : Mempertingkat kualiti dan peratus lulus
Bahasa Melayu
1. Kelas / Murid manakah yang menghadapi masalah?
2. Siapa yang menghadapi masalah/isu berkaitan?
3. Apakah maklumat dan data yang menyokong?
4. Berapa kelas / murid ingin diberi fokus? Kemampuan?
5. Pastikan kumpulan sasaran adalah betul
Langkah 1 : Tentukan / Kenal pasti kumpulan
sasaran dengan tepat
Mengenal
pasti
kumpulan
sasaran
1
CONFIDENTIAL
Rujuk kepada senarai kelas / murid sasaran
1. Kenapa prestasi mereka begitu?
2. Mengapa mereka menghadapi masalah seperti itu?
3. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi keadaan
tersebut?
4. Bagaimanakah pandangan murid, ibubapa atau guru
berkaitan isu berkaitan?
5. Adakah itu punca sebenar?
Langkah 2 : Tentukan / Kenalpasti punca kepada masalah berkaitan
Terokai segala kemungkinan
Alat-alat : Tulang Ikan Ishikawa, 5W2H, Cause & Effect dan lain-lain
Mengenal
pasti sekolah
sasaran
Memahami
punca
masalah
Menyenaraikan
cadangan
intervensi
Membuat
prioriti
intervensi
Menyediakan
Pelan
Tindakan
1 2 3 4 5
CONFIDENTIAL
Mengapa pendidikan kita tidak cemerlang?
5
CONFIDENTIAL
Kenapa murid kita begitu seronok bila sekolah cuti?
Kenapa mereka tidak seronok untuk ke sekolah?
6
Bagaimana suasana di dalam bilik
darjah?
Bagaimana keadaan PdP di dalam
kelas?
CONFIDENTIAL
7
Mengapa ibubapa perlu menghantar anak ke kelas tuisyen?
CONFIDENTIAL
Mengapa murid kita ponteng
sekolah?
Di mana mereka bila tiada di
sekolah?
Mengapa mereka stress di
sekolah?
8
CONFIDENTIAL
1. Mengapa prestasi akademik sekolah rendah?
2. Mengapa pencapaian murid rendah?
3. Mengapa prestasi mata pelajaran rendah?
4. Mengapa murid tidak menjawab soalan?
5. Mengapa murid tidur semasa peperiksaan?
6. Mengapa?
7. Mengapa.?
9
CONFIDENTIAL
ROOT CAUSE ANALYSIS
MENGENAL PASTI PUNCA
MASALAH
10
CONFIDENTIAL
11
What do
struggling
schools
report?
1
2
3
Masalah pengangkutan ke sekolah
Murid kurang motivasi atau tidak berminat untuk
bersekolah
Latar belakang keluarga kurang menekankan
pendidikan
Mengenal
pasti sekolah
sasaran
Memahami
punca
masalah
Menyenaraikan
cadangan
intervensi
Membuat
prioriti
intervensi
Menyediakan
Pelan
Tindakan
1 2 3 4 5
Punca masalah mungkin banyak dan pelbagai. Pilih yang utama
CONFIDENTIAL
Di mana masalahnya..
12
CONFIDENTIAL
What do struggling
students say?
Why they cannot
perform as
expected
1
2
3
Kemahiran asas murid lemah
Persekitaran sekolah kurang menyokong PdP
Kualiti pengajaran kurang memuaskan
Mengenal
pasti sekolah
sasaran
Memahami
punca
masalah
Menyenaraikan
cadangan
intervensi
Membuat
prioriti
intervensi
Menyediakan
Pelan
Tindakan
1 2 3 4 5
Punca masalah mungkin banyak dan pelbagai. Pilih yang utama
CONFIDENTIAL
Lihat punca masalah dengan jujur
14
CONFIDENTIAL
Rujuk kepada punca masalah
1. Buat sumbang saran.
2. Apakah yang boleh dilakukan untuk menangani isu?
3. Lihat semula program/intervensi yang lalu dan nilai impaknya.
4. Apakah pendekatan lain yang mungkin berkesan?
5. Bolehkah program-program yang lepas menjadi lebih berkesan
dengan sedikit penambahbaikan?
6. Senaraikan semua cadangan intervensi. Terima dahulu semua
cadangan.
Langkah 3 : Senaraikan cadangan penyelesaian untuk setiap punca yang
diberi keutamaan
Beri fokus kepada program / aktiviti yang di dalam kawalan kita
Mengenal
pasti sekolah
sasaran
Memahami
punca
masalah
Menyenaraikan
cadangan
intervensi
Membuat
prioriti
intervensi
Menyediakan
Pelan
Tindakan
1 2 3 4 5
CONFIDENTIAL
16
Menyelesaikan masalah.
CONFIDENTIAL
Menyelesaikan masalah.
17
CONFIDENTIAL
Program
peningkatan
akademik
18
CONFIDENTIAL
Rujuk kepada punca masalah
1. Kolaborasi dengan pemimpin masyarakat
2. Program guru penyayang
3. Asrama desa
4. Kaunseling kepada ibu bapa / penjaga
5. Mendapatkan sokongan politik
6. Kunjungan ke rumah
7. Pengangkutan murid
Beri fokus kepada program / aktiviti yang di dalam kawalan kita
Mengenal
pasti sekolah
sasaran
Memahami
punca
masalah
Menyenaraikan
cadangan
intervensi
Membuat
prioriti
intervensi
Menyediakan
Pelan
Tindakan
1 2 3 4 5
Senaraikan cadangan intervensi untuk menangani punca masalah yang dihadapi
CONFIDENTIAL
20
Kehadiran murid
Impak
Mudah untuk dilaksana
Asrama desa
Program Guru
penyayang
Pengangkutan murid
Kolaboratif dengan
pemimpin masyarakat
Kunjungan ke rumah
Kaunseling penjaga
Mendapatkan
sokongan politik
Mengenal
pasti sekolah
sasaran
Memahami
punca
masalah
Menyenaraikan
cadangan
intervensi
Membuat
prioriti
intervensi
Menyediakan
Pelan
Tindakan
1 2 3 4 5
CONFIDENTIAL
21
Mengenal
pasti sekolah
sasaran
Memahami
punca
masalah
Menyenaraikan
cadangan
intervensi
Membuat
prioriti
intervensi
Menyediakan
Pelan
Tindakan
1 2 3 4 5
Sediakan pelan tindakan yang terperinci untuk setiap keutamaan dan punca
masalah
1. Apa yang perlu dilaksanakan?
2. Siapakan yang akan melaksanakannnya (pegawai bertanggungjawab)
3. Tarikh mula dan akhir pelaksanaan sesuatu aktiviti
4. Buat carta Gantt

Rujuk template excel
BIL KEUTAMAAN INTERVENSI
SENARAI SEKOLAH
SASARAN
TINDAKAN (APA YANG PERLU DIBUAT) UNIT
PEGAWAI
BERTANGGUNG JAWAB
TARIKH MULA TARIKH AKHIR Jun Julai Ogos Sept. Okt. Nov. Dis. Jan. 2014
Kehadiran Murid
Pertemuan Bersemuka dengan
Ibubapa
SMKB. SMKH, SMKGT,
SMKAG, SMKSP
Mengenal pasti sekolah sasaran, mengenal pasti punca masalah dan menyediakan
pelan tindakan
KU HEM Mohd Nasir 4 Jun 2013 5 Jun 2013
Kehadiran Murid
Pertemuan Bersemuka dengan
Ibubapa
SMKB. SMKH, SMKGT,
SMKAG, SMKSP
Menyediakan buku panduan pertemuan dengan ibubapa dengan berkesan KU HEM Mohd Nasir 16 Jun 2013 30 Jun 2013
Kehadiran Murid
Pertemuan Bersemuka dengan
Ibubapa
SMKB. SMKH, SMKGT,
SMKAG, SMKSP
Mesyuarat pertama penyelarasan pelaksanaan program PPD Head Abdullah 5 Julai 2013 5 Julai 2013
Kehadiran Murid
Pertemuan Bersemuka dengan
Ibubapa
SMKB. SMKH, SMKGT,
SMKAG, SMKSP
Menyediakan jadual pelaksanaan program KU HEM Mohd Nasir 10 Julai 2013 12 Julai 2013
CONFIDENTIAL
22
Contoh Intervensi: Kehadiran murid

15 schools
within district
identified that
have
particularly low
student
attendance
rates
3 root causes
were identified:
Inaccessibi-
lity of
school
Family
background
Lack of
student
motivation
or interest
7+ actions
determined to
directly
address the
root causes
3 prioritised
actions for
implementation
Guru
Penyayang
programme
Village
leader
support
House visits
Action plan
created with
single owners
and deadlines
assigned
Identify
target
schools
Understand
root
causes
List
interventions
Prioritise
interventions
Create
action plan
1 2 3 4 5
CONFIDENTIAL
23
CONFIDENTIAL
Terima Kasih
24
Akademik Tunggak Kecemerlangan Sekolah