GARIS PANDUAN MEMPROSES BUKU

1)

2)

3)

Rujuk Senarai Buku yang telah disediakan oleh PNM untuk mendapatkan maklumat berkenaan nombor aksesan, nombor panggilan, nama pengarang dan judul buku. Semak buku sedia ada di perpustakaan yang sudah diproses sebagai contoh. Buku bertanda ‘R’ dan ‘KR’ iaitu buku Rujukan Dewasa dan Rujukan Kanak-kanak tidak boleh dipinjam, oleh itu tidak perlu disediakan kad pinjaman, poket buku dan slip pemulangan.

(Ketetapan pada 12 November 2009, Kursus Pemantapan Pengurusan Perpustakaan Desa 2009, Bilik Syarahan 1, Ting. 5, PNM)

GARIS PANDUAN MEMPROSES BUKU
4)

Tugas yang perlu dilaksanakan bagi bukubuku tambahan ini ialah seperti berikut:TUGAS Cop hak milik (bulat) PERATURAN - Cop hak milik di bahagian belakang muka surat judul setiap buku (verso page) - Cop nombor aksesan di bahagian belakang muka surat judul setiap buku (verso page) . - Rujuk Senarai Buku yang telah disediakan oleh PNM untuk nombor berkenaan. i.

LANGKAH

ii.

Cop nombor aksesan 5 digit. (gunakan mesin aksesan)

LANGKAH iii.

GARIS PANDUAN MEMPROSES BUKU
TUGAS

PERATURAN

Semak judul buku dalam - Catit nombor panggilan di Senarai Buku yang telah bahagian belakang muka surat disediakan oleh PNM dan judul setiap buku dengan pensil. catitkan nombor panggilan/ kelas menggunakan pensil. Ini perlu kerana ia dapat membantu semakan apabila menampal label pada buku supaya tidak silap. Tampal: (a) Poket buku - Tulis no. panggilan, nama pengarang (jika ada) dan judul buku di atas poket buku berkenaan. -Tampal di bahagian dalam kulit

iv.

LANGKAH
v.

GARIS PANDUAN MEMPROSES BUKU
TUGAS
(b) Label nombor panggilan
-Tulis

PERATURAN

no. panggilan di atas label berkenaan dengan pen/marker. - Tampal di bahagian depan kulit buku (buku nipis) atau di bahagian tulang buku (buku tebal). -- ukuran : - jarak dari tulang buku : 1.5 cm. (buku nipis) -jarak dari bawah : 2.5cm. (buku tebal) - Tampal di atas label no. panggilan supaya ia lebih kukuh dan tidak mudah lekang. - Tampal di bahagian muka surat terakhir.

vi.

(c) Cellotape di atas label nombor panggilan (d) Slip tarikh pemulangan

vii.

GARIS PANDUAN MEMPROSES BUKU
LANGKAH viii. TUGAS Sediakan kad pinjaman
-Tulis

PERATURAN no. panggilan, nama pengarang (jika ada) dan judul buku di atas kad pinjaman berkenaan. - Bolehkan pendekkan judul sekiranya panjang. - Masukkan kad pinjaman ke dalam poket setiap buku.

GARIS PANDUAN MEMPROSES BUKU
Contoh Bahan-bahan/Barangan yang Diperlukan Bagi Memproses Buku-buku:1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Cop hak milik (cop getah) Cop no.Perolehan/ no. Pengkelasan Poket buku Kad pinjaman Slip pemulangan Label no. Kelas Kod Jalur

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful