Pemikiran Kritis Peringkat Rendah

Oleh: Nor Anisa Bt. Musa

Kemahiran Berfikir secara Kritis Peringkat Rendah
KBKK Peringkat Rendah

Membanding Dan Membezakan

Membuat Kategori

Membuat Urutan

Meneliti

Menerangkan Sebab

Membanding dan Membeza
 Merupakan

kemahiran berfikir yang membolehkan kita mencari pelbagai persamaan dan perbezaan antara dua objek, peristiwa, organisma, institusi dan idea.  Membanding dan membeza boleh memperjelaskan lagi maklumat yang tidak jelas.

Tujuan membanding dan membeza
Tujuan Membanding Dan Membeza

Mempelajari Dua Perkara serentak

Menjelaskan sesuatu

Membuat Keputusan Yang Lebih bijak

Mengklasifikasi data

Generalisasi Dan Membina konsep

Membuat Kategori/ Klasifikasi
 Membolehkan

kita mengkelompokkan maklumat atau objek dalam kumpulan atau kelas tertentu mengikut ciri sepunya yang boleh diperhatikan.  Contoh: mengkategorikan sayuran, buku, benda hidup dan kegunaan televisyen.

Tujuan Kategori/ Klasifikasi
Tujuan kategori

Mengesan Ciri Sepunya Dan Lihat persamaan

Menyusun/ Mengatur benda\ perkara

Memudahkan Mengesan Atau mencari

Menerangkan Sesuatu Mengikut Kategori tertentu

Merangka Isi Mengikut kategori

Menyusun mengikut urutan
 Merupakan

keupayaan seseorang mengatur benda atau perkara mengikut susunan atau urutan tertentu.  Kita boleh menyusun barang atau peristiwa mengikut satu susunan tertentu dengan menggunakan kriteria yang kita kenal pasti contohnya: warna, saiz.

Tujuan Menyusun mengikut urutan
MengGunakan Cara penyimpanan

Menyusun sesuatu Mengikut Kriteria tertentu

Pilih jenis urutan yang sesuai mengikut keutamaan

Meneliti Bahagian Kecil dan Keseluruhan
 Ialah

keupayaan melihat dan memahami perhubungan, perkaitan, kepentingan dan pertalian antara bahagian kecil dengan keseluruhan sesuatu objek, perkara atau institusi dengan lebih jelas.

Langkah KBKK
 Teliti

dan perhatikan bahagian kecil yang menjadi bahagian besar/ keseluruhan.  Kaji, teliti dan fikirkan perkara yang akan berlaku kepada bahagian besar/ keseluruhan sekiranya bahagian kecil ini tidak ada.  Cuba buat kesimpulan peranan dan tugas bahagian kecil tersebut.

Menerangkan Sebab
 Merupakan

keupayaan menggunakan minda untuk mengkaji dan menjelaskan sebab sesuatu kejadian atau peristiwa itu berlaku berdasarkan alasan dan bukti yang munasabah.  Ia melibatkan juga kemahiran menjana idea tentang kemungkinan sebab berlakunya sesuatu perkara berdasarkan bukti yang sah.

Langkah Menguasai Kemahiran menerangkan Sebab
Kenalpasti apakah peristiwa atau perkara yang berlaku  Buat tinjauan kemungkinan sebab perkara itu berlaku. Tuliskan kemungkinan tersebut.  Kaji setiap kemungkinan dengan pengurusan grafik.  Fikirkan kemungkinan bukti yang terdapat  Nyatakan bukti yang sebenar  Nilai sebab sebenar berlakunya perkara itu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful