ВЕШТАЧЕЊЕ

(ЕКСПЕРТИЗЕ)

03. РЕАГОВАЊЕ,
ВРЕМЕ РЕАГОВАЊА

ФАЗЕ И ПРОЦЕСИ
У РЕАГОВАЊУ
t

ФАЗA

ТРЕНУТАК
Препрека бива видљива

0,2 s

ПСИХИЧКО
РЕАГОВАЊЕ
ВОЗАЧА

Возач види објекат
Возач препознаје објекат
Возач одлучује да кочи

0,4 s
----------

1,3 s

ФИЗИЧКО
РЕАГОВАЊЕ
ВОЗАЧА

1,1 s

РЕАГОВАЊЕ
СИСТЕМА ЗА
КОЧЕЊЕ

V1/b

ЕФЕКТ. КОЧЕЊЕ

0,2 s
-----------

Подиже ногу са ‘’гаса’’
Ставља ногу на кочницу
Облоге належу на диск
Постизање пуног кочења
Аутомобил је заустављен

ПРОЦЕС
ОПАЖАЊЕ
СХВАТАЊЕ
РАСУЂИВАЊЕ
ОДЗИВ МИШИЋА
ПРЕМЕШТАЊЕ
ОДЗИВ СИСТЕМА
ЗАКОЧИВАЊЕ
ПУНО КОЧЕЊЕ

ВРЕМЕ РЕАГОВАЊА
 t1

– психофизичко реаговање возача

 t2

– време одзива система за кочење

 t3 –
 tr

пораст успорења

= t1 + t2 + t3 ………………. (1,1 s)

ВРЕМЕ КОЧЕЊА
 t4

– време ефективног кочења

 t4

= V1 / b

 V1

– брзина на почетку кочења (трагова)

 Vo

– брзина у тренутку реаговања

b

– успорење