Tehnici de cercetare şi redactare în ştiinţele socio-umane

Loredana Ivan loredana.ivan@comunicare.ro Valeriu Frunzaru valeriu.frunzaru@comunicare.ro

Cum să redactăm în ştiinţele socio-umane?
    

Ce tip de surse bibliografice folosim? Cum realizăm o fişă bibliografică? Trimiterile bibliografice Redactarea Stilul lucrării – stilul ştiinţific

Ce tip de surse bibliografice folosim?

Surse primare (de primă mână) Surse secundare (de mâna a doua)

Surse primare de date

Lucrările în original sau o altă ediţie a lucrării originale

Date statistice, transcrieri de interviuri, fotografii, documente audiovizuale

Sursele secundare de date

Traducerile Antologiile Dările de seamă făcute de alţii

Cum realizăm o fişă bibliografică?

Folosec biblioteca pentru a-mi face o bibliografie Catalog de subiecte Catalog alfabetic pe autori

Tomlinson, John Globalizare şi cultură

SAS 320.9 TOM

Timişoara: Amarcord, 2002, 330p Titlul original: Globalization and Culture

Londra: Polity Press& Blackwell Publishers, 1999 Traducere: Cristina Gzuresik Introducere de:

O fişă de lectură...
    

referinţele bibliografice ale cărţii rezumatul cuvinte cheie/citate cheie o judecată elaborată pe baza a ceea ce s-a citit observaţii, exemple

Două sisteme de citare

Sistemul autor-dată (Harvard)
Henri Stahl (1974, 13) arăta că, la nivelul simţului comun, cunoaşterea are un caracter iluzoriu. sau Psihologia socială este studiul interacţiunii comportamentelor prezente sau trecute, reale sau imaginare, în contextul social (S. Chelcea, 2002).

Două sisteme de citare

Sistemul autor- număr (Oxford)

La nivelul simţului comun, cunoaşterea are un caracter iluzoriu5.

5

Henri H. Stahl, Teoria şi practica investigaţiilor sociale,vol I, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1974, p.13.

Sistemul autor-dată (Harvard)
Bibliografie:

Bălaşa, Ana. (1997). Ce aşteaptă tinerii de la muncă? Psihologia, 2, 11-15. Simion, Patrick. [1998](2000). Reprezentările relaţiilor interetnice într-un cartier cosmopolit. În G. Ferreol (coord.). Indentitatea, cetăţenia şi legăturile sociale (pp. 13-42). Iaşi: Editura Polirom. Stahl, Henri H. (1974). Teoria şi practica investigaţiilor sociale (vol I). Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.

Sistemul autor- număr (Oxford)
Bibliografie:

Bălaşa, Ana, „Ce aşteaptă tinerii de la muncă?” în Psihologia, nr. 2, pp. 11-15, 1997. Simion, Patrick, „Reprezentările relaţiilor interetnice într-un cartier cosmopolit”, în G. Ferreol (coord.), Indentitatea, cetăţenia şi legăturile sociale (pp. 13-42), Iaşi, Editura Polirom, 1998/2000. Stahl, Henri H, Teoria şi practica investigaţiilor sociale (vol I), Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1974.

Sistemul Oxford

Ibidem Op. cit. Apud Confer

Citatele:
C. Wright Mills afirmă că imaginaţia sociologică este calitatea spirituală a oamenilor

”care i-ar putea ajuta să tragă foloase din informaţie, să-şi formeze raţiunea în aşa fel încât să poată face bilanţul în mod lucid a ceea ce se întâmplă în lume şi a ceea ce se poate întâmpla cu ei înşişi” ( C. Wright Mills, 1969/1975, 31). Cât de mare poate fi un citat?

“Istoria evoluează rapid, iar oamenii nu se mai pot orienta cu ajutorul vechilor valori. Si, la urma urmelor, care valori? Chiar atunci când intră în panică, oamenii îşi dau seama, tot mai des, că vechile moduri de a simţi şi de a gândi sunt perimate şi că ambiguitatea noilor drumuri riscă să provoace o stare morală. Mai este oare atunci surprinzător că oamenii simpli au senrtimentul că nu mai pot ţine pasul cu evoluţia unei societăţi cu care sunt confruntaţi într-un mod atât de brutal? Că ei nu pot înţelege însemnătatea epocii în care trăiesc pentru propria lor viaţă? Că, în încercarea de a se apăra, ei cad în indiferenţă morală, căutând să rămână personae strict particulare? mai poate fi deci de mirare că ei încep să devină obsedaţi de senzaţia că poartă un jug?”(C. W. Mills, 1959/1975, 31-33).

Cum citez dacă....

Dacă lucrarea citată are mai mulţi autori? Dacă lucrarea este doar coordonată/editată? Dacă aceeaşi temă, articol a apărut la acelaşi autor în publicaţii diferite?

Lucrări care nu au fost încă publicate
Chelcea, Septimiu şi Ivan, Loredana ( 2005). Psihologie socială. Curs universitar nepublicat, Scoala Naţională de Studii Politice şi Administrative. Bucureşti.

Trimiteri la lucrări on-line

Citări din ziare şi reviste
Abraham, Dorel. Bârfa şi zvonul. În Jurnalul Naţional Ediţie de Colecţie 3.10.2005, 1, col. 4

Stilul ştiinţific
Diferit de cel beletristic, literar  Cu ce scop redactăm respectivul material?  Cui ne adresăm?  Alegerea temei  Evitarea personalizării Noi (eu) cred că...... Articolul pe care eu l-am citat

Falsa umilinţă După umila noastră părere ... Mica noastră contribuţie ... Falsa recunoaştere Ilustrul profesor ... Renumitul savant ...

Caracteristici ale stilului ştiinţific
       

Cunoaşterea clară a înţelesului termenilor pe care-i utilizăm Claritatea ideilor Alternarea frazelor ample cu propoziţii scurte Folosirea verbelor în locul substantivelor Verbe la diateza activă şi nu pasivă Evitarea hiperbolelor, epitetelor, stilului declamatoriu Prezentarea datelor – timpul trecut Discutarea datelor – timpul prezent

Alte recomandări

Nu utilizaţi excesiv termeni tehnici Evitaţi cuvintele de umplutură Evitarea jargonului Preferinţa pentru cuvinte din limbajul comun în locul neologismelor

Să exersăm
 

Un total de 50 de persoane au răspuns la întrebarea noastră. Un număr de trei grupe diferite de subiecţi au răspuns la întrebarea noastră. S-au folosit exact aceleaşi instrucţiuni la grupul experimental şi la cel de control. Este absolut esenţial faptul că am dat aceste explicaţii. Am folosit un eşantion redus ca mărime.

Să exersăm

Unul şi acelaşi lucru îl susţine şi W. Mills. După o perioadă de timp am reluat experimentul. În modelul nostru este implicată prezumţia că oamenii care sunt proximi se plac reciproc. Am zăbovit asupra acestei teme îndelung. Studiul a creat un soi de reacţii din partea publicului.

Bibliografie
Chelcea, Septimiu. [2001](2007). Cum să redactam (ediţia a IV-a). Bucureşti: Editura comunicare.ro pp. 25-76 Umberto Eco.[1997](2000). Cum se face o teză de licenţă. Bucureşti: Editura Pontica. pp. 55-125, 168-198

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful