You are on page 1of 11

Stereolitografia

Student:
Bădicu Ionuţ-Adrian
Coordonator:
Asistent dr. ing. Alina Luca
Tema de proiect
Dimensiunile piesei: 60x60x5
Serie de fabricaţie: 25buc
Material: plastic
Tehnologia clasică: injecţie mase plastice
Stereolitografia
Procesul stereolitografic presupune schimbarea locală a
fazelor mediului integru (trecerea din stare lichidă în stare
solidă) în rezultatul fotopolimerizării în volumul polimerizării
indicate. Scopul fotopolimerizării constă în formarea prin
intermediul razelor laser în mediul lichid activ capacităţi de
interacţiune (radicali, ioni, particulelor active), care intră în
reacţie cu moleculele monomer, ce iniţiază creşterea
polimerilor în lanţ. Ca urmare a acestui proces are loc
schimbarea fazică a mediului, adica la interacţiunea dintre
raza laser şi lichidul activ se obţine polimerul solid.
Avantaje şi Dezavantaje
Stereolitografia prin metode laser ne permite obţinerea pieselor de complexitate înaltă şi
integre.
Avantaje:
-maşina automată lucrează fară dirijarera operatorului
-precizie înalta în redarea piesei,
-colţurile ascuţite a modelelor sunt umplute cu polimer, ce micşorează posibilităţile de
dezasamblare a piesei
-întrebuinţarea pe larg a procesului dat
Dezavantaje:
-necesipă timp îndelungat de prelucrare dupa finisare (16 ore şi mai mult)
-aşezarea polimerului în timpul de solidificare duce la deformarea suprafeţei, micşorînd
precizia de executare
-toxicul chimic a polimerului şi a soluţiilor de curăţare a cavei
-numărul mic a tipurilor de polimer folosite (preţul înalt pentru un litru $100-200)
-calificarera înaltă a muncitarilor şi chiltueli pentru deservirea mecanismului
-necesitatea de suporturi,
-lucrari de înlăturare a suporturilor la finisare
Itinerar tehnologic pentru tehnologia neconvenţională
Echipament stereolitografic
Echipamentul stereolitografic oferit de compania 3D Systems este SLA-5000. În el sunt
implimentate cele lai noi tehnologii din domeniul stereolitografii, considerabil mărind
viteza de formare a piesei şi oferind o extlotare simplă.

Injectare mase plastice
Este metoda cea mai utilizată. Este folosită mai ales pentru fabricarea
obiectelor cum sunt pieptenii, periuțele de dinți, ustensilele de bucătărie.
Materia plastică intră sub forma de granule într-o mașină de injectare.
Prin încălzire, ea este transformată într-o pastă mai mult sau mai putin
groasă, care este apoi injectată în formă și răcită printr-un circuit de
apă. Masele plastice sunt folosite, cu mici excepții, în toate domeniile
de activitate. Această performanță de pătrundere în mai toate
sectoarele de activitate se datorează proprietăților lor de neegalat vis-
a-vis de celelalte materiale: sunt anticorosive, electroizolante, au
greutăți specifice mici, au proprietăți mecanice bune, cost scăzut,
aspect exterior plăcut, se pot prelucra atât pe cale mecanică
tradițională cât și prin procedee specifice cum ar fi injecția lor, se pot
acoperi cu vopsea sau prin galvanizări, permițând în felul acesta să
capete aspectul dorit de către proiectant.
Avantaje
• Aceste piese executate din mase plastice prezintă următoarele avantaje:
• Nu necesită prelucrări ulterioare și pot avea o formă suficient de complicată.
• Permit executarea de găuri și adâncituri în orice secțiune, precum și presarea de filete.
• Piesele rezultate se pot obține într-o mare varietate de culori, ce pot fi: obișnuite și metalizate. Aceste culori fie că
se realizează conform mostrarului de culori transmis de către fabricantul de masă plastică, fie că este creat un
mostrar nou de către designer împreună cu tehnologul de masă plastică.
• Piesele din mase plastice se pot vopsi (de regulă se preferă ca vopsirea să aibă loc în aceeași culoare ca masa
plastică, astfel încât dacă piesa este zgâriată, sau prin frecare se îndepărtează stratul de vopsea, să nu fie vizibil
acest defect de discontinuitate a stratului de vopsea).
• Se pot efectua injecții de două sau trei mase plastice de diferite culori, în vederea obținerii de diverse efecte
estetice sau având ca scop obținerea de piese cu rezistență la uzură mai mare (vezi cazul tastaturii de calculator),
sau cu alte scopuri.
• Un mare avantaj al maselor plastice constă în faptul că acestea pot fi înfoliate. Această operație constă în
acoperirea la cald, prin presare, a suprafețelor în relief (în jurul acestor suprafețe nu trebuie să existe alte porțiuni
de suprafețe care să fie la aceeași cotă sau la o cotă peste nivelul celei ce urmează a fi înfoliate, deoarece fie se
obține înfolierea unor zone ce nu au fost indicate de către designer, fie se deformează zonele ce depășesc cota
respectivă, fie înfolierea nu va fi de calitate). Aceste folii pot fi mate sau lucioase, pot fi albe, negre, imitație furnir,
argintii, aurii, sau în diferite alte culori.
• Inscripționarea pieselor din mase plastice se poate efectua fie direct din sculă, fie aplicându-se ornamente din
metal (aluminiu, oțel laminat, etc.) sau din masă plastică. Inscripționarea din sculă se realizează fie prin efecte
speciale (joc de umbră și lumină care se realizează prin porțiuni alternante de suprafețe mate și lucioase, sau prin
alternări de suprafețe striate cu porțiuni mate, sau cașerate, etc.) Un alt procedeu de inscripționare este cel
rezultat din sculă (deci direct din injecție), aceasta nemaifiind la același nivel, ci în relief sau în adâncime.
Inscripționarea este rodul activității creatoare a designerului, el fiind cel care va hotărî caracterul, modul de
inscripționare sau dacă aceasta urmează a fi înnobilată prin înfoliere sau nu.
• Piesele din mase plastice se pot asambla mecanic cu ajutorul șuruburilor și piulițelor, cu ajutorul șuruburilor
autofiletante ( se pot executa în masa plastică bosaje, ce sunt niște găuri normalizate în funcție de dimensiunea
șurubului ), cu clicuri elastice, popici elastici, prin presare, prin bercluire, profile conjugate, prin lipire cu ajutorul
adezivilor, etc.


Dezavantaje
• Evitarea liniilor de întâlnire pe suprafaţa
piesei;
• Evitarea incluziunilor de aer;
• O apreciere mai bună a contracţiei piesei
injectate
Itinerar tehnologic pentru tehnologia clasică
Bibliografie
1. Balc, Nicolae – Tehnologii neconvenţionale, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001.
2. Berce, Petru, ş.a. – Fabricarea rapida a prototipurilor, Editura Tehnica, Bucureşti,2000.
3. Balc, Nicolae&Berce, Petru – Proiectare pentru fabricaţie şi montaj.Proiectare pentru
fabricaţia competitiva, Editura Alma Matter, Bucureşti, 2006.
4. Marinescu, Mihai – Prelucrari neconvenţionale in construcţia de maşini, Editura
Tehnica, Bucureşti, 1993.
5. Mihaila, Ioan – Tehnologii neconvenţionale, Editura Tehnica, Bucureşti, 1995.
6. Nichici, Aurel – Prelucrarea prin eroziune in construcţia de maşini, Editura Facla,
Timişoara, 1983.
7. Askeland, D.R. – The Science and Engineering of Materials, PWS – Kent Publish.
Co., Boston, Messachusets, 1984.
8. Jinescu, V.V. – Proprietăţile fizice şi termomecanice ale materialelor plastice, Editura
Tehnică, Bucuresti, 1979.
9. Bever, M.B., (ed) – Encyclopedia of Materials Science and Engineering, vol. 2,
Pergamon MIT, 1986.
10) http://www.protocam.com
11) http://www.gprototype.com
12) http://www.3dsystems.com