You are on page 1of 28

NATIONAL KEY RESULTS

AREAS (NKRAS)

OLEH
Pn Normah bt Hj Ismail
Ketua Sektor PKIP
Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti

1
LATAR BELAKANG

Y.A.B. Perdana Menteri, Dato' Seri Najib Tun Razak


telah mengumumkan National Key Result Areas
(NKRA) iaitu 6 Bidang Keberhasilan Utama
Nasional pada 27 Julai 2009, dalam ucapannya di
Majlis Perhimpunan Bersama Anggota Pentadbiran
dan Penjawat Awam serta Government Linked
Companies (GLC) di Putrajaya International
Convention Centre (PICC).

2
National Key Results Areas (NKRA)

1 Mengurangkan Kadar Jenayah (Jalanan, Hot Spot)


2 Memerangi Rasuah( Indicator – Transperancy National)
3 Luaskan Akses Kepada Pendidikan BerkualitiDan
Berkemampuan.
4 Meningkatkan Taraf Hidup Rakyat Berpendapatan Rendah.
5 Memperkasa Prasarana Luar Bandar.
6 Menambahbaik Pengangkutan Awam Dalam Jangka Masa

3
Kementerian Pelajaran terlibat secara langsung
dalam NKRA yang ketiga iaitu Meluaskan Akses
Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan.

PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KEY


PERFORMANCE INDICATORS) YAB MENTERI
PELAJARAN, KEMENTERIAN PELAJARAN
MALAYSIA TELAH MENGGARISKAN EMPAT (4)
PERKARA UNTUK AKSES PENDIDIKAN
BERKUALITI IAITU;

4
KPI 1

Peningkatan kadar penyertaan murid
Prasekolah sebanyak 20% pada akhir tahun
2012 dengan memasukkan semua
Prasekolah Kerajaan dan Swasta dalam
Sistem Pendidikan Kebangsaan.

5
STRATEGI PELAKSANAAN

PENINGKATAN PENYERTAAN MURID PRASEKOLAH SEBANYAK


20 PERATUS MELALUI TINDAKAN BERIKUT;
1. Menambah bilangan kelas prasekolah di kawasan
berpenduduk padat (keperluan tinggi), bandar
(urban poor), luar bandar dan pedalaman.
2.

3. Menyediakan Program Latihan Guru Prasekolah


kepada siswazah menganggur untuk ditempatkan
di kelas prasekolah kerajaan
(KPM/KEMAS/Perpaduan)

6
STRATEGI PELAKSANAAN

3. Menambahbaik Kurikulum Prasekolah


Kebangsaan dengan menambah waktu P&P
Bahasa Inggeris.

4. Memasukkan komponen Bahasa Iban


(Sarawak), Kadazan (Sabah) dan Semai
(Semenanjung) dalam Kurikulum Prasekolah
Kebangsaan

7
STRATEGI PELAKSANAAN

5. Mengambil lepasan SPM sebagai Pembantu


Pengurusan Murid (PPM) di kelas Prasekolah.

6. Menyediakan kemudahan kemasukan murid


Prasekolah ke asrama harian di kawasan pedalaman.
6.

7. Menyediakan kemudahan pengangkutan kepada


murid Prasekolah mengikut keperluan lokasi.

8
CADANGAN PENINGKATAN 20 PERATUS
PENYERTAAN MURID PRASEKOLAH 2010 - 2012

BIL PERKARA TAHUN 2009 TAMBAH JUM


20% 2012

1 MURID 342706 68550 411256

2 KELAS 22810 2742 25552

9
KPI 2

Semua murid normal boleh menguasai asas


kemahiran literasi dan numerasi selepas tiga
tahun mengikut pendidikan rendah pada akhir
tahun 2012

10
STRATEGI
PELAKSANAAN
1. Mempertingkatkan kualiti sistem penyampaian (delivery
system) pendidikan
2. Mengadakan program intervensi untuk golongan murid yang
berisiko.
3. Meningkatkan kemahiran guru dalam melaksanakan
pemulihan dan bimbingan untuk mencapai literasi dan
numerasi.
4. Melibatkan ibu bapa dan komuniti dalam usaha
meningkatkan tahap literasi dan numerasi.

11
KPI 3

Membangunkan 100 buah sekolah


berprestasi tinggi (SBT).

12
STRATEGI
PELAKSANAAN

1. Memberi latihan profesionalisme


pendidikan kepada Pengetua/Guru
Besar/Guru secara berterusan
sekurang-kurangnya tujuh kali setahun.
2.

3. Melaksanakan penilaian dan pemantauan


berterusan setiap tiga bulan bagi melihat
ketekalan peningkatan yang berterusan.

13
DEFINISI

SBT ditakrifkan sebagai sekolah yang mempunyai etos,


watak, identiti yang tersendiri dan unik serta
menyerlahkan dalam semua aspek pendidikan. Sekolah ini
mempunyai tradisi budaya kerja yang sangat tinggi dan
cemerlang dengan modal insan nasional yang berkembang
secara holistik dan berterusan serta mampu berdaya saing
di persada antarabangsa dan menjadi sekolah pilihan utama
masyarakat.
STRATEGI
PELAKSANAAN
3. Memberi latihan mentoring and couching
kepada semua warga perkhidmatan di
sekolah iaitu tujuh hari setahun
4.

5. Menyediakan soalan temuduga berkaitan


kemampuan to parade their school dan
pengurusan kewangan
.

15
STRATEGI PELAKSANAAN
5.

6.

7. Melonjakkan prestasi sekolah sekurang-kurangnya 5


peratus dari segi kuantiti dan kualiti secara
berterusan dengan mengamalkan pengurusan
berasaskan sekolah melalui pengenalpastian TOV
setiap murid, guru, pengetua dan anggota
perkhidmatan.
8.

9. Melaksanakan dua kali audit dalaman dan audit


luaran dalam tempoh setahun oleh agensi yang
berkenaan dalam semua aspek pendidikan.
10. 16
STRATEGI PELAKSANAAN

7. Menyediakan dan menaik taraf prasarana


sekolah yang lengkap dan membolehkan
program pendidikan dilaksanakan secara
berkesan.
8.

9. Meningkatkan jalinan/jaringan antara SBT


dengan institusi pendidikan luar negara pada
kadar dua institusi pendidikan luar setiap
tahun.
8.

17
STRATEGI PELAKSANAAN
9. Memberi autonomi dan luwes kepada pihak sekolah bagi

menggunakan kewangan/dana.

10. Membenarkan institusi/agensi kewangan swasta/badan-


badan separuh kerajaan membiayai perbelanjaan SBT


11. Menyediakan tiga instrumen penilaian/pemantauan


mengikut piawaian UNESCO yang digunapakai untuk tujuan
piawaian dan penandaarasan
JANGKAMASA
PELAKSANAAN
TAHUN BILANGAN SEKOLAH
2010 20

2011 30

2012 50

JUMLAH 100

19
KPI 4

New Deals/Bai’ah Untuk Pengetua


dan Guru Besar Berdasarkan
Performance Base Assessment
KEUTAMAAN BERDASARKAN BIG WINS IDEAS

1. Pemberian insentif berbentuk Bonus Prestasi Khas (BPK)


kepada individu iaitu RM 5000 kepada Pengetua dan RM
3500 kepada Guru Besar manakala insentif kepada sekolah
ialah RM 3000.
2.

3. Anjakan kenaikan gred yang lebih tinggi kepada


Pengetua/Guru Besar yang menunjukkan prestasi
extraordinary iaitu dalam tempoh tiga tahun berturut-turut
prestasinya menjangkaui sasaran bai’ah.
4.

5. Program Sandaran Luar Negara kepada 3 peratus senarai


tertinggi Pengetua/Guru Besar yang menerima BPK

21
• Akibat pemasuhan PPSMI, KPM akan
memberi perhatian kepada Memartabat Bahasa
Melayu dan Memperkasa Bahasa Inggeris
(MBMMBI).

• Dasar “Memartabatkan Bahasa Malaysia dan


Memperkukuhkan Bahasa Inggeris” yang akan
dilaksanakan oleh Kerajaan bermula pada tahun
2012 adalah satu dasar baru yang merupakan
sebahagian daripada proses penambahbaikan
berterusan dasar pendidikan di negara kita.
Status Terkini Bilangan Guru Cemerlang
GRED KUOTA KUOTA JUMLAH SUDAH KOSONG JUM
SEDIA TAMBAH KUOTA ISI MOHON
ADA 2009

KHAS C 24 12 36 23 13 20
DG54 100 34 134 100 34 40
DG52 250 86 336 248 88 174
DG48 1000 518 1518 1000 518 2492
( SM & SR )
DG44 4000 3116 7116 3922 3194 2676
( SM & SR )
DGA38 0 237 237 0 237 74
DGA34 800 150 950 800 150 2329
DGA32 3200 600 4000 3200 600 643
JUMLAH 9374 4753 14327 9293 4834 8448
CONTOH
ISU-ISU GURU CEMERLANG
1.
2.
3. Mengapa murid tidak minat mata pelajaran
a.Matematik
b.Sains
c. Bahasa Inggeris
2. Mengapa murid ponteng sekolah dan kelas.
3. Prestasi mata pelajaran Guru Cemerlang
4.Perancangan Strategik dan Taktikal mata pelajaran GC

1.
CONTOH
ISU-ISU GURU CEMERLANG

5 ‘Role Model” Guru Cemerlang


6
7 Kelas ‘tuisyen’
8
9 Menjalankan tugas luar
10
11 Persepsi tinggi oleh warga sekolah, daerah,
JPN, masyarakat dan KPM
6.
CONTOH
9. ISU-ISU GURU CEMERLANG
10.
11.
12.Membantu murid-murid daripada kelas
berprestasi rendah.
13.
14.Melahirkan modal insan yang berketrampilan
15.
16.Bersikap negatif selepas perlantikan sebagai
GC
14.
15.
APAKAH KPI
GURU CEMERLANG ?
 SEKIAN
 TERIMA KASIH