Kesan Rumah Hijau

Nurfatin abdul aziz Nur nadia razali Nurul aida ibrahim Zainab asilah abdullah

Definisi
Punca

Pemerangkapan bahangan matahari oleh lapisan karbon dioksida yang terbentuk di ruang atmosfera

Kesan

•Pembebasan gas karbon dioksida ke udara. •Penggunaan CFC •Pembebasan karbon monoksida •Pembakaran terbuka

•Pemanasan global ( pulau haba ) •Peningkatan kadar luluhawa •Pencairan ais di benua dan pergunungan tinggi •Menggalakkan kejadian El-Nino •Kenaikan suhu lautan •Kebakaran hutan berlaku secara semulajadi •Gangguan keseimbangan kitaran hidrologi •Mengganggu kitaran tenaga dan rantaian
makanan dalam ekosistem

Langkah mengatasi

•Hadkan pembebasan gas •Kempen kesedaran melalui pendidikan •Kurangkan penggunaan bahan aerosol •Kilang-kilang menggunakan penapis asap •Menguatkuasakan undang-undang

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful