Khởi nghiệp không khổ

Nguyen Thanh Nam
Hanoi, Jul 17, 2014
Agenda
2
Định nghĩa doanh nghiệp
Case 1: Emotion Cafe
Case 2: Fsoft
Case 3: Công ty cổ phần tái tạo sinh học

Case 4: Viện đào tạo quốc tế FPT

Định nghĩa Doanh nghiệp
Doanh nghiệp là đơn vị sử dụng tư bản để tạo ra lợi
nhuận thặng dư bằng cách đáp ứng các nhu cầu xã hội,
là nơi các cá nhân thể hiện quyền tự do cá nhân biến
những tham vọng của mình thành sự thật, nơi hình
thành và lưu giữ các giá trị đạo đức của chủ nghĩa tư
bản.
(Michel Albert, Chủ nghĩa tư bản chống chủ nghĩa tư
bản)

3
Các câu hỏi phải trả lời khi bắt đầu
• Tư bản (vốn) là bao nhiêu?
• Lợi nhuận thặng dư kỳ vọng là bao nhiêu?
• Nhu cầu xã hội là gì?
• Tham vọng cá nhân là gì?
• Giá trị đạo đức muốn hình thành và lưu giữ là gì?
4
Emotion Café - 1996
• Nhu cầu bản thân -> nhu cầu xã hội: email, forum, off-line
• Tham vọng: tạo sân chơi, dẫn dắt lớp trẻ
• Vốn:
– Phát hành cổ phần cá nhân làm vốn lưu động
– Vốn cố định: 10 máy tính vay trả góp. Đầu tư quán: liên doanh
• Giá trị: quyền tự do thông tin
• Thời gian: 6/1996-12/1997
• Kết quả:
– Được: đào tạo một lớp thanh niên trẻ, tin vào tương lai Internet
– Mất: tiền

5
FPT Software
• Nhu cầu: phần mềm trong nước không phát triển được vì
thị trường quá bé.
• Tham vọng: đưa thật nhiều thanh niên Việt nam ra nước
ngoài
• Tư bản: 1m từ FPT
• Giá trị: văn hóa toàn cầu hóa.
• Dự án thực hiện trong 15 năm, 11/1998-11/2013,
• Kết quả:
– Được: công ty, tham vọng, giá trị, chuyển giao
– Chưa được: tốc độ phát triển chững lại mất 3 năm
6
Công ty cổ phần tái tạo sinh học
• Nhu cầu: làm đẹp sạch
• Tham vọng: đưa công nghệ sinh học thành mũi nhọn,
khuyến khích sv đi học CNSH
• Tư bản: 500m từ gọi cổ phần
• Giá trị: có thể làm giàu bằng khoa học
• Thời gian: 12/2007 -> nay
• Kết quả
– Được: công ty có lãi
– Chưa được: ko có tiếng vang trong sinh viên CNSH
7
Viện đào tạo quốc tế FPT
• Nhu cầu: thị trường du học quốc tế đang lớn mạnh không
ngừng
• Tham vọng: chen chân, target: 20% sv nước ngoài
• Tư bản: 10B từ Đại học FPT
• Giá trị đạo đức: sinh viên FU cần được đào tạo các kỹ năng
toàn cầu hóa.
• Thời gian: 4/2013 đến nay
• Kết quả
– Đã chi: 3.5b
– Gần 300 lượt sinh viên từ các quốc gia: Nigeria, Cameroon, Ghana, Lào,
Myanmar, Bruney, Đài loan, Nhật, Hàn, Bắc Hàn
8

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful