INSTITUT PENGURUAN MALAYSIA KAMPUS DATO ’ RAZALI ISMAIL , KUALA TERENGGANU

PENGAJIAN SOSIAL ( SEJARAH MALAYSIA ) PPISMP SEMESTER 1

MUHAMMAD IQBAL BIN ZAHANUDDIN MUHAMMAD FAHMI BIN ab rasib AHMAD SHAMIL BIN MOHD ZAKI
910308035377 910110035697 910117065311

MENU UTAMA

KONSEP

DEMOKRASI

AUTOKRASI PEMILIHAN KUASA ( PILIHAN RAYA ) SISTEM LEGISLATIF

q Istilah demokrasi berasal daripada perkataan Greek, iaitu demos dan kratos. q Demos bermaksud ‘rakyat’ dan kratos bermaksud ‘pemerintahan’. q Konsep demokrasi dikatakan telah diasaskan oleh kerajaan Greek Purba (abad ke-4 M). q Konsep demokrasi ini dikembangkan pula oleh beberapa orang cendekiawan Greek seperti Socrates, Plato, Aristotle dan Pericles. q

KONSEP DEMOKRASI

§ Pemerintahan oleh rakyat. Peluang berkala utk rakyat mengekalkan atau menganti kerajaan. § Rakyat terlibat dlm membuat keputusan politik (secara langsung atau melalui wakil) § Terdapat kesamaan dari segi politik, undang-undang, peluang, ekonomi dan sosial. § Berkeupayaan bertindak bebas meskipun ada hadnya § Ada individu mewakili kawasan § Undang-undang adalah agung. Tiada siapa boleh mengatasi undang-undang termasuk pembuat undang-undang. § Ada pilihanraya. Majoriti akan memerintah § Pendidikan formal diutamakan. Tanpa pendidikan penilaian calon dan isu tidak dapat dilakukan. Tidak mampu membuat penilaian sendiri.

§ §

AMALAN DEMOKRASI BERPARLIMEN DI MALAYSIA
q Malaysia telah mengamalkan pemerintahan bercorak demokrasi sejak kemerdekaan sehingga hari ini.

q Konsep demokrasi yang diamalkan di Malaysia adalah sama dengan apa yang diamalkan oleh negara lain yang mengamalkan pemerintahan bercorak demokrasi, iaitu suatu pemerintahan yang menggunakan suara rakyat dalam menentukan pemimpin negara atau tampuk pemerintahan. •

CIRI-CIRI KERAJAAN DEMOKRASI BERPARLIMEN
• • • • Ketua Negara Perlembagaan Parlimen Pilihan raya

KETUA NEGARA
q Perlembagaan Persekutuan telah memperuntukkan bahawa Ketua Negara Malaysia ialah Yang di-Pertuan Agong(YDPA).

q Perlantikan YDPA dibuat oleh Majlis Raja-raja secara bergilir-gilir selepas lima tahun.

q YDPA memegang kuasa tertinggi dalam pentadbiran negara seperti perundangan, pentadbiran, kehakiman, ketenteraan dan sebagainya.

q Baginda berkuasa untuk mengisytiharkan darurat dan undang-undang tentera. Baginda juga mempunyai kuasa untuk meringankan, mengampun serta menagguhkan hukuman yang dibicarakan di Mahkamah Tentera.

q Baginda dianggap sebagai lambang keagungan negara dan juga lambang perpaduan negara.

q Baginda juga berkuasa memangil, menangguh dan membubarkan parlimen sebelum cukup lima tahun.

q Baginda sendiri yang melantik PM dan berkuasa memanggil mesyuarat raja-raja terutamanya membincangkan hak keistimewaan raja-raja Melayu.

q YDPA adalah ketua agama Islam di negeri baginda sendiri, WP, Melaka, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak.

q
q Baginda juga bertanggungjawab memelihara kedudukan istimewa orang Melayu dan kaum bumiputera di Sarawak dan Sabah serta kepentingan kaum-kaum lain.

CORAK PEMERINTAHAN
Y E P E J E K E R M M K S D A E A A E K N H N U A M T E T M E R A I FP E N N E NP T G R D U I P N D E R A E N KN T U A N A G A H G A A O D K N I L I M G A N

G P AE NN E T U

TA ER R L I M E R I A A A K N N Y A N R

D A EN W I D E W R

E A T

G K

A R A AH M Y A T

K

A

M

A

H

J A

B

A

T

A

N

q A. V. Dicey, mentakrifkan perlembagaan sebagai satu himpunan undang-undang yang digunakan untuk menentukan pengagihan dan perlaksanaan kuasa dalam sesebuah negara.

PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN

q Perlembagaan melambangkan kewujudan demokrasi berpalimen di Malaysia yang memberikan jaminan kepada pemerintah dan rakyat dari segi perlindungan, kedudukan,hak dan sebagainya.

q q

q Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu, kini di kenali sebagai Perlembagaan Persekutuan Malaysia. q Perlembagaan Persekutuan adalah undang-undang tertinggi negara dan menjadi asas kepada semua undang-undang, sama ada yang sudah atau bakal dugubal.

q

q Perlembagaan Persekutuan diwujudkan pada 16 September 1963 berasaskan perlembagaan Persekutuan TM 1957. Perlembagaan ini mengandungi 183 perkara yang terbahagi 15 bahagian.

PARLIMEN
Parlimen melambangkan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen kerana wakil-wakil yang di lantik adalah melalui pilihan raya (suara majoriti) . Perana parlimen adalah untuk menggubal undang-undang bagi Persekutuan Malaysia.
  

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN PARLIMEN
YANG DI-PERTUAN AGONG DEWAN RAKYAT vBerperanan sebagai tempat untuk membahas rang undangundang v DEWAN NEGARA v Merangka rang undang-undang

AUTOKRASI
• Autokrasi – pemerintahan oleh individu/kumpulan kecil yg berkuasa – tiada had kuasa. • Autokrasi terbahagi kpd 2 iaitu:
 

Autoritari an

Totalitar ian

• Autoritarian – diperintah oleh seorang individu. Boleh mendapat kuasa secara warisan (monarki) atau melalui paksaan (diktator) • e.g Pinochet (Chile), Manual Noriega (Panama), Roh Tae Woo (Korea Utara)

Autokrat :

1. Bergantung kpd keupayaan mengawal sistem polis dan ketenteraan dan mengekalkan kesetiaan yg tidak berbelahbagi oleh rakyat. 2. Kritikan terhadap kerajaan tidak dibenarkan 3. Menapis media. 4. Melarang aktiviti yg boleh mengancam kedudukannya walaupun utk kebaikan umum

5. 6. 7.

Membiarkan aktiviti yang tidak menggugatnya walaupun zalim & tidak berfaedah. Materialistik & kumpul kekayaan. Ada sedikit kebebasan berkeluarga dan beragama.Totalitarian :

1. Mahu rakyat setia kepadanya. Autokrasi jenis ini diasaskan kpd ideologi tertentu spt Marxisme. 2. Mementingkan ideologi drp kekayaan. 3. Melibatkan kawalan dan peraturan ke atas sebahagian besar institusi dalam masyarakat. 4. Negara diwakili oleh segelintir kecil klik pemerintah 5. Bergantung kpd paksaan fizikal untuk mengawal masyarakat. 6. Tiada perbezaan ketara antara kehidupan peribadi dan awam. Kehidupan keluarga, ekonomi dan politik dikawal.


CIRI-CIRI AUTOKRASI
qMengawal hidup rakyat – modal, buruh, akhbar, agama, keluarga, kerja, dsb. qTaat setia yg penuh/tidak berbelah bahagi qPemerintahan oleh pemimpin bukan perlembagaan atau undang-undang. qUndang-undang dipinda utk kepentingan q

SISTEM PEMILIHAN KUASA PILIHAN RAYA

q Pilihan raya umum diadakan untuk memilih q Wakil-wakil Parlimen untuk menerajui pemerintahan negara dan memilih wakil-wakil Dewan Undangan Negeri untuk mengetuai kerajaan Negeri. q Dijalankan setiap 5 tahun sekali q Pengundi mestilah berumur 21 tahun keatas q Bermastautin di dalam suatu kawasan pilihan raya dan tidak seorang pun boleh mengundi lebih daripada satu bahagian pilihan raya dalam pilihan raya yang sama q Semenjung Malaysia, pilihan raya mesti diadakan 60 hari selepas pembubaran Parlimen atau DUN. q Sabah dan Sarawak, tempohnya tidak lewat dari 90 hari. §

PROSES PILIHAN RAYA DI MALAYSIA
SPR menetapkan tarikh penamaan calon dan mengundi Menyiapka n Penamaan manifesto calon •Tempat mengundi •Diberi kertas SPR undi memberitahu •Memangkah tempat calon mengundi dan yang dipilih tempat •Kertas undi mengira undi dimasukkan ke dalam peti undi Pegawai Pilihan Raya Kawasan mengumumkan keputusan pilihan raya

Kempen pilihan raya

Tempat mengira undi

18

BADAN PERUNDANGAN
• Institusi ini bertanggungjawab menggubal rang undang-undang. • Badan Perundangan Malaysia terdiri daripada 3 peringkat iaitu :  - peringkat perseketuan;  - peringkat negeri; dan  - peringkat kerajaan tempatan.


• Peringkat Persekutuan  Dewan Negara merupakan Dewan Parlimen yang tertinggi.  Ianya dikenali sebagai senat dan bertindak membahaskan semua rang undang-undang yang telah diluluskan oleh Dewan Rakyat secara terperinci.  Ianya terdiri daripada 69 orang ahli dan dikenali sebagai Senator. Tempoh jawatan bagi setiap ahli ialah selama 3 tahun.

• Dewan Rakyat merupakan dewan yang penting kerana ahliahlinya dipilih secara langsung oleh rakyat dalam pilihan raya umum.

• Kini Dewan Rakyat terdiri daripada 219 ahli yang mewakili semua kawasan pilihan raya di seluruh Malaysia.

• Tempoh jawatan bagi seseorang ahli Dewan Rakyat ialah selama 5 tahun dan tamat apabila Parlimen dibubarkan oleh YDPA.

• Yang di-Pertua Dewan Rakyat dipilih dalam kalangan anggota dewan sendiri atau orang yang bukan anggota dewan.


 

Peringkat Negeri

Struktur pentadbiran peringkat negeri
Sultan/ Yang di-Petua Negeri Semua dasar kerajaan negeri dibentuk oleh DUN dan dipertanggungjawab kepada Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri untuk menyelaraskan Pentadbiran peringkat negeri meliputi tanggungjawab tentang hal ehwal tanah dan galian, air, agama dan pertanian.

Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri

Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri

Pejabat Daerah dan Tanah

Ketua Kampung

Ketua Kampung


Peringkat Kerajaan Tempatan

• Kerajaan tempatan kerajaan juga dikenali sebagai pihak berkuasa tempatan. • Kerajaan ini mengandungi Majlis Daerah, Majlis Perbandaran dan Dewan Bandaraya. Umumnya, Majlis Tempatan terletak di bawah kuasa pentadbiran kerajaan negeri. • Fungsi utama :  - Menumpukan pembangunan sosioekonomi di kawasan pekan atau bandar dalam sesuatu daerah atau kawasan itu sahaja.  - membuat undang-undang kecil tempatan serta menguruskan urusan kutipan cukai dan sewa. • Pentadbiran kerajaan tempatan terdiri daripada dua majlis, iaitu :  - Majlis Perbandaran  - Majlis Daerah

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful