BAGAIMANA SEKOLAH SJKC MENCAPAI % A YANG BERGITU TINGGI UNTUK M/P SAINS UPSR?

Hasil temubual dengan guru besar & guru-guru yang mengajar
Faktor guru:  - komited terhadap tugas mereka  - sanggup berkerja lebih daripada P&P harian mereka  - guru yang sama mengajar ikut murid dari Tahun 4 hingga 6

Mengapa perlu ikut kelas masingmasing?
 

Nampak hasil P&P mereka Rasa bertanggungjawab terhadap keputusan yang dicapai Faham kelemahan murid dan jalankan program pengukuhan & pengayaan Tidak dapat lepas tangan terutamanya mereka yang menyerah murid mereka kepada guru lain yang mengajar Tahun 6 selepas tahun 5

Program-program khas Dari segi guru
1. guna kepakaran guru yang menanda kertas soalan – LDP setiap tahun bagi semua guru yang mengajar Tahap 2 2. guru mentor - mereka yang berpengalaman /berkepakaran untuk membimbing dan sebagai pakar rujuk untuk guru baru terutamanya bagi bahagian eksperimen yang sangat penting terutamanya soalan mengenalpasti pembolehubah /variables 3. program taulan - adakan sesi perbincangan antara guru-guru secara formal & tidak formal serta bertukar pengalaman terutamanya bagi sekolah yang mempunyai banyak kelas peperiksaan

Dari segi Pentadbir
    

1. Pemantauan yang kerap, ini dapat -memastikan guru menjalankan P&P dengan penuh dedikasi dan terancang khas untuk kes –kes guru yang perlu ‘dipantau’ -memastikan guru memberi latihan yang cukup -membimbing guru dalam P&P mereka -mengawal disiplin murid terutamanya kelas yang disiplinnya agak teruk -guru yang mengajar rasa apa yang dilakukan itu dihargai oleh pihak pentadbir 2. Headcount dan Audit akademik dijalankan selepas setiap UPPM dan guru diberi peluang untuk mengemukakan pandangan atau ulasan 3. Murid yang mencapai target diberi ‘hadiah’ sebagai galakan

Latihan yang diberi
  

 

-mesti cukup -tidak membebankan tugas guru, boleh guna yang sedia ada dalam pasaran -mesti ditanda terutamanya Bhg B supaya kelemahan murid secara individu dapat dikenalpasti dan proses pemulihan dan pengayaan dapat dijalankan. Murid wajib buat pembetulan -JSI dijalankan selepas setiap ujian formatif / sumatif Bhg A – bincang dalam kelas. Murid wajib buat pembetulan

Teknik menjawab
   

Dedah guru tahun 4,5 & 6 dengan cara menjawab yang betul Menggunakan kepakaran Guru yang menanda kertas Murid dilatih cara menganalisa soalan untuk mencari ‘keywords’ & fakta Murid hafal perkataan atau fasa ayat yang mesti digunakan untuk menjawab kehendak setiap bahagian soalan itu

Program PPSMI 30minit
   

 

Setiap minggu 1 hari Dimulakan 2 bulan sebelum UPSR 30 minit sebelum sesi persekolahan bermula Murid dibahagi kepada 3 kumpulan – yang ada harapan untuk dapat A (80% ke atas) , lulus ( 40%79%) & galus (39% ke bawah) Bagi murid yang terlalu lemah, mereka diletak bawah bimbingan guru pemulihan Murid dikumpulkan dan diberi latihan ringkas (disediakan oleh guru untuk menguji sesuatu bidang tertentu sahaja) mengikut tahap masing-masing Murid dinaik pangkat ke kumpulan lebih baik jika mencapai keputusan yang baik

Murid dan ibubapa

 

Murid yang bermasalah disiplin atau ‘hard-core’ – dikumpulkan untuk program motivasi Ibubapa dipanggil bersama untuk berbincang Audit akademik dibuat selepas setiap UPPM (Thn 6) dan ibubapa dijemput bersama. Thn 4 & 5 selepas peperiksaan ½ tahun & akhir tahun

Sekian