MERANCANG DAN

MENYEDIAKAN JUALAN

MODAL DIPERLUKAN UNTUK:
Membeli barang-barang jualan Membayar upah atau gaji pekerja Membayar kos sampingan seperti sewa dan sebagainya

DI MANA KITA BOLEH MENDAPATKAN MODAL?

Saudara mara Rakan-rakan Bank atau syarikat kewangan Simpanan sendiri

MENYEDIAKAN MAKLUMAT BARANG JUALAN

1) Dari mana saya hendak mendapatkan modal? 2) Apakah barang yang hendak saya jual? 3) Berapakah kuantiti barang yang saya perlukan? 4) Siapakah pembekal yang paling sesuai? 5) Berapakah harga jualan barang tersebut? 6) Bagaimanakah cara jualan paling sesuai? 7) Di manakah lokasi yang sesuai dan strategik? 8) Berapakah anggaran keuntungan yang hendak saya peroleh?

RUMUS Harga jualan = harga belian + untung Untung kasar = harga jualan – harga kos Harga seunit barang: Harga jualan = jumlah harga jualan jumlah barang dibeli

CONTOH BORANG RANCANGAN JUALAN
BIL BARANG HARGA BELIAN (1 DOZEN) KOS LAIN KEUNTUNGAN HARGA JUALAN SEUNIT PEMBEKAL

1 2

Kertas lukisan Pensel warna

RM 10.00 RM 20.00

RM0.50 RM2.00

RM 1.50 RM 2.00

RM 20.00 = RM 1.00 12 RM 24.00 = RM 2.00 12

R&K Sdn. Bhd R&K Sdn. Bhd

MENYEDIAKAN JADUAL KERJA

Jadual kerja penting bagi memastikan…

• Aktiviti-aktiviti seperti:
– Membungkus – Melabel – Melayan pelanggan – Mempromosi – Merekod

• Berjalan dengan lancar dan tersusun • Sikap bertanggungjawab amat penting dalam melaksanakan setiap tugasan yang telah ditentukan

CONTOH JADUAL KERJA

TUGAS MARSHA Membungkus Melabel Merekod Melayan pelanggan  

NAMA PETUGAS MAWI FELIX AMELIA  YAZER

AKTIVITI KUMPULAN
• Setiap kumpulan 4 orang ahli • Lantik seorang ketua dan pencatat • Bincangkan – Mengenalpasti cara mendapatkan modal – Menyediakan maklumat barang jualan – Membuat rancangan jualan – Menyediakan jadual kerja • Hasil perbincangan akan dibentangkan

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful