1. Mengurangkan jenayah 2. Membenteras rasuah 3.

Meluaskan akses kepada pendidikan

kualiti dan berkemampuan 4. Meningkatkan standard keluarga berpendapatan rendah 5. Meningkatkan infrastruktur di kawasan pendalaman 6. Menambahbaik pengangkutan di kawasan bandar

NKRA No. 3 Meluaskan akses kepada pendidikan berkualiti dan berkemampuan.
Sub-NKRA 1. Prasekolah (Dato’ Asariah) 2. Literasi dan Numerasi (Dr. Haili) 3. Sekolah Berprestasi Tinggi (Dato’ Noor Rezan) 4. New Deal/Bai’ah (TKSU)
5. Aliran Vokasional dan Kemahiran

(MKRA)

1. Peningkatkan kadar penyertaan murid

2.

3. 4.

5.

prasekolah sebanyak 20% pada akhir tahun 2012; Semua murid normal boleh menguasai asas kemahiran literasi dan numerasi selepas tiga tahun mengikuti pendidikan rendah pada akhir 2012 Membangunkan 100 buah sekolah berprestasi tinggi New Deal/Bai’ah untuk Pengetua dan Guru Besar berdasarkan Performance Base Assessment Meningkatkan penyertaan pelajar sebanyak 100 % dalam aliran vokasional

MBMMBI

PROGRAM LITERASI DAN NUMERASI TAHAP I DI SEKOLAH RENDAH (LINUS)

Unit Matematik Rendah Bahagian Pembangunan Kurikulum

Definisi Literasi dan Numerasi
Literasi “Keupayaan untuk membaca, menulis dan memahami perkataan dalam bahasa Malaysia, ayat tunggal dan ayat majmuk yang mudah (dengan menggunakan kata hubung ‘dan’) serta mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pembelajaran serta komunikasi harian”. Numerasi “Keupayaan untuk melakukan operasi asas matematik dan memahami idea matematik yang mudah serta mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran matematik dalam kehidupan harian”.
Unit Matematik Rendah Bahagian Pembangunan Kurikulum

Jawatan Kuasa Program LINUS
JK Induk dipengerusikan oleh Pengarah BPK Terdiri daripada 6 agensi utama (JK BPK MODUL GURU DAN MODUL Kecil): MURID BPG LPM BPSH JNJK BP Khas Unit Matematik Rendah LATIHAN GURU INSTRUMEN SARINGAN PENYEBARAN MAKLUMAT, KUTIPAN & ANALISIS DATA PEMANTAUAN & BIMBINGAN MURID BERKEPERLUAN KHAS

Bahagian Pembangunan Kurikulum

Strategi Pelaksanaan Di Sekolah
Program LINUS ini wajib dilaksanakan di semua SK, SJKC, SJKT dan SABK. Terdapat 3 peringkat saringan: Saringan 1 (di Tahun 1) Saringan 2 (di Tahun 2) Saringan 3 (di Tahun 3) Semua murid Tahun 1 yang dikenal pasti sebagai murid yang tiada masalah pembelajaran akan menduduki ujian LINUS Saringan 1 untuk menilai tahap penguasaan kemahiran asas mereka pada awal tahun setiap tahun. Dikendalikan oleh guru BM/Matematik/Pemulihan. Instrumen dibina dalam dwi bahasa iaitu BM-BI, BCUnit Matematik Rendah BI, BT-BI.
Bahagian Pembangunan Kurikulum

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM)

PERANCANGAN PELAKSANAAN KURIKULUM TRANSFORMASI
2010 PraSek 2010 2011 Thn. 1 2011 2012 Thn. 2 2012 Ting. 1 2013 Thn. 3 2013 Ting. 2 2014 Thn. 4 2014 Ting. 3 2015 Thn. 5 2015 Ting. 4 2016 Thn. 6 2016 Ting. 5 2017 Ting. 1 2017

PERUBAHAN DASAR PPSMI
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Thn. 2 Thn. 3 Thn. 4 Thn. 5 Thn. 6 Ting. 1 Ting. 2 Ting. 3 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ting. 2 Ting. 3 Ting. 4 Ting. 5

PEMEROLEHAN INPUT TERHADAP KURIKULUM SEDIA ADA (i) (ii) (iii) (iv) (v) Guru Cemerlang dan guru berpengalaman Pensyarah IPT, IPGM Pakar Pendidikan Matematik SEAMEO-RECSAM Sektor Swasta Pembacaan

PERBANDINGAN KURIKULUM (i)Singapura (ii)Finland (iii)Korea (iv)United Kingdom (v)Amerika Syarikat (vi)Jepun (vii)Australia (viii)New Zealand

1. 10 mata pelajaran SPM 2. Penggredan SPM 3. Pemantauan P & P 4. Perancangan Strategik SPA

2010 5. Audit Kurikulum/HC 6. Bahan Sumber 7. Pengurusan Panitia

3 PEMANTAUAN 3_1987 Penyeliaan PnP GB P
DAPATAN : guru bukan opsyen mengajar konsep yang salah. Contoh : i. 3 X 2 dan 2 X 3, ii. tidak dapat mengkaitkan pelajaran dengan masalah harian Penulisan refleksi dalam buku rancangan mengajar. Bilangan latihan Defisit pembelajaran, ada tajuk yang tidak diajar Kurang penggunaan BBM/ Chalk and Talk Kurang semak latihan, (pembetulan, pemulihan)

 Laman Web BPK
http://www.moe.gov.my/bpk )

(

 Sukatan Pelajaran dan HSP  Kemahiran generik  Bahan–bahan Sumber

Standard Kualiti Pengurusan dan

pengajaran Sains/Matematik

Fail-fail sentiasa di kemaskini minit mesyuarat, ABM  Headcount /Post Mortem sentiasa update setiap kali ujian / peperiksaan  PCG  LDP

TERIMA KASIH

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful