You are on page 1of 27

NATIONAL KEY RESULTS

AREAS (NKRAS)

OLEH
Pn Normah bt Hj Ismail
Ketua Sektor PKIP
Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti

1
LATAR BELAKANG
Y.A.B. Perdana Menteri, Dato' Seri Najib Tun Razak
telah mengumumkan National Key Result Areas
(NKRA) iaitu 6 Bidang Keberhasilan Utama
Nasional pada 27 Julai 2009, dalam ucapannya di
Majlis Perhimpunan Bersama Anggota Pentadbiran
dan Penjawat Awam serta Government Linked
Companies (GLC) di Putrajaya International
Convention Centre (PICC).
2
National Key Results Areas (NKRA)

1 Mengurangkan Kadar Jenayah (Jalanan, Hot Spot)


2 Memerangi Rasuah( Indicator – Transperancy National)
3 Luaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti Dan
Berkemampuan.
4 Meningkatkan Taraf Hidup Rakyat Berpendapatan Rendah.
5 Memperkasa Prasarana Luar Bandar.
6 Menambahbaik Pengangkutan Awam Dalam Jangka Masa
3
Kementerian Pelajaran terlibat secara langsung
dalam NKRA yang ketiga iaitu Meluaskan Akses
Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan.

PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KEY


PERFORMANCE INDICATORS) YAB MENTERI
PELAJARAN, KEMENTERIAN PELAJARAN
MALAYSIA TELAH MENGGARISKAN EMPAT (4)
PERKARA UNTUK AKSES PENDIDIKAN
BERKUALITI IAITU;
4
KPI 1
Peningkatan kadar penyertaan murid
Prasekolah sebanyak 20% pada akhir tahun
2012 dengan memasukkan semua
Prasekolah Kerajaan dan Swasta dalam
Sistem Pendidikan Kebangsaan.

5
STRATEGI PELAKSANAAN

PENINGKATAN PENYERTAAN MURID PRASEKOLAH SEBANYAK 20


PERATUS MELALUI TINDAKAN BERIKUT;

1.Menambah bilangan kelas prasekolah di kawasan


berpenduduk padat (keperluan tinggi), bandar (urban
poor), luar bandar dan pedalaman.

2. Menyediakan Program Latihan Guru Prasekolah kepada


siswazah menganggur untuk ditempatkan di kelas
prasekolah kerajaan (KPM/KEMAS/Perpaduan)
6
STRATEGI PELAKSANAAN

3. Menambahbaik Kurikulum Prasekolah


Kebangsaan dengan menambah waktu P&P
Bahasa Inggeris.

4. Memasukkan komponen Bahasa Iban


(Sarawak), Kadazan (Sabah) dan Semai
(Semenanjung) dalam Kurikulum Prasekolah
Kebangsaan 7
STRATEGI PELAKSANAAN

5. Mengambil lepasan SPM sebagai Pembantu


Pengurusan Murid (PPM) di kelas Prasekolah.

6. Menyediakan kemudahan kemasukan murid


Prasekolah ke asrama harian di kawasan pedalaman.

7. Menyediakan kemudahan pengangkutan kepada


murid Prasekolah mengikut keperluan lokasi.
8
CADANGAN PENINGKATAN 20 PERATUS
PENYERTAAN MURID PRASEKOLAH 2010 - 2012

BIL PERKARA TAHUN TAMBAH JUM


2009 20% 2012

1 MURID 342706 68550 411256

2 KELAS 22810 2742 25552

9
STRATEGI PELAKSANAAN
1. Mempertingkatkan kualiti sistem penyampaian (delivery
system) pendidikan
2. Mengadakan program intervensi untuk golongan murid yang
berisiko.
3. Meningkatkan kemahiran guru dalam melaksanakan
pemulihan dan bimbingan untuk mencapai literasi dan
numerasi.
4. Melibatkan ibu bapa dan komuniti dalam usaha meningkatkan
tahap literasi dan numerasi.

11
KPI 3

Membangunkan 100 buah sekolah


berprestasi tinggi (SBT).

12
STRATEGI PELAKSANAAN
1. Memberi latihan profesionalisme pendidikan
kepada Pengetua/Guru Besar/Guru secara
berterusan sekurang-kurangnya tujuh kali
setahun.

2. Melaksanakan penilaian dan pemantauan


berterusan setiap tiga bulan bagi melihat
ketekalan peningkatan yang berterusan.
13
DEFINISI

SBT ditakrifkan sebagai sekolah yang mempunyai etos,


watak, identiti yang tersendiri dan unik serta
menyerlahkan dalam semua aspek pendidikan. Sekolah ini
mempunyai tradisi budaya kerja yang sangat tinggi dan
cemerlang dengan modal insan nasional yang berkembang
secara holistik dan berterusan serta mampu berdaya saing
di persada antarabangsa dan menjadi sekolah pilihan utama
masyarakat.
STRATEGI PELAKSANAAN
3.Memberi latihan mentoring and couching kepada
semua warga perkhidmatan di sekolah iaitu tujuh
hari setahun

4.Menyediakan soalan temuduga berkaitan


kemampuan to parade their school dan
pengurusan kewangan
. 15
STRATEGI PELAKSANAAN

5. Melonjakkan prestasi sekolah sekurang-kurangnya 5


peratus dari segi kuantiti dan kualiti secara berterusan
dengan mengamalkan pengurusan berasaskan sekolah
melalui pengenalpastian TOV setiap murid, guru,
pengetua dan anggota perkhidmatan.

6. Melaksanakan dua kali audit dalaman dan audit luaran


dalam tempoh setahun oleh agensi yang berkenaan
dalam semua aspek pendidikan. 16
STRATEGI PELAKSANAAN

7. Menyediakan dan menaik taraf prasarana sekolah


yang lengkap dan membolehkan program pendidikan
dilaksanakan secara berkesan.

8. Meningkatkan jalinan/jaringan antara SBT dengan


institusi pendidikan luar negara pada kadar dua
institusi pendidikan luar setiap tahun.

17
STRATEGI PELAKSANAAN
9. Memberi autonomi dan luwes kepada pihak sekolah bagi
menggunakan kewangan/dana.

10. Membenarkan institusi/agensi kewangan swasta/badan-


badan separuh kerajaan membiayai perbelanjaan SBT

11. Menyediakan tiga instrumen penilaian/pemantauan


mengikut piawaian UNESCO yang digunapakai untuk tujuan
piawaian dan penandaarasan
JANGKAMASA PELAKSANAAN
TAHUN BILANGAN SEKOLAH
2010 20

2011 30

2012 50

JUMLAH 100

19
KPI 4

New Deals/Bai’ah Untuk Pengetua


dan Guru Besar Berdasarkan
Performance Base Assessment
KEUTAMAAN BERDASARKAN BIG WINS IDEAS

1.Pemberian insentif berbentuk Bonus Prestasi Khas (BPK) kepada


individu iaitu RM 5000 kepada Pengetua dan RM 3500 kepada Guru
Besar manakala insentif kepada sekolah ialah RM 3000.

2.Anjakan kenaikan gred yang lebih tinggi kepada Pengetua/Guru


Besar yang menunjukkan prestasi extraordinary iaitu dalam tempoh
tiga tahun berturut-turut prestasinya menjangkaui sasaran bai’ah.

3.Program Sandaran Luar Negara kepada 3 peratus senarai tertinggi


Pengetua/Guru Besar yang menerima BPK
21
•Akibat pemasuhan PPSMI, KPM akan memberi
perhatian kepada Memartabat Bahasa Melayu dan
Memperkasa Bahasa Inggeris (MBMMBI).

•Dasar “Memartabatkan Bahasa Malaysia dan


Memperkukuhkan Bahasa Inggeris” yang akan
dilaksanakan oleh Kerajaan bermula pada tahun
2012 adalah satu dasar baru yang merupakan
sebahagian daripada proses penambahbaikan
berterusan dasar pendidikan di negara kita.
Status Terkini Bilangan Guru Cemerlang

KUOTA
KUOTA JUMLAH SUDAH JUM
GRED TAMBAH KOSONG
SEDIA ADA KUOTA ISI MOHON
2009
KHAS C 24 12 36 23 13 20
DG54 100 34 134 100 34 40
DG52 250 86 336 248 88 174
DG48
1000 518 1518 1000 518 2492
(SM&SR)
DG44
4000 3116 7116 3922 3194 2676
(SM&SR)
DGA38 0 237 237 0 237 74
DGA34 800 150 950 800 150 2329
DGA32 3200 600 4000 3200 600 643
JUMLAH 9374 4753 14327 9293 4834 8448
CONTOH
ISU-ISU GURU CEMERLANG

1.Mengapa murid tidak minat mata pelajaran


a.Matematik
b.Sains
c.Bahasa Inggeris
2. Mengapa murid ponteng sekolah dan kelas.
3. Prestasi mata pelajaran Guru Cemerlang
4.Perancangan Strategik dan Taktikal mata pelajaran GC
CONTOH
ISU-ISU GURU CEMERLANG

5 ‘Role Model” Guru Cemerlang

6 Kelas ‘tuisyen’

7 Menjalankan tugas luar

8 Persepsi tinggi oleh warga sekolah, daerah,


JPN, masyarakat dan KPM
CONTOH
ISU-ISU GURU CEMERLANG

9.Membantu murid-murid daripada kelas


berprestasi rendah.

10.Melahirkan modal insan yang berketrampilan

11.Bersikap negatif selepas perlantikan sebagai


GC
APAKAH KPI
GURU CEMERLANG ?
SEKIAN
TERIMA KASIH