Dezvoltarea sociologiei şi cunoaşterii umane în Republica Moldova

«Faceţi în aşa fel ca omul să fie privit în toate cazurile ca scop, şi niciodată doar ca mijloc». Immanuel Kant

În procesul dezvoltării ştiinţei sociologice în R. Moldova pot fi sesizate cîteva etape distincte
Dezvoltarea sociologiei în cadrul Instituului Social Roman (filiala de la Chişinău) 1934- 1940 intelectualii basarabeni au aderat la sistemul sociologic al lui D. Gusti; ► Perioada anilor 1960, cea de-a doua etapă a devenirii sociologiei ca ştiinţă în cadrul Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti – sau creat condiţii favorabile renaşterii sociologiei în cadrul URSS; ► Anii 1970, cea de a treia perioadă a cercetărilor socio- demografice. În acest timp în URSS s-a dus o luptă intensă pentru determinarea dimensiunilor sociologiei ca ştiinţă teoretico-practică; ► Anii 1980, o altă etapă în dezvoltarea cercetărilor sociologice în Moldova. Transformările care au avut loc în urss la mijlocul anilor 80 au determinat sfărşitul luptei de 70 de ani pentru recunoaşterea sociologiei ca ştiinţă. ► Anii 1990, cea de-a cincea etapă a dezvoltării cercetărilor sociale. În URSS această etapă este marcată de procesul de instituţionalizare a învăţămîntului sociologic.

Structura asociaţiei Sociologice
Filiala Bălţi Biroul Secţiei de Sociologie Filiala Tiraspol Adunarea Generală

Secţiile de cercetări ştiinţifice

Adunarea Generală

Biroul Filialei

Biroul Filialei

Structura socială

Planificarea Socială economică

Problemele sociale ale dezvoltării satelor

Sociologia muncii şi organizării

Opinia publică, Sociologia Ideologia şi culturii mass-media

Învăţămîntul ca condiţie fundamentală a dezvoltării sociale: Imporatanţa învăţămîntului în progresul social şi, în mod

Imporatanţa învăţămîntului în progresul social şi, în mod special, în formarea capitalului uman este argumentată şiinţific şi recunoscută unanim. În plan global, cererea socială pentru învăţămînt este în continuă creştere, problema respectivă este una dintre cele prioritare în cadrul politicilor sociale. Perioada anilor 80 este caracterizată prin orientarea învăţămîntului spre contingentul mediu, puţină atenţie se acordă celor sub acest nivel, chiar dacă au capacităţi de a învăţa.

► Îmbunătăţirea

bazei materiale a învăţămîntului prin editarea manualelor, materialelor didactice; ► Utilizarea metodelor intensive şi interactive de instruire-discuţii, modelarea de situaţii, ► Acordarea burselor de studii, diferenţiată, în dependeţă de performanţele şcolare.

Recomandările sociologilor în vederea îmbunătăţirii învăţămîntului.

Dezvoltarea sociologiei în perioada de tranziţie:
Anul 1988 Comisia Superioră de Atestare a URSS a introdus sociologia în Nomenclatorul de spacialităţi; În august 1988 a fost emis decretul Comitetului de învăţămînt al URSS “Despre formarea sistemului de pregătire a cadrelor sociologice”; La 6 iunie 1989 s-a deschis prima facultate de sociologie la Universiatea de Stat din Moldova; În 1991 reorganizarea Secţiei de Filosofie, Sociologie şi Drept; 1991 Asociaţia Sociologilor este redenumită în Asociaţia Sociologilor şi Demografiilor din Moldova.

Realizări în evoluţia învăţămîntului sociologic.
Manualul Sociologia muncii este unul dintreprimele manuale de sociologie; V. Guţu a editat primul manual “studiu de sociologie” (1991, ed. Cartea Moldovenească, pentru studenţi); O. Bădină a contribuit la deschiderea Institutului Naţional de Sociologie pe lîngă Guvernul Republicii Moldova; La 28 mai 1996, în cadrul Facultăţii de Filosofie şi Psihologie a fost deschisă Catedra Sociologie şi Istoria Filosofiei; În 1998 în cadrul facultăţii numite mai sus este înfiinţată Facultatea de Asistenţă Socială, Sociologie şi Filosofie.

Direcţiile majore în studierea disciplinilor sociologice sunt:
Teoria sociologică; Metodologia crcetărili sociologice; Sociologiile de ramură

Activitatea de cercetare ştiinţifică a Universităţilor în domeniul pregătirii specialiştilor vizaţi este orientată spre studierea metodelor şi tehnicilor de lucru cu persoanele aflate în dificultate, investigarea familiilor aflate în situaţie de risc, cercetarea programelor de plasament familial din Republica Moldova, elaborarea propunerilor pentru perfecţionarea sistemului de protecţie socială etc.

menţionăm că între anii 1962-1968 în Moldova au fost efectuate peste 200 de cercetări sociologice, ale căror rezultate au fost publicate în peste 80 de monografii. Aproximativ în aceeaşi perioadă (1978-1990) au fost pregătiţi la secţia cu frecvenţă la zi sau cu frecvenţă redusă 36 doctori în domeniul sociologiei şi 8 doctori habilitaţi. După 1990, specialiştii în domeniul sociologiei, au fost disponibilizaţi în legătură cu reducerea cadrelor şi închiderea intreprinderilor.

“Viaţa trebuie trăită prospectiv dar învăţată retrospectiv“ Soren Kirkegaard

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful