Proses Perubahan

Pengenalan
Kurt Lewin (Psikologi) telah mencipta “Teori Perubahan Kurt Lewin”  Pendekatan yang dikemukakan oleh Lewin mencakupi tiga langkah, iaitu:

Kurt Lewin
 

Pencairan (Unfreezing)  Perubahan (Changing)  Pembekuan (Refreezing)

Rajah model perubahan Kurt lewin

Pencairan
proses penyedaran tentang perlunya untuk berubah  mencipta motivasi untuk melakukan perubahan  meminimumkan rintangan terhadap perubahan
 

Perubahan
 Perubahan

yang berlaku melibatkan

penerimaan maklumat baru  semua pihak didedahkan kepada konsep baru  membangunkan tingkahlaku, nilai dan sikap baru
 Contoh-

corak pentadbiran sekolah akan berubah apabila menerima Pentadbir yang baru

Pembekuan
 Merujuk

kepada proses menstabilkan sesuatu perubahan, melibatkan:
 penyedaran

berubah  mempertahankan sesuatu perubahan  kembali kepada keseimbangan yang baru
 Perubahan

tentang keyakinan untuk

manusia

banyak melibatkan kelakuan

 perubahan

yang tidak sejajar dengan sikap, kemungkinan perubahan yang dibuat tidak berkesan

Pertimbangan
 Mengenapasti

tujuan perubahan yang dicadangkan oleh orang lain  Menjangkakan dan mengenalpasti masalah atau peluang yang mungkin memerlukan perubahan  Meninjau keputusan untuk membuat perubahan utama yang membawa kepada hasil dan hasil sampingan

Sekian, Terima Kasih…

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful