You are on page 1of 12

EDEMUL PULMONAR ACUT

EDEMUL PULMONAR ACUT-
DEFINITIE
Edemul pulmonar acut este rezultatul unei inundări
bruşte a alveolelor pulmonare, a arborelui bronşic şi
a interstiţiului pulmonar de către o cantitate de
plasmă necoagulabilă, bogată în albumină.
Pătrunderea lichidului de edem în spaţiile interstiţiale,
în spaţiile perivasculare, precum şi invazia alveolelor
pulmonare cu acelaşi lichid, modifică atât
proprietăţile mecanice ale parenchimului pulmonar
cât şi capacitatea de difuziune a membranei
alveolocapilare

Etiopatogenie

 Bolile cardiace : insuficienţa ventriculară stângă;
hipertensiunea arterială; bolile valvulelor aortice;
cardiopatia ischemică; stenoza mitrală.
 Bolile renale : nefropatii acute; nefropatii cronice.
 Leziunile intracraniene
 Marile altitudini
 Intoxicaţia cu benzină
 Scăderea presiunii coloidospastice
 Accentuarea presiunii intrapleurale negative
 Creşterea permeabilităţii capilare


Simptomatologie

 Debutul este brutal, apare nocturn
 dispneea de tip polipneic
 Ortopnee
 Bolnavul este anxios şi plin de sudoare
 Tusea devine productivă ducând la eliminarea
unei cantităţi mari de spută spumoasă,
albicioasă sau rozată.
 Cianoza
Examen fizic
La examenul fizic al toracelui constatăm
prezenţa ralurilor umede, mai întâi la bază apoi
invadează ambele câmpuri pulmonare până la
vârfuri (mareea care urcă).
Tensiunea arterială poate fi crescută.
Examenul inimii relevează : cardiomegalie,
tahicardie, auzirea zgomotelor cardiace, ritm de
galop, suflu sistolic de insuficienţă mitrală
funcţională.
Pulsul este rapid şi slab uneori având caracterul
pulsului alternat
Examenul electrocardiografic poate releva :
 semne de infarct miocardic recent, cauza
directă fiind E. P. A.;
 semne de hipertrofie ventriculară stângă;
 tulburări de ritm.

Examenul radiologic poate evidenţia semnele
radiologice corespunzătoare edemului
interstiţial şi alveolar.
Evolutia
În primele ore evoluţia poate fi defavorabilă,
chiar sub tratament, bolnavul poate sfârşi cu un
tablou de colaps cardio-vascular şi asfixie prin
bronhoplegie în cazul celor mai mulţi bolnavi
însă evoluţia este favorabilă, tusea încetând,
dispneea se diminuează şi bolnavul reuşeşte să
adoarmă.

Evoluţia ulterioară poate fi în următoarele direcţii :
-către o ameliorare persistentă E. P. A. a fost un
accident acut din care bolnavul a ieşit cu bine dar
recidivele sunt posibile;
-insuficienţa ventriculară stângă poate deveni
permanentă cu perspectiva instalării unui edem
subcutanat;
-insuficienţa cardiacă devine globală bolnavul
prezentând semne de insuficienţă cardiacă
dreaptă.

Diagnostic

Diagnosticul E. P. A. se bazează pe elemente
de
ordin clinic şi în mică măsură pe acelea
paraclinice a căror efectuare imediată nu este
necesară
Conduita de urgenţă

Tratamentul E. P. A. cardiogen comportă măsuri de extremă urgenţă care
trebuie aplicate la domiciliul bolnavului, în transportul către spital :
-instalarea bolnavului în poziţie şezând pe scaun sau pat cu gambele atârnând
la marginea patului.
-se aspiră expectoraţia şi se curăţă gura bolnavului;
-se aplică garoul la rădăcina a trei membre fără comprimarea arterelor.
Din 10 in 10 minute, unul din garouri se mută la al patrulea membru.
Garoul se scade progresiv.
-oxigen pe masca sau sonda nazala umidificat prin barbotaj 2/3 apă + 1/3
alcool;
-aerosoli antispută cu alcool etilic şi bronhodilatatoare. La nevoie intubaţia
cu aspiraţie şi respiraţie artificială .

Prognostic

-E. P. A. are în general un prognostic de viaţă
rezervat, fiind în funcţie, în primul rând de
funcţiile secundare sau de starea miocardului.
Prognosticul este foarte sever în infarctul
miocardic.
-Prognosticul este în stânsă dependenţă de
factorii cauzali şi de promptitudinea intervenţiei
terapeutice. Pericolul insuficienţei
cardiocirculatorii îl ameninţă pe bolnav chiar şi
după ieşirea din criză.VA MULTUMESC