You are on page 1of 16

PRE-COLONIAL STATUS

Pantay na importansiya sa maternal at


paternal lineage.
Maaaring magkaron ng katayuan batay
sa status.
Maaaring maging pinuno ng barangay

NOON
COLONIAL PHILIPPINES
Inaasahan sa mga gawaing pambahay
Lalaking anak > Babaeng anak
Pantay na karapatan sa edukasyon
Gabriela Silang at Melchora Aquino

AMERICAN INFLUENCE
Pantay pa ring karapatan sa edukasyong
nakabatay sa Amerikano
Naging propesyonal ang mga kababaihan
sa pamamagitan nito

NGAYON
CONTEMPORARY ROLES
Pantay na karapatan at oportunidad ng
babaet lalaki
Cory Aquino at Gloria Macapagal-Arroyo
SINO ANG COMFORT WOMEN?
A comfort girl is nothing more than a prostitute or
'professional camp follower' attached to the Japanese
Army for the benefit of the soldiers.
COMFORT WOMEN: NGAYON
While women of their age -- late 60's to 80's -- reminisce about the good
times of their youth, these Filipino women relive harrowing experiences
that they had kept secret, even from loved ones, for almost fifty years.
"For soldiers who risked their lives in
circumstances where bullets are flying around
like rain and wind, if you want them to get
some rest, a comfort women system was
necessary. That's clear to anyone."
-Toru Hashimoto,
Mayor of Osaka, Japan


IANFU = comfort women
SHFU = prostitutes
DISKURSO SA PAHAYAG
Pagkakabuo ng iba't ibang grupo ng comfort
women sa Pilipinas
'Comfort women' bilang instrumento ng
pagdidisiplina sa mga sundalong Hapon
Suporta ng gobyerno
Hustisya para sa comfort women
"We want the Japanese government to
recognize and apologize for its military policy
of the use of comfort women during the war.
Nobody has the right to use women in
furtherance of their objectives.
-Richelda Extremadura,
Executive Director ng Lila Pilipina
Lola Rosa
Si Maria Rosa Luna Henson
ang kauna-unahang biktima na
umamin at buong tapang na
ikinuwento sa buong mundo
ang bawat alaala ng
masalimuot niyang karanasan
sa kamay ng mga sundalong
Hapon.
At two, the soldiers came. My
work began, and I lay down as
one by one the soldiers raped
me. Every day, anywhere from
twelve to over twenty soldiers
assaulted me. There were times
when there were as many as
thirty; they came to the garrison
in truckloads.
Sana naman ay ibigay na nila an
gaming ipinaglalaban hanggang hindi
pa kami nauubos.
-Pidencia David,
70-year old Comfort Woman
Salamat! Ikalimang Pangkat: Ed C., Aje C., Ariane C., Nino G. Max R.