You are on page 1of 30

Bahasa Kanak-KanakYang

Mengalami Masalah Sensori
Bermasalah Pendengaran (Hearing Impairments)
Bermasalah Penglihatan (Visual Impairments)
Bahasa Kanak-KanakYang
Mengalami Masalah Sensori
Bermasalah Pendengaran (Hearing Impairments)
Bahasa Kanak-Kanak Yang Mengalami Masalah
Pendengaran

Bermasalah Pendengaran (Hearing Impairments)
- Hearing impairments
Merujuk kepada masalah pendengaran yang
berada dalam lingkungan mild hingga profound.
Bahasa Kanak-Kanak Yang Mengalami Masalah
Pendengaran

Bermasalah Pendengaran (Hearing Impairments)
-Deaf
Merujuk kepada masalah pendengaran yang
menghalang informasi linguistik samada
menggunakan peralatan atau tidak.

- Tidak berupaya menggunakan deria pendengaran
untuk memproses bahasa.
Bahasa Kanak-Kanak Yang Mengalami Masalah
Pendengaran

Bermasalah Pendengaran (Hearing Impairments)
- Hard-of-Hearing
Merujuk kepada masalah pendengaran yang boleh
memproses informasi linguistik dengan bantuan
peralatan pendengaran.
Bahasa Kanak-Kanak Yang Mengalami Masalah
Pendengaran
Bermasalah Pendengaran (Hearing Impairments)
- Pendekatan lain dalam klasifikasi masalah pendengaran
ialah berdasarkan bagaimana masalah itu berlaku.

1. Conductive hearing loss (mild to moderate)
- disebabkan masalah penghantaran gelombang bunyi
dari telinga luar ke bahagian telinga tengah.
- biasanya disebabkan oleh otitis media (infeksi bahagian
tengah telinga).
- boleh diatasi dengan tindakan di peringkat awal.
Bahasa Kanak-Kanak Yang Mengalami Masalah
Pendengaran
Bermasalah Pendengaran (Hearing Impairments)
- Pendekatan lain dalam klasifikasi masalah pendengaran
ialah berdasarkan bagaimana masalah itu berlaku.

2. Sensorineural hearing loss (moderate to severe)
- disebabkan kerosakan saraf pendengaran yang
menghalang penghantaran gelombang bunyi ke otak.
Bahasa Kanak-Kanak Yang Mengalami Masalah
Pendengaran
Bermasalah Pendengaran (Hearing Impairments)
- Pendekatan lain dalam klasifikasi masalah pendengaran
ialah berdasarkan bagaimana masalah itu berlaku.

3. Central hearing loss
- masalah kerosakan bahagian otak yang memproses
bahasa disebabkan tumor, jangkitan penyakit atau
strok.
- sukar dikesan kerana kanak-kanak boleh mendengar
tetapi sukar menginterpretasi apa yang didengar.
Bahasa Kanak-Kanak Yang Mengalami Masalah
Pendengaran
Bahasa Kanak-Kanak Yang Mengalami Masalah
Pendengaran

Mengenalpasti masalah pendengaran yang
berkaitan dengan kemahiran berbahasa

1. Mild hearing loss (15 – 30 dB)
- masalah pendengaran yang ringan
- kesukaran artikulasi
- perkembangan bahasa lewat
- kesukaran membaca
- kesukaran menulis
Bahasa Kanak-Kanak Yang Mengalami Masalah
Pendengaran
Mengenalpasti masalah pendengaran yang
berkaitan dengan kemahiran berbahasa

2. Moderate hearing loss (31 – 60 dB)
- perkembangan pertuturan lewat
- perkembangan bahasa lewat
- kesukaran mendengar dalam persekitaran
yang agak bising
- boleh menggunakan peralatan pendengaran
- latihan bahasa yang intensif
Bahasa Kanak-Kanak Yang Mengalami Masalah
Pendengaran
Mengenalpasti masalah pendengaran yang
berkaitan dengan kemahiran berbahasa

3. Severe hearing loss (61 – 90 dB)
- kesukaran mendengar perbualan biasa
- perkembangan pertuturan lewat
- perkembangan bahasa lewat
- memerlukan sokongan alat bantuan pendengaran
- intervensi awal sangat penting
Bahasa Kanak-Kanak Yang Mengalami Masalah
Pendengaran
Mengenalpasti masalah pendengaran yang
berkaitan dengan kemahiran berbahasa

4. Profound hearing loss (91+ dB)
- bergantung pada visual
- bergantung pada klu tactiles
- sokongan alat bantuan pendengaran
- memerlukan latihan menggunakan bahasa isyarat
Bahasa Kanak-Kanak Yang Mengalami Masalah
Pendengaran
Karektor Kognitif
Menurut Moores(1987), 3 peringkat –
1. Defisit dalam kemampuan intelektual
2. Pemikiran kualitatif/persepsi yang berbeza
3. Kemampuan intelektual hampir sama dengan semua
jenis masalah pendengaran
Bahasa Kanak-Kanak Yang Mengalami Masalah
Pendengaran

Karektor Bahasa
1. Bahasa Lisan
- perkembangan lewat
- sukar berbahasa

Perkembangan awal bahasa dan komunikasi
Mild – moderate
Mengikut perkembangan awal kanak-kanak biasa
(cooing dan babble)

Severe – profound
Bergantung pada tahap kecacatan pendengaran
Bahasa Kanak-Kanak Yang Mengalami Masalah
Pendengaran

Fonologi dan Pertuturan
- fokus kepada penghasilan bunyi
- penghasilan bunyi agak lewat
- bunyi yang agak berbeza
- peraturan penghasilan bunyi yang berbeza
- sukar difahami
(McGarr,1983;Monsen, 1983) – Those listeners more
experienced in interacting with persons who are deaf are
better able to understand such speakers.
Bahasa Kanak-Kanak Yang Mengalami Masalah
Pendengaran

Morfologi dan Sintaksis
- sukar dikuasai
- sukar menguasai struktur ayat
- sukar menguasai peraturan morfologi
Dia pergi ke sekolah
Dia sekolah pergi
Bahasa Kanak-Kanak Yang Mengalami Masalah
Pendengaran

Semantik dan Pragmatik
- Penggunaan fungsi semantik dan pragmatik
yang hampir sama di peringkat rendah.
- Perkembangan pragmatik hampir sama tetapi
perkembangan semantik agak jauh berbeza
- Perkembangan bahasa reseptif yang lewat
Bahasa Kanak-Kanak Yang Mengalami Masalah
Pendengaran

Manual Language / Bahasa Isyarat
- natural language
- kombinasi gesture sebagai ‘multiword phrases’se
- membentuk bahasa isyarat dalam diri mereka
sendiri
- sebagai ransangan bahasa
- peluang komunikasi
Bahasa Kanak-Kanak Yang Mengalami Masalah
Pendengaran

Tahap Pendidikan (Educational Perfomance)
- Pencapaian yang rendah dalam aspek 3M
Bahasa Kanak-Kanak Yang Mengalami Masalah
Pendengaran

Bacaan
- Kemahiran bacaan lebih rendah berbanding
matematik
- Masalah kefahaman
Bahasa Kanak-Kanak Yang Mengalami Masalah
Pendengaran

Tulisan
- Penulisan yang pendek, ringkas
- Tidak kompleks
- Banyak kesalahan
- penggunaan perkataan
- tidak menggunakan perkataan yang sesuai
- menukar perkataan
- urutan perkataan yang betul

Kenapa ?
1. Kesukaran
2. Kemampuan berbahasa
3. Pendedahan dan latihan
Bahasa Kanak-Kanak Yang Mengalami Masalah
Pendengaran

Program Pendidikan
1. Pengajaran bahasa
- bahasa isyarat
- bahasa lisan
- bahasa isyarat dan bahasa lisan ( total
communication)

Kebanyakan program pendidikan menggunakan 3
pendekatan di atas.
Bahasa Kanak-Kanak Yang Mengalami Masalah
Pendengaran

Penggunaan 3 pendekatan. Kenapa ?

Bahasa Lisan / Oral
- Integrasi dengan masyarakat
- Kaedah yang digunakan ialah gerak bibir (lipreading),
latihan auditori, latihan pertuturan dan bahasa, terapi.

Bahasa Isyarat / Manual
- perkembangan bahasa secepat mungkin
- ASL, Kod Tangan Bahasa Melayu, SEE I, SEE II
Bahasa Kanak-Kanak Yang Mengalami Masalah
Pendengaran

Total communication
- Kombinasi bahasa isyarat dan bahasa lisan
- Cued speech dan rochester method

- Cued speech
- bahasa isyarat digunakan berhampiran muka

- Rochester method
- menggunakan ejaan jari dan pertuturan
Bahasa Kanak-Kanak Yang Mengalami Masalah
Pendengaran

Penggunaan Teknologi
- bahan bantu
- alat teknologi
- teknologi digital

Alat Bantuan Pendengaran
1. Di luar telinga
2. Cochlear implants
3. Radio FM
Bahasa Kanak-Kanak Yang Mengalami Masalah
Pendengaran

Isu Penempatan
1. Di mana ?
- sekolah berasingan
- program integrasi
- program inklusif
2. Persoalan
- Keperluan komunikasi
- Tahap akademik
- Keperluan keseluruhan
- Peluang interaksi
Bahasa Kanak-Kanak Yang Mengalami Masalah
Pendengaran

Otitis Media (mild hearing impairments)
- infeksi telinga tengah / middle-ear infection
- kesakitan
- demam
- cecair dalam telinga
Bahasa Kanak-Kanak Yang Mengalami Masalah
Pendengaran

Sekian, syukur kerana kita masih lagi dapat……

mendengar
Mild 15 – 30 dB

Moderate 31 – 60 dB

Severe 61 – 90 dB

Profound 91+ dB