You are on page 1of 22

WEB 2.

0
Omgaan met informatie 1 - ICT
Startvoorbeeld
 SlideShare
 Platform
 Presentaties raadplegen
 Presentaties uploaden
 Presentaties raadplegen
 http://www.slideshare.net
Inhoud
 Wat
 RSS
 Embed
 Voordelen
 Onderwijs
 Overzicht
 Geïntegreerde toepassing
Wat
 WEB 1 WEB 2.0
 Interactieve webtoepassingen
 Inbreng van de bezoekers
 Sociaal, gebruiksvriendelijk
 Ongelooflijke bronnen van
informatie
 Meestal gratis
 Websites voor en door
gebruikers
 Enkel browser (+plugins) nodig
RSS
 Veel gebruikt op WEB 2.0
 Niet zelf zoeken naar wijzigingen
 Automatisch overzicht van
wijzigingen
 Visuele uitleg
Embed – Wat
 Online media & applicaties elders
inbedden
 Linken & toch weergeven
 Stukje HTML-code kopiëren
 Voorbeeld
Voordelen
 Meestal gratis (dienst + webruimte)
 Gebruiksvriendelijk en intuïtief
 Programmeren niet nodig
 Enkel browser en internet nodig
 Raadpleegbaar van ‘Overal’
 Ideaal om dingen te delen
 Tijds-/plaatsonafhankelijk
samenwerken
Onderwijs
 Mogelijkheden voor e-learning
 Informatie delen en raadplegen
 Samenwerken en communiceren
 Efficiënt omgaan met digitale
media
 Kritische houding
 Sluit aan bij leefwereld van
leerlingen
 Leerplannen: ICT
Workshop
 Computerklassen
 Actieve kennismaking
 Filmpjes online
 Presentaties online
 Documenten online
 Internet community
 Fotoalbum online
 Online afspeellijsten
 Je agenda online
…
Accounttips
 http://www.slideshare.net
 Accounttips
 Gebruikersnaam altijd dezelfde
 E-mailadres altijd hetzelfde
 Wachtwoord altijd hetzelfde
 Wachtwoord ≠ wachtwoord e-mail
Overzicht
 Blogger: weblog aanmaken

 Wikispaces: wiki
maken/onderhouden

 YouTube: filmpjes online


plaatsen
Overzicht
 Flickr: Foto’s online plaatsen en
delen

 Netvibes: Eigen startpagina

 Desktoptwo: Een webtop


gebruiken
Overzicht
 Eyespot: Online videobewerking

 Remember the milk: to-do lijstjes

 Xdrive: 5GB online


gegevensopslag
Overzicht
 GoogleAgenda: online agenda

 GoogleDocs: online docs maken

 GoogleMaps: online kaarten


‘maken’
Overzicht
 Nuvvo: Online elo

 Furl: Online favorieten

 Backpack: Online notitieboek


Overzicht
 Gliffy: Diagrammen tekenen

 Bubbl: Brainstormen en
mindmappen

 Slideshare: Presentaties delen


Overzicht
 Skrbl: Online whiteboard

 Scribd: Documenten online


plaatsen

 Flixn: Video opnemen met


webcam
Overzicht
 ZohoShow: Online presentatie
maken

 ZohoMeeting: Scherm delen

 ZohoCreator:
Databasetoepassingen
Overzicht
 WebMessenger: Online chatten

 Windows Live Spaces: Homepage

 Zlango: Praten met afbeeldingen


Overzicht
 Treasure my text: SMS online
opslaan

 Scanr: Digitale foto  pdf

 Mediaconvert: Bestanden
converteren
Overzicht
 Last.fm: Sociaal muziekplatform

 eBay: Veilingsite

 Deezer: Online afspeellijsten


Geïntegreerde
toepassing
 Eigen startpagina in netvibes
 Voorbeeld