You are on page 1of 27

PKU 3102 – Pengenalan Kepada Masalah Bahasa Dan

Komunikasi

Komunikasi, Bahasa dan Pertuturan
PKU 3102 – Pengenalan Kepada Masalah Bahasa Dan
Komunikasi

Komunikasi, Bahasa dan Pertuturan

Asas komunikasi, bahasa dan pertuturan.

Manusia berinteraksi / berkomunikasi kerana ingin menyampaikan
hasrat.
Semasa berkomunikasi manusia menggunakan bahasa.
Bahasa dan pertuturan menjadi keperluan asas manusia.
PKU 3102 – Pengenalan Kepada Masalah Bahasa Dan
Komunikasi

Komunikasi –

Melibatkan berbagai tingkah laku yang wujud dalam pelbagai
situasi.
- perseorangan
- awam
- bisnes
- sosial
- di rumah dll
- formal
- tak formal
PKU 3102 – Pengenalan Kepada Masalah Bahasa Dan
Komunikasi

sambungan…..

Komunikasi
- proses pertukaran maklumat dan buah fikiran.
- proses yang aktif yang melibatkan pengungkapan idea,
pemindahan maklumat dan pentafsiran maklumat bagi
memahami mesej yang disampaikan.

Komunikasi ialah sejenis proses permindahan maklumat melalui
sistem simbol yang sama. Komunikasi juga salah satu disiplin
akademik. Definasi komunikasi ialah "satu proses perpindahan
maklumat, perasaan, idea dan fikiran seseorang individu kepada
individu/sekumpulan individu yang lain".
PKU 3102 – Pengenalan Kepada Masalah Bahasa Dan
Komunikasi

sambungan…

Komunikasi berkesan bila –
- mesej dihantar sama dengan yang diterima.
- tidak disalahtafsir

Komponen dalam komunikasi –

1. Paralinguistik
- satu mekanisme sebagai alat yang boleh mengubah bentuk
dan makna bahasa.

Contoh – intonasi, tekanan suara, kadr pertuturan dan jeda.
PKU 3102 – Pengenalan Kepada Masalah Bahasa Dan
Komunikasi

sambungan…

Komponen dalam komunikasi –

2. Nonlinguistik
- gerak geri badan semasa komunikasi berlaku

Contoh – bentuk badan, raut wajah, hubungan mata, gerakan
kepala dan gerakan badan
PKU 3102 – Pengenalan Kepada Masalah Bahasa Dan
Komunikasi

sambungan…

Komponen dalam komunikasi –

3. Metalinguistik
- taraf komunikasi yang sedang berlansung.

Contoh – Penyesuaian cara untuk menyampaikan sesuatu mesej.
PKU 3102 – Pengenalan Kepada Masalah Bahasa Dan
Komunikasi

Bahasa

Bahasa ialah kod yang dikongsi oleh masyarakat atau sistem
konvensyenal untuk mewakilkan suatu konsep melalui simbol-
simbol yang sewenang dengan peraturan tertentu untuk
mengkombinasikan simbol-simbol tersebut dalam
penggunaannya.
PKU 3102 – Pengenalan Kepada Masalah Bahasa Dan
Komunikasi

Masukkan contoh bahasa-bahasa

媽 / 妈 (mā)
麻 (má)
馬 / 马 (mǎ)
罵 / 骂 (mà)
/ 吗 (ma)

Google எவ்வ ா ற ுெம த ு வ ா க ந க ர ்க ிறத ும ற்ற ு
ம ்வைலத ்
த ள ங ்க ைள அ க ர வர ி ைச ப்பட ு த ்த ுக ிறத ுேபா ன ்ற வற்ைற பற்ற ி
பு
ர ிந ்த ெ ூ
ு கா ள ்ள க ்க டி
த ய க வல்க ள ு க ்க ா ன ஒ ற்ைற

விற்பைன க ்க ள ம .்..
PKU 3102 – Pengenalan Kepada Masalah Bahasa Dan
Komunikasi
Masukkan contoh bahasa-bahasa

aufgrund einer systemumstellung der xarch im
maerz 2006 ist es notwendig sich bei
b_arch@xarch.at zu melden (weitere infos hier).
achtung, die ip-adresse der (*.)xarch.at und
xarch.info wurde auf

Consiga los datos de su reembolso ahora.
Obtenga acceso en cualquier momento desde
cualquier lugar. ¡No podría ser mejor!
PKU 3102 – Pengenalan Kepada Masalah Bahasa Dan
Komunikasi

Komponen Bahasa

1. Bentuk
- termasuk sintaksis, morfologi dan fonologi

2. Isi
- merangkumi makna atau semantik

3. Penggunaan
- pragmatik
PKU 3102 – Pengenalan Kepada Masalah Bahasa Dan
Komunikasi

Fungsi Bahasa Melayu –

1. Bahasa Kebangsaan
2. Bahasa Rasmi
3. Bahasa Perpaduan
4. Bahasa Pengantar
5. Bahasa Ilmu
6. Bahasa Komunikasi
PKU 3102 – Pengenalan Kepada Masalah Bahasa Dan
Komunikasi

Pertuturan

Pertuturan ialah suatu urutan bunyi yang bermakna.
Untuk menghasilkannya, beberapa bahagian anggota tubuh
manusia memainkan peranan yang sangat penting.
- otak
- sistem saraf
- otot
- organ tertentu
PKU 3102 – Pengenalan Kepada Masalah Bahasa Dan
Komunikasi

Komunikasi, Bahasa dan Pertuturan

Peranan dalam kehidupan

- Menjalin hubungan 
- Menyampaikan maklumat
- Memupuk perhubungan
- Rangsangan
- Penghargaan / Estim-diri
- Berkongsi
- Mempengaruhi
- Pemindahan maklumat
- Pembelajaran
- Pemujukan
- Hiburan
- Sosialisasi manusia
PKU 3102 – Pengenalan Kepada Masalah Bahasa Dan
Komunikasi

Proses Komunikasi

Komunikator (sender)
Pengirim bahasa ataupun simbol-simbol yang difahami kedua-dua
pihak.

Pesanan (message) disampaikan atau dibawa melalui suatu
media secara langsung atau tidak langsung.

Penerima (receiver) menerima pesan yang disampaikan
menterjemahkan dalam bahasa yang difahami.

Penerima (receiver) memberikan respons (feedback)
PKU 3102 – Pengenalan Kepada Masalah Bahasa Dan
Komunikasi

Model Komunikasi

Serlo

1- sumber komunikasi
2- alat penyampai pesan
3- pesan
4- media atau saluran yang digunakan
5- alat penerima pesan
6- penerima komunikasi
PKU 3102 – Pengenalan Kepada Masalah Bahasa Dan
Komunikasi

Model Komunikasi

Serlo

1- sumber komunikasi
2- alat penyampai pesan
3- pesan
4- media atau saluran yang digunakan
5- alat penerima pesan
6- penerima komunikasi
PKU 3102 – Pengenalan Kepada Masalah Bahasa Dan
Komunikasi

Model Komunikasi

Model Komunikasi Shannon
PKU 3102 – Pengenalan Kepada Masalah Bahasa Dan
Komunikasi

Ciri-ciri Komunikasi Berkesan

- Kepercayaan
- Kebenaran
- Kandungan
- Kejelasan
- Keupayaan Mendengar
- Kaedah
- Kesinambungan
PKU 3102 – Pengenalan Kepada Masalah Bahasa Dan
Komunikasi

…sambungan

Ciri-ciri Komunikasi Berkesan

- Mesej yang disampaikan difahami dengan tepat dan
jelas.
- Mesej difahami & dikongsi bersama oleh penghantar &
penerima
- Perubahan yang berlaku akibat dari mesej seperti
perubahan yang dikehendaki oleh penghantar.
- Mesej yang disampaikan mempunyai unsur kos-
efektif.
PKU 3102 – Pengenalan Kepada Masalah Bahasa Dan
Komunikasi
Komunikasi Mesra
- Faham keadaan (tertekan/lebih/fizikal)
- Bercakap dalam keadaan hormat
- Tingkat kemahiran mendengar
- Jujur kepada diri sendiri
- Sentiasa kemas
- Sentiasa bersedia
- Wujudkan suasana mesra
- Kawal perilaku, kesopanan & kehalusan budi pekerja
- Guna perkataan tepat, ringkas & tekanan suara yang lembut &
jelas
- Mengawal mimik muka & pergerakan diri
- Bersedia untuk berkhidmat & beri kerjasama
- Cuba fahami masalah orang lain
- Elak perkataan yang boleh menyinggung perasaan orang
- Sentiasa insaf & berfikiran terbuka
- Amal “seni” percakapan (The Art Of Talking)
PKU 3102 – Pengenalan Kepada Masalah Bahasa Dan
Komunikasi

Masalah Komunikasi / Bahasa dan Kesannya

Seseorang mungkin mengalami masalah ini jika pertuturannya
berbeza dari individu-individu lain dalam kumpulan umur, jantina
atau bahasa yang sama, jika pertuturannya sukar difahami, atau
apabila seseorang itu mengelak untuk berkomunikasi dengan
orang lain.
PKU 3102 – Pengenalan Kepada Masalah Bahasa Dan
Komunikasi

Masalah Komunikasi / Bahasa dan Kesannya

1. Masalah Perkembangan Bahasa
Kelambatan yang nyata dalam perkembangan perbendaharaan
kata dan nahu yang perlu untuk bercakap. Ia seringkali dikesan
pada usia lebih kurang dua tahun.

2. Afasia
Hilang keupayaan bertutur disebabkan strok atau kecederaan
kepala.
PKU 3102 – Pengenalan Kepada Masalah Bahasa Dan
Komunikasi

…sambungan
Masalah Komunikasi / Bahasa dan Kesannya

Masalah Pertuturan

1. Gagap
Pertuturan yang tidak lancar disebabkan teragak-agak,
dan pengulangan atau pemanjangan pertuturan.

2. Masalah Artikulasi
Tidak dapat menyebut bunyi pertuturan dengan betul.

3. Masalah Suara
Penggunaan nada, dan kekuatan suara yang tidak.
PKU 3102 – Pengenalan Kepada Masalah Bahasa Dan
Komunikasi

Apa ibubapa boleh lakukan bagi membantu perkembangan
bahasa dan pertuturan kanak-kanak?

• Sentiasa berbual dengan anak tentang apa yang sedang
dilakukan dan apa yang dilihat

• Luangkan masa untuk mendengar perbualan anak,
beri respon sesuai agar anak tahu yang anda
mendengar.
PKU 3102 – Pengenalan Kepada Masalah Bahasa Dan
Komunikasi
• Jangan paksa atau mendesak anak untuk belajar
bercakap.

• Terima kesilapan dalam pertuturan anak ketika peringkat
perkembangannya. Jangan paksa anak untuk ulang atau cakap
perlahan.

• Pastikan anak anda menjalani pemeriksaan telinga jika anda
kerap kali perlu mengulang dan bercakap kuat untuk
mendapatkan perhatian anak.

• Jangan tangguh atau berlengah! Masa yang paling kritikal untuk
perkembangan bahasa dan pertuturan adalah di antara 1hingga
4 tahun. Jangan tunggu untuk mendapatkan rawatan jika anda
mengesyaki masalah bahasa dan pertuturan anak.
Bahasa Melayu, Bahasa
Inggeris dll
Bahasa Isyarat
Non-verbal