You are on page 1of 11

Hiperbola

Hiperbola je skup točaka ravnine za koje je apsolutna
vrijednost razlike udaljenosti od dvije čvrste točke te
ravnine konstantna.
Te dvije čvrste točke F1 i F2 nazivamo žarištima ili fokusima
hiperbole, a udaljenosti točke T hiperbole od žarišta radij-vektorima
r1 i r2 te točke.
r1= d(T,F1)
r2 = d(T,F2)
H = {T : | r1 - r2 | = 2a}
imaginarna os

asimptote - tangente u beskonačno
dalekim točkama
T
r1 | r1 - r2 | = 2a
a +b =c
2 2 2

e r2
b
e a a e
F1 A B F2
S realna os
b

a realna poluos
S središte d( S, A ) = d( S, B ) = a
F1, F2 žarišta, fokusi b imaginarna poluos
A, B tjemena e linearni ekscentricitet
d( S, F1 ) = d( S, F2 ) = e
Konstrukcija hiperbole kojoj je zadana realna poluos a i linearni ekscentricitet e:
a = 2 cm, e = 3 cm.

k ( S, a ) k ( S, e )

F1 A S B F2
Konstrukcija hiperbole kojoj je zadana realna poluos a i linearni ekscentricitet e:
a = 2 cm, e = 3 cm.
asimptote

k (A, e)

F1 A S B F2
Konstrukcija hiperbole kojoj je zadana realna poluos a i linearni ekscentricitet e:
a = 2 cm, e = 3 cm.

k ( F1, r1 )

k ( F2, r2 )

r1 r2

F1 A S B F2
Konstrukcija hiperbole kojoj je zadana realna poluos a i linearni ekscentricitet e:
a = 2 cm, e = 3 cm.

k ( F2, r1 )

k ( F1, r2 )

r1 r2

F1 A S B F2
Konstrukcija hiperbole kojoj je zadana realna poluos a i linearni ekscentricitet e:
a = 2 cm, e = 3 cm.

k ( F2, r1 ) k ( F1, r1 )

k ( F1, r2 ) k ( F2, r2 )

r1 r2

F1 A S B F2
k ( F2, r1 ) k ( F1, r1 )

k ( F1, r2 ) k ( F2, r2 )

r1 r2

F1 A S B F2
Konstrukcija tangente u nekoj točki T

t

T

r1

r2

F1 A S B F2
Konstrukcija hiperbole kojoj je zadana realna poluos a i linearni ekscentricitet e:
a = 2 cm, e = 3 cm.
t
Konstrukcija središta hiperoskulacijskih kružnica
(kružnica zakrivljenosti)
T

R F1 A S B F2
Konstrukcija hiperbole kojoj je zadana realna poluos a i linearni ekscentricitet e:
a = 2 cm, e = 3 cm.
t

T

F1 A S B F2

Na svakoj sekanti udaljenosti
točaka hiperbole od
asimptota su jednake.