BENTUK-BENTUK

SUSUNAN
TEMPAT DUDUK
BENTUK PANGGUNG WAYANG
JEMPUTAN SEORANG
4 2 1 3 5
4 2 1 3 5
7 6 8
LELAKI
2 4 5 3 1
7 8 6
PEREMPUAN
BENTUK PANGGUNG WAYANG (2)
JEMPUTAN SEORANG
4 2 1 3 5
4 2 1 3 5
7 6 8
BLOK B
2 3 5 1 4
8 10 6
BLOK A
2 4 5 3 1
7 6
8
BLOK C
9 10 7 9 9 10
BENTUK PANGGUNG WAYANG
JEMPUTAN DENGAN ISTERI
5 1 2 4 6 3
SUAMI
7 11 12 8 4
16 15
3 6 2 1 5 9 10
14 13
SUAMI DAN ISTERI SUAMI DAN ISTERI
ISTERI
KONTINJEN SUKAN MENGIKUT ABJADABCDEFGHIJ
5 3 1 2 4
BENTUK STADIUM MINI
JEMPUTAN SEORANG
3 5 1 4 2 6
BENTUK STADIUM MINI
(LELAKI – PEREMPUAN)ABCDEFGHIJ
5 3 1 2 4
2 3 1 2 1 3
LELAKI PEREMPUAN
BENTUK STADIUM MINI
(JEMPUTAN SUAMI ISTERI)ABCDEFGHIJ
4 2 1 3 5 6
4 3 8 2 5 1 7 6
KEDUDUKAN TETAMU KEHORMAT DAN
TUAN RUMAH YANG SETARAF
(JEMPUTAN SEORANG)
TK DUDUK
DI SEBELAH
KANAN TR
TETAMU KEHORMAT TUAN RUMAH
1
4
2
6
8
10
9
7
5
3
KEDUDUKAN TETAMU KEHORMAT DAN
TUAN RUMAH YANG SETARAF
(JEMPUTAN SUAMI DAN ISTERI)
TETAMU KEHORMAT TUAN RUMAH
1
4
2
6 L
8 P
10 P
L 9
P7
L 5
3
ISTERI TK
ISTERI TR
KEDUDUKAN TETAMU KEHORMAT LEBIH TINGGI
DARI TUAN RUMAH
(JEMPUTAN SEORANG)
TK
TR
1
4
2
6
8
10
9
7
5
3
TETAMU KEHORMAT
TUAN RUMAH
1
4
2
7 L
8 P
10 P
L 9
P 6
L 5
3
ISTERI TK
ISTERI TR
KEDUDUKAN TETAMU KEHORMAT LEBIH TINGGI
DARI TUAN RUMAH
(JEMPUTAN SUAMI ISTERI)
TEMPAT DUDUK BENTUK ‘I’
JEMPUTAN SEORANG (BERSETENTANG TK/TR SENDIRI)
15
11
7
3
4
8
12
16
18
14
10
6
5
9
13
17
TK TR 2 1
TEMPAT DUDUK BENTUK ‘I’
(JEMPUTAN SUAMI ISTERI)
14
9
6
1
8
11
16
15
12
7
4
5
10
13
TK
ITR
2 3
ITK
L
P
L
L
P
P
TR
L
P
L
L
L
P
P
L
TK HENDAKLAH DUDUK DI SEBELAH KANAN TR
DI MEJA UTAMA
(JEMPUTAN SEORANG)
1. Tetamu Kehormat (TK)
2. Tuan Rumah (TR)
3. Dif Paling Kanan Sekali
4. Dif Kedua kanan
X X X X X X TK TR
7 5 3 8 6 4 1 2
TK HENDAKLAH DUDUK DI SEBELAH KANAN TR
DI MEJA UTAMA
(JEMPUTAN SUAMI ISTERI)
1. Tetamu Kehormat (TK)
2. Tuan Rumah (TR)
3. Isteri TK
4. Isteri TR
5. Dif Yang Paling Kanan
6. Dif Kedua kanan
7. Isteri Dif Paling Kanan
8. Isteri Dif Kedua Kanan
X X ITR X X ITK TK TR
7 6 4 8 5 3 1 2
P L P P L P L L
KEKANANAN BAGI TIGA ORANG
(PENTAS)
1 3 2
KEKANANAN BAGI LIMA ORANG

1 3 2 4 5
KEKANANAN BAGI DUA ORANG

1 2
KEKANANAN BAGI EMPAT ORANG

1 3 2 4
KEKANANAN BAGI EMPAT ORANG
(DENGAN ISTERI)
1 3 2 4
KEKANANAN BAGI ENAM ORANG
(DENGAN ISTERI)
1 3 2 4 5 6
SEKIAN
TERIMA KASIH
OLEH:
MAIMUN SHAMSUDDIN