You are on page 1of 16

Prezentare caz clinic

Endodontie

Prof. univ. Vataman Maria
Medic: Fechetă Adela
Pacient: Popescu Florina
Student: Machidon Ana-Maria

Foaie de observație
• Date generale
• Nume, prenume: Popescu Florina
• Vârsta: 40 ani
• Ocupație: casnică

Motivele prezentarii:
• durere
• sângerare gingivală
• tulburări masticatorii

Antecedente personale:
Generale: nesemnificative
starea generala actuală: permite tratamentul

Antecedente personale stomatologice:
extractii : anul 2011, cauza : rest radicular

• Istoricul afectiunii actuale pe dinte :
• CADRANUL II
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Debut :
Acut X
Insiduos
2 Evoluție
Lentă
Rapidă X
3 Tratamente
efectuate
Eficiente
Ineficiente
• Examenul clinic extraoral
• Examen clinic intraoral


Părți moi X X
Structuri osoase X X
Puncte trigeminale X X
Ganglioni X X
ATM X X
INSPECȚIE PALPARE
Orificiul bucal X X
Vestibul maxilar X X
Vestibul mandbular X X
Mucoasa palatină X X
Limbă X X
Planșeu X X
Mucoasă alveolară maxilar X X
Mucoasă alveolar mandibulă X X
Parodonțiu X X
• Dinte : 2.6
Semne subiective:
Durerea:
• Senzația de egresiune:
• Absentă
• Halena fetidă
• Absentă
Tip si intensitate: violenta, vie
Durata : zeci de minute/ore, permanentă
Apariție: provocată: cald, rece, dulce, acru
spontană: diurnă, spontană
Amendare: antialgice uzuale
Localizare: iradiată- dinți vecini
•Inspecție
coroană
Coroană: proces carios
Rădăcină: neexpusă
Mucoasă alveolară:
aspect normal

Palpare
Dinte
• Dentină ramolită
• Sensibilitate dureroasă: fundul cavității
• Sângerare : papila interdentară

Mucoasă alveolară
• Percuția în ax: intens pozitivă
• Percuția transversală: negativă

Auscultație :
Sunet: normal


• Teste de vitalitate
Tipul testului de vitalitate: termic la rece ,
foraj explorator


• Rezultate teste de vitalitate: hiberexcitabilitate
Examene radiografice:
• Tratament endodontic:
Morfologie canalară: favorabilă tratamentului

Normal 1-5mm 5-10mm >10mm
Preoperator X
Postoperator X
La 6 luni
La 1 an
La 2 ani
Radiotransparență
• Odontometrie: reper- Cuspid M-P
• constricția apicală
unic 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
V.
P. x
M.V. X
D.V. x
M.L.
D.
Canal/mm
• Diagnostic:
• Pulpită acută seroasă totală

• Plan general de tratament:
• Biopulpectomie
• Obturare radiculară definitivă
• Reconstrucție coronară
• Monitorizarea pacientului
Manopere efectuate:
Manopere Manopere necesare Data
1) Consultație X II
2) Stabilire diagnostic X
3) Stabilire plan de tratament X
4) Educație sanitară X
5) Detartraj/ periaj profesional
6) Anestezie loco-regională/ plexală X
7) Anestezie intrapulpară
8) Ablație obturație coronară/ coroană înveliș
9) Exereza dentinei alterate X
10) Coafaj indirect/direct
11) Aplicare pansament calmant
12) Realizarea cavității de acces X
13) Îndepărtarea pulpei coronare X
14) Hemostaza X
15) Îndepărtarea pulpei radiculare x
16) Evidarea conținutului camerei pulpare
17) Evidarea conținutului canalar
18) Debridare mecano-chim. EDTA
19)Îndepartarea obturație canal/ corpi străini
20) Drenaj endodontic
21) Incizie mucoperiostală
22)Irigații H2O2
23) Irigații hipoclorit de Na x x
24) Irigații de digluconat de clorhexidină X
25) Stabilirea lungimei de lucru X
26) Modelare canalară
27) Aplicarea pastei medicamentoase
28) Aplicare pasta Ca(OH)2
29) Alegerea conului principal X
30) Uscarea canale cu conuri de hartie X
3!) Aplicarea sigilantului X
32) Introducere gutaperca X
33) Obturație provizorie canalară X
34) Examen radiologic X
35) Aplicare pivouri intacanalare
36) Refacere definitiva coronară x
Tratamente efectuate+ deviz
• Consultație
• Pulpectomie pluriradicular

Diagnostic Final
Pulpită acută seroasă totală 2.6
Caz terminat
Medic: Fechetă Adela
Pacient: Popescu Florina