Bahasa Kanak-Kanak Bermasalah Pembelajaran

Bahasa Kanak-Kanak Bermasalah Pembelajaran

Bahasa Kanak-Kanak Bermasalah Pembelajaran

Bahasa Kanak-Kanak Bermasalah Pembelajaran
Faktor-faktor yang mempengaruhi bahasa  Keadaan fizikal  Kecerdasan dan perkembangan kognitif  Daya diskriminasi (pengamatan)  Pengalaman  Persekitaran  Emosi, motivasi dan sahsiah

Bahasa Kanak-Kanak Bermasalah Pembelajaran

Tahap Perkembangan Mental Kanak-Kanak Menurut Piaget
1. Sensori Motor (Dari kelahiran hingga 2 tahun) 2. Pra Operasi (2-7 tahun) 3. Operasi Konkrit (7-11 tahun) 4. Operasi Formal (11-15 tahun)

Bahasa Kanak-Kanak Bermasalah Pembelajaran

1. Sensori Motor  Sebahagian besar pergerakan diransang.  Tidak boleh / tidak ada bahasa  Hanya menggunakan sedikit fikiran setelah beraksi  Belajar mengenal objek  Akhir 2 tahun mula kenal ahli keluarga dan binatang  Faktor masa – semasa  Faktor kawasan - persekitaran

Bahasa Kanak-Kanak Bermasalah Pembelajaran

2. Pra Operasi  Bahasa mula berkembang  Tidak berfikir secara abstrak  Egosentrik  Tidak berfikiran inverse  Bertindak atas ransangan sendiri  Pemikiran statik  Faktor masa – masa lalu, kini, hadapan. Tempoh sangat terhad  Faktor kawasan – rumah, jiran dan persekitaran

Bahasa Kanak-Kanak Bermasalah Pembelajaran

3. Operasi Konkrit  Membuat operasi tambah, tolak, darab, bahagi  Menggabung  Mencerai  Mengarah  Membuang dll.  Mula berfikir secara kritis.

Bahasa Kanak-Kanak Bermasalah Pembelajaran

4. Operasi Formal  Melahir pemikiran ‘hypothetical and propositional’  Boleh menilai sendiri  Refleksif  ‘Synthetizes’  Berangan-angan  Membuat sesuatu yang abstrak  ‘Conceptual thinking’

Bahasa Kanak-Kanak Bermasalah Pembelajaran

Ciri kanak-kanak Bermasalah Pembelajaran  Lemah daya pemikiran - lemah kognitif - lemah ingatan  Kurang keyakinan diri - tidak yakin - was-was - kurang perbendaharaan kata - tidak kreatif - kurang minat untuk belajar

Bahasa Kanak-Kanak Bermasalah Pembelajaran

 Sukar mengawal emosi - emosi tak stabil - marah - periang - suka menyendiri - sukar membeza  Gangguan kesihatan - penyakit kronik - masalah disiplin - egosentrik

Bahasa Kanak-Kanak Bermasalah Pembelajaran

Kesan Kecacatan Terhadap Proses Penguasaan Bahasa
“Specific learning disability means a disorder in one or more of the basic psychological process involved in understanding or in using language, spoken or written, which may manifest itself in an imperfect ability to listen, think, speak, read, write, spell or to do mathematical calculations. The term include such conditions as perceptual handicaps, dyslexia and developmental aphasia” Public Law of USA 94-142

Bahasa Kanak-Kanak Bermasalah Pembelajaran

Kesan Kecacatan Terhadap Proses Penguasaan Bahasa Menurut Darley (1975), Manusia memerlukan kordinasi 14,000 kawalan otot-otot untuk melafazkan satu perkataan. Oleh itu kemungkinan terjadinya kecacatan berbahasa di kalangan manusia adalah besar.

Bahasa Kanak-Kanak Bermasalah Pembelajaran

Kesan Kecacatan Terhadap Proses Penguasaan Bahasa Sukar memberi perhatian  Sukar memberi perhatian yang terbaik  Memerlukan perhatian  Bimbingan  Pelbagai aktiviti

Bahasa Kanak-Kanak Bermasalah Pembelajaran

Kesan Kecacatan Terhadap Proses Penguasaan Bahasa Persepsi  Sesuatu yang abstrak  Memberi tanggapan yang berlainan  Sukar memberi perhatian yang terbaik

Bahasa Kanak-Kanak Bermasalah Pembelajaran

Kesan Kecacatan Terhadap Proses Penguasaan Bahasa Ingatan  Sukar mengingati sesuatu  Tempoh masa yang singkat

Bahasa Kanak-Kanak Bermasalah Pembelajaran

Kesan Kecacatan Terhadap Proses Penguasaan Bahasa Kesukaran berfikir  Berfikir secara mudah  Sukar menjawab soalan yang susah

Bahasa Kanak-Kanak Bermasalah Pembelajaran

Kesan Kecacatan Terhadap Proses Penguasaan Bahasa Sukar memahami bahasa kiasan  Sukar menguasai bahasa  Konotasi dan denotasi  Memahami secara literal

Bahasa Kanak-Kanak Bermasalah Pembelajaran

Kesan Kecacatan Terhadap Proses Penguasaan Bahasa Sikap dan motivasi lemah  Rendah diri  Bersikap negatif

Bahasa Kanak-Kanak Bermasalah Pembelajaran

Bahasa Kanak-Kanak Bermasalah Pembelajaran
 Lambat berkembang  Berbentuk kod terhad - kurang menggunakan imbuhan - konstruksi ayat yang tidak lengkap - banyak menggunakan pergerakan - banyak dipengaruhi loghat daerah  Tidak kreatif dan pasif dalam aktiviti lisan  Perbendaharaan kata yang sangat terhad

Bahasa Kanak-Kanak Bermasalah Pembelajaran

Bahasa Kanak-Kanak Bermasalah Pembelajaran
    Pemilihan diksi yang kadangkala tidak tepat Perbualan menyeleweng dari tajuk Gagap, pelat, sengau dll Kurang keyakinan diri

Bahasa Kanak-Kanak Bermasalah Pembelajaran

Penguasaan bahasa yang lemah ini dapat dikesan dalam
     Pertuturan (dysphasia) Bacaan (dyslexia) Kefahaman (dyssymbolia) Ejaan (dysorthographia) Tulisan (dysgraphia)

Bahasa Kanak-Kanak Bermasalah Pembelajaran

Sekian, terima kasih.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful