UNIVERSITATEA “TRANSILVANIA” BRAŞOV FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor

PROIECT DE DIPLOMĂ
Coordonator ştiinţific: Asistent Univesitar

Absolvent: - 2005-

POSIBILITĂŢI DE DEZVOLTARE A TURISMULUI ÎN JUDEŢUL BRAŞOV

CUPRINS
1. Conţinutul şi particularităţile pieţei turistice 2. Prezentarea potenţialului turistic al judeţului Braşov 3. Analiza circulaţiei turistice din judeţul Braşov 4. Cercetarea de marketing cu tema: „Atitudini, opinii şi preferinţe ale populaţiei municipiului Braşov, cu privire la activităţile de conservare, restaurare şi/sau amenajare a monumentelor istorico – culturale braşovene ca puncte turistice” 5. Propuneri de dezvoltare a turismului

POTENŢIALUL TURISTIC AL JUDEŢULUI BRAŞOV
• RESURSE NATURALE - Munţii – cca. 40 % din spurafaţa judeţului - Râul Olt – curge pe o suprafaţă de 210 km si primeşte numeroşi afluenţi - Pădurile – acoperă o suprafaţă de circa 183.700 ha - Fauna – cuprinde specii ocrotite - Rezervaţii - floristice, faunistice, fosilifere şi ştiinţifice

RESURSELE TURISTICE ANTROPICE
• • • • • • Cetăţi şi castele Biserici fortificate Muzee şi case memoriale Artă şi tradiţii populare Mănăstiri şi biserici Evenimente culturale moderne

BAZA TEHNICO – MATERIALĂ SPECIFICĂ TURISMULUI
1.35% 5.40% 5.40% 10% 0.27% 9.45% 0.80%

- 370 unităţi de cazare, în anul 2003
12.42%

- Pensiunile agroturistice deţin ponderea cea mai mare 32,97 %
32.97% 0.54% 21.08% 0.27%

Hoteluri 10% Vile turistice 9.45% Sat turistic 0.27% Campinguri 0.54% Tabere 0.8% Bungalouri 5.4%

Hotel pentru tineret 0.27% Pensiuni urbane 12.42 Pensiuni rurale 21.08% Pensiuni agroturistice 32.97% Moteluri 1.35% Cabane 5.4%

- Numărul locurilor de cazare a scăzut cu 8,9 % în anul 2003 faţă de anul 2000

BAZA TEHNICO – MATERIALĂ SPECIFICĂ TURISMULUI
Există instalaţii de transport pe cablu - 3 telecabine - 1 telegondolă - 3 telescaune - 11 telesckiuri Mijloacele de agrement sunt diverse: - 12 stadioane - 9 bazine de înot - 2 patinoare artificiale - 3 poligoane de tir - 6 popicării - 10 pârtii de scki - Un centru de echitaţie

CIRCULAŢIA TURISTICĂ ÎN JUDEŢUL BRAŞOV
- Numărul turiştilor în anul 2003 este de 324.816 cu 58 % mai puţin faţă de anul 1990

8 7 6 5 4 3

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

00 00 00 00 00 00

0 0 0 0 0 0

1 9 91 09 91 19 91 29 91 39 91 49 91 59 91 69 91 79 91 89 92 90 0 0

CIRCULAŢIA TURISTICĂ ÎN JUDEŢUL BRAŞOV

Numărul înnoptărilor a scăzut cu 66 % în anul 2003, faţă de anul 1990 Durata medie a sejurului este de 2,5 zile, în anul 2003 Densitatea în raport cu suprafaţa este de 60,7 % turişti/km, în anul 2003

CERCETARE DE MARKETING CU TEMA: • „Atutidini, opinii si preferinţe ale populaţiei municipiului Braşov, cu privire la activităţile de conservare, restaurare şi/sau amenajare a monumentelor istorico – culturale braşovene ca puncte turistice”

METODA DE OBŢINERE A DATELOR PRIMARE: Ancheta pe bază de sondaj

• Mărimea eşantionului: - 50 de persoane • Metoda de eşantionare: - eşantionarea aleatoare în trepte

REZULTATELE CERCETĂRII DE MARKETING
Cele mai cunoscute monumente istorico – culturale sunt: Biserica Neagra 96 %, Casa Sfatului 70 % si Biserica Sf. Nicolae 56 % Bastionul Graft restaurat în 2003 este necunoscut de 70 % din persoanele intervievate Primele 3 criterii care influenţează decizia de revizitare sunt: - Varietatea bogaţiilor 36 % - Bogăţia informaţiilor documentare 24 % - Modul de prezentare a exponatelor 34 % 80 % din persoanele intervievate consideră necesară activitatea de conservare si restaurare a monumentelor istorico - culturale

PROPUNERI PENTRU DEZVIOLTAREA TURISMULUI ÎN JUDEŢUL BRAŞOV • Elaborarea unui cadru legislativ stimulativ • Protejarea şi conservarea resurselor turistice • Modernizarea bazei tehnico – materiale • Ridicarea nivelului de pregătire a forţei de muncă • Dezvoltarea unor produse turistice noi: observarea faunei si florei, drumeţia, circuite culturale şi religioase • Sporirea acţiunilor promoţionale

BIBLIOGRAFIE
  

    

 

A. Ispas, D. Patriche, G. Bratucu - Marketing Turistic, Ed. Infomerket, 1999 Ariastide Stavros – Muntii judetului Brasov, Ed. Sport, 1998 Constantin Draica – Ghid practic de turism international si intarn (A.B.C. - Turism), Ed. All Beck, 1999 Constantin Lefter, Cristina Rauta – Cercetari de Marketing, Indrumar – Lucrari practice, Universitatea „Transilvania” Brasov, 2000 Cristina Crtistureanu – Economia si politica turismului international, ABEONA, 1992 Gabriela Stanculescu – Managementul operatiunilor de turism, 2003 Gheorghe Bratu – Turismul si calitatea vietii, Ed. Politica, 1980 Ioan Cosmescu – Turismul Fenomen complex contemporan, Ed. Economica, 1998 Ion Dumitrascu, Maria Maximescu – O istorie a Brasovului, Ed. Phonix, 2002 Maria Ionica – Economia serviciilor. Teorie si practica, Editia a III a, Ed. Uranus, 2003 Nicoleta Albu – Turism si eficienta. Turismul Brasovean, Ed. Lux Libris, 2001 Oscar Snak, Petre Baron, Nicolae Neacsu – Economia turismului, Ed. Expert, 2001

VĂ MULŢUMESC PENTRU
ATENŢIA ACORDATĂ !!!