You are on page 1of 10

Mäenduse ja geoloogia

teadusklubi
reedeti kell 9:30
VII-213
Toetus
• Graniidikaevanduse šahti ja tõstetorni
makett
Taotletud / eraldatud summa:
2 049.- / 2 049.-
Toimus 20.11.2009
Elmar Minnus´e
sünniaastapäev
• Sünd. 20.11.1920 Pärnu
Surn. 02.07.2006 Stockholm, Rootsi
• On publitseerinud üle 40 teadusliku
ja populaarteadusliku artikli
fotogramm-meetria, kartograafia ja
aerofoto interpretatsiooni alal

• Kava 20.11.2009
– Teadusklubi kogunemine
– Ettekanne Elmar Minnus´e mälestuseks
– Välitöö tahhümeetriga
Minnuse järelkaja
• Vastutaja: idee
• Aire: Soome-Norra mäendusekskurssioon, suvi (talv) 2010,
2 nädalat
• Robotiklubi – robot ohtlikesse kohtadesse
• Ain, tugi Henri: Liikuvmakett
• Veiko: Kogumik – MGT teemalised artiklid
• Rauno, Arnold, Raili: Filmiklubi – õppefilmid, mõne protsessi kohta
• Tiina, Paul, Kristina, Martin N, tugi Gaia: Fotoklubi – fotokonkurss
• Välitööd
– Gaia: Kareda
– Rummu
• Veiko: Bauma 2010
• Mäekonverents – maketid, plakatid, artiklid
• Artiklid – TalveAkadeemia, EMK
• Vivika: Teiste teadusklubide liikmete kaasamine MGT üritustele
• Veiko ja Karin: Peeter Suure laskemoonalaod
Filmiklubi
• Meeskond: Arnold, Rauno, Raili
• I kursuse filmid on konverditud
• Õppefilmid valmivad
• Valmis esimene film
• Järgmine film:
– Maardu case on valmimas
• Esilinastus lükkub edasi
– Juuliuse pildistamisseeria
• Ideed olemas, pildid, klipid, asi edeneb 
Fotokonkurss
• Korraldusmeeskond: Tiina, Martin N, Paul, Kristina, Helen, Maris, Taavi.
• Plakat valmis, kaovad stendidelt
• Fotoklubi koolitab
– Koolitus toimus R-215, kuupäev: 27.10.2009
– Koolitus õnnestus, osalejaid oli 27 inimest
• Esitamine 12 okt kuni 23 nov
• Teema: “Kes teisele…”
• Tulemused: dets alguses, 4.12. autasustamine
– 5 preemiat
– Fotoklubi eriauhind
• Näitus: 15 parimat tööd, 4.12. kuni 24.12.
– Ene-rampsi vaheline galerii
• Pildistamisseeriast tuleb filmiklipp 
• Reeglid on paigas
– 5 pilti saab esitada per face
– Piltidele pealkirjad
• Projektikonkurssi taotlus sai esitatud, ÜE toetas 2334.- EEK, 6.12. aruande
esitamine
• 7 tööd on esitatud
• Meeldetuletused laiali saata
• 27.11. meenete saagimine 13:30
Maketid
• Meeskond: Ain, Henri, Vivika
• Teema: tõstetorn graniidikaevandusse
• Materjal: puit
• Projekteerimisnädal
• Korralik joonis tuleb
• Materjali hankimine nädal
• Ehitamisnädal
• Liikuv makett
• Esitasid taotluse ÜE tudengiteadusele
– Saadi toetust 2049.- EEK 
Peeter Suure Merekindluse laskemoonaladude
kaardistamine ning keskkonnauuringud
• Veiko ja Karin on projektijuhid
• Leica Disto D8
• pH ja elektrijuhtivuse seade mõõteseade
• ÜE tudengiteadusekonkurss
• Välimõõdistamised Astangul – 30.10.09