V geoloogia sügiskool

Veiko Karu TTÜ mäeinstituudi doktorant assistent

mi.ttu.ee

Ohud ja võimalused altkaevandatud aladel!
Põlevkivimaardla näitel
2

mi.ttu.ee

Kaevandamistehnoloogia

• Eesti põlevkivimaardlas kasutatakse järgmisi allmaakaevandamisviise:
– kamberkaevandamist – lankkaevandamist

3

mi.ttu.ee

Käsilaavadega kaevandamine
• Väljatakse 2,2...2,3m • Laekivimite sujuv langetamine paeriidale • Laavade lõppudes jääkkonsoolide murdumised

• Enam ei kasutata
Tenniseväljaku vajum Kohtla-Järvel. Foto: A. Toomiku [Kaevandatud maa, 2002]

4

mi.ttu.ee

Kamberkaevandamine
• Väljatakse 2,8...3,8m • Laekivimid hoitakse tervikutega üleval • Tervikute suurus vastavalt vajadusele

• Kasutatakse valdavalt

Kamberkaevandamise skeem

5

mi.ttu.ee

Kombainlaava
• Väljatakse 1,5...2,4m • Laekivimid langatakse täielikult • Laava kohalkuni 1,5m sügavused vajumid

• On võimalik taas kasutada
Kombainlaava Kohtla kaevanduses

6

mi.ttu.ee

mi.ttu.ee

Vanad kaevanduse käigud

8

mi.ttu.ee

Vanad käigud digitaliseeritakse

9

mi.ttu.ee

Vanad käigud on digitaliseeritud

10

mi.ttu.ee

11

mi.ttu.ee

• Vanad mäetööd on digitaliseeritud • Praegused mäetööd projekteeritakse digitaalselt • On teada, millised maa-alad on altkaevandatud • Probleemi nagu ei olekski, aga...

12

mi.ttu.ee

13

mi.ttu.ee

Altkaevandatud maa-ala maapinna deformatsioonid
• Maapind vajub ühtlaselt.
– Sel juhul ei tekita vertikaalsed vajumised märgatavaid kahjustusi.

• Maapind vajub ebaühtlaselt.
– Sel juhul tekib vajumi nõlva kalle, kus peale vertikaalsete deformatsioonide on ka horisontaalsed.

14

mi.ttu.ee

• Üheks ohtlikumaks situatsiooniks kaevandatud alal on käiguvaringu tekkimine. • See võib aset leida siis, kui põlevkivilasum asub kuni 15 m sügavusel

15

mi.ttu.ee

Murenenud laekivimite varingu skeem käikude kohal

m – kihi väljamispaksus, h – varingu kõrgus, H – kaevandamissügavus, β -laekivimite rebenemisnurk, A – streki laius.

16

mi.ttu.ee

Vana strekk

Pildistatud 10. mail 2006. Enno Reinsalu foto

17

mi.ttu.ee

Kaevandatud maad iseloomustavad nurgad
Nurk Piirnurk – nurk, mis iseloomustab allmaamäetööde mõju suurimat ulatust maapinnani ulatuvates kattekihtides Nihkenurk – nurk, mis iseloomustab allmaamäetööde ohtliku mõjuala ulatust maapinnani ulatuvates kattekihtides Rebenemisnurk – nurk, mis iseloomustab kattekihtide lahtirebenemist allmaamäetööde mõjul Kattepinnas 50 o Aluspõhjakivimites 60 o

50 o

70 o

75 o

75 o

18

mi.ttu.ee

Altkaevandatud maa eri geotehniliste omadustega kivimite piirjooned

19

mi.ttu.ee

Stabiilsuse kaardistamine

20

mi.ttu.ee

Kaardistamise tulemus

C

0 +0 35

C

C

C

BC

C
A
A

A

A

C

A A A KAV

A A A A A A ATA A D A D A D A ND
C

R R R VR

IN IN IN ING

MIK MIK MIK MIK IS IS IST RI S

A

A C

C

0 +0 40

0 +0 30

KAV
30 +0 0

0 +0 25

AND
35+00

ATA

VR

ING

TMI RI S

K

40+00

0

45+00

25 +0

0 +0 45

C

21

mi.ttu.ee

KUKRUSE – JÕHVI MAANTEE EHITUS
22

mi.ttu.ee

Käigu varing objektil

23

mi.ttu.ee

Strekk asub valmiva maantee vahetus läheduses

24

mi.ttu.ee

Geovõrk
Geovõrk pannakse valmiva tee alla ja peab ära hoidma äkilised käigu varingud

25

mi.ttu.ee

Alternatiiv, mis ei läinud käiku

Ekskavaator-kobesti

Ekskavaator-kobesti tööorgani vahetamine

26

mi.ttu.ee

Tulemuseks oleks olnud kanal

27

mi.ttu.ee

Tulevane Tammiku viadukt

28

mi.ttu.ee

Veel ohtlikke kohti !!!
• • • • Ubja põlevkivikaevandus Maardu fosforiidikaevandus Ülgase fosforiidikaevandus Peeter Suure Merekindluse laskemoonalaod Tallinna läheduses

29

mi.ttu.ee

http://mi.ttu.ee/mgislabor

TÄNAN!
30

mi.ttu.ee

Related Interests