PEMBINAAN PASUKAN

(TEAM BUILDING)

Unconditional Love Is Loving A Person Without Any Prior Condition.
(ZIG ZIGLAR)

Many Those Seem friendly Are Not So, And Those Who Do Not Seem So, Are.
(DEMOCRITUS)

AZMAN BIN HJ. ADNAN Ketua Unit Perhubungan Jabatan Pelajaran Johor

FALSAFAH PEMBINAAN PASUKAN
JARAK MENCERMINKAN KEKUATAN DAN KEJAYAAN PASUKAN
PP KS G3 PP G1 GG KS G3 G2 G1 GG GURU G2

KESAN PASUKAN YANG LEMAH
Organisas i Musnah
DEMOTIVATE D

ARGGHH….. Tensionnya aku!!!
Tak payah buat ! penat je bukan dapat apa-apa Engkau orang baru engkaulah buat!! Siapa Ketua Dialah ‘Kuli’ Pedulilah bukan kerja aku!!

Pedulilah..orang lain tak buat, tak kena apa-apa pun !! Asyik-asyik aku je kena !! Tu nak bodeklah….tu!

GURU/PEGAWAI BARU

Macam mana nak buat ni !!!

TAKRIF PASUKAN

Beberapa kelompok individu yang menjadikan pencapaian matlamat pasukan sebagai satu keutamaan. Ahlinya mungkin terdiri daripada mereka yang mempunyai kemahiran, berpersonaliti dan melibatkan diri dengan harapan dapat mencapai objektif peribadi melalui aktiviti pasukan.

TAKRIF : SUDUT PSIKOLOGI
Pasukan dianggap koleksi individu:  Berinteraksi antara satu sama lain.  Sedar dan menerima kewujudan individu lain.  Setiap individu menggangap dirinya sebagai anggota pasukan.  Berusaha untuk menyatukan dan mengukuhkan perpaduan dan kerjasama anggota kumpulan.  Mempunyai persamaan minat dan matlamat (yang dipersetujui bersama).

TAHAP PEMBINAAN PASUKAN
TEAM US WE YOU I

TAHAP PERTAMA : SAYA (I) - Egosentrik - Perkongsian rendah - Kesediaan menerima risiko rendah - Tumpuan kepada keperluan kendiri - Sikap bersaing - Mempunyai agenda tersendiri - Persoalan - Apa yang mereka mahu daripada aku - Bolehkah aku menyesuaikan diri

TAHAP KEDUA : ENGKAU (YOU) - Apabila SAYA merasa selamat, diterima dan boleh menyumbang maka tahap ENGKAU mula berkembang. - Mahu mengetahui identiti orang lain - Masih bekerja secara individu - Masih berjaga-jaga dalam sesuatu tindakan - Mencari jawapan bagaimana mereka boleh kerja bersama-sama. - Mencari jawapan apa fungsi pasukan - Semangat pasukan masih lemah

TAHAP KETIGA : KAMI (WE) - Mula bertindak secara kolektif - Persoalan mula timbul: - Bagaimana kita boleh kerja bersama. - Ke arah mana kita akan bekerja. - Apa yang boleh kita sumbang sebagai ahli pasukan.

TAHAP KEEMPAT : KITA (US) - Tahap penglibatan yang tinggi. - Telah bekerja bersama-sama. - Merasa selesa dengan orang lain. - Fokus ke mana mereka dipimpin. - Bekerja ke arah tujuan yang sama. - Perasaan kejelekitan timbul. - Aspirasi dan matlamat sama - Saling membantu - Mempunyai misi pasukan sebagai panduan mencapai matlamat.

TAHAP KELIMA : PASUKAN (TEAM) - Tahap tertinggi dalam pembinaan pasukan. - Tidak lagi menerima diri sebagai individu tetapi sebagai pasukan yang berkongsi dan mahu meneruskan bersama. - Gabungan tenaga untuk sesuatu tindakan. - Bekerja untuk kebaikan pasukan

JENIS-JENIS PASUKAN

COMMITIEES Badan Penyiasat atau penasihat bagi memberi laporan kepada individu atau organisasi. TASK FORCE Pasukan bersifat sementara untuk selesaikan masalah/isu. Bersifat sepenuh/separuh masa. QUALITY CONTROL CIRCLE Pasukan pekerja dan penyelia untuk mencari cara meningkatkan tahap efektif bekerja melalui peningkatan produktiviti dan mutu. PROJECT GROUP Diwujudkan khas untuk sesuatu projek seperti mencipta produk baru, program komputer yang bersifat sementara dan bubar bila matlamat telah dicapai.

FUNGSI PASUKAN

Satu cara untuk memuaskan keperluan seperti berkawan, mendapat sokongan dan kasih sayang (objektif peribadi). Alat atau media untuk membina, mengukuh dan mengesahkan identiti serta mengekalkan harga diri melalui status dan pengiktirafan. Menguji realiti (check) melalui ahli pasukan tentang sesuatu yang kabur. Alat untuk menyokong dan mengurangkan stress dalam bekerja. Mengukuhkan keselamatan dan kuasa dalam menghadapi ancaman pasukan lain. Merealisasikan matlamat/tugas yang dipertanggungjawabkan melalui bilangan sumber manusia dalam masa yang singkat

KEBAIKAN PEMBENTUKAN PASUKAN
INDIVIDU
 

PASUKAN

 Kurang rasa tertekan Hasil yang optima  Tanggungjawab boleh Kejelekitan dan dikongsi kemesraan Ahli boleh pilih  Komunikasi terbuka tanggungjawab lebih  Pengumpulan sumber khusus lebih efisyen. Penghargaan dan  Komitmen secara pengiktirafan dikongsi total bersama  Membuat keputusan Ahli pasukan boleh secara bijak. mempengaruhi ahli lain Peningkatan Semua pengalaman dan  semangat pengetahuan dikongsi bersama. ahli.

KAREKTERISTIK PASUKAN EFEKTIF
EFEKTIF TIDAK EFEKTIF Maklumat  Selalu bergerak mendatar - Bergerak bebas samada ke dan atas, bawah atau sisi. lemah.  Diguna untuk bina kuasa. - Dikongsi bersama.  Tidak lengkap dan kabur. - Bersifat terbuka dan ikhlas.  Wujud prasangka. Perhubungan Sesama Insan  Wujud atas dasar ada  Mempercayai. kepentingan.  Menghormati.  Persaingan negatif.  Bekerjasama.  Tidak menyokong /  Menyokong. memusnahkan

Sambungan Karekteristik Pasukan Efektif Konflik  Dianggap natural dan membantu.  Berdasar isu bukan individu Persekitaran  Terbuka dan tidak menggugat.  Komitmen penuh. Keputusan  Berkomitmen penuh.  Sebulat suara.  Penggunaan sumber secara efektif/optima. Tidak diterima dan menggugat.  Melibatkan individu dan bermotifkan sesuatu.

Tertutup dan ada klik atau kelompok.  Wujud persaingan negatif.  Wujud kekeliruan dan tidak sepakat.  Dipaksa menerima.  Dibuat berdasar kuasa.

Sambungan Karekteristik Pasukan Efektif Motivasi  Beri komitmen pada matlamat yang telah ditetap oleh pasukan.  ‘Sense Of Belonging’ pada pasukan  Peluang berkembang melalui Ganjaran pencapaian pasukan  Berdasar sumbangan kepada pasukan.

Berdasar matlamat yang ditambah sendiri.  Merasa terbeban/terpaksa.  Pencapaian individu dilihat tanpa pedulikan pencapaian pasukan.  Lebih kepada individu dan asasnya tidak jelas serta amat subjektif.

PERANAN AHLI PASUKAN
1. MENYOKONG / SUPPORTIVE Menyokong atau memberi perangsang samada setuju atau tidak. Contoh : Saya tahu idea awak amat penting dan bermakna dan saya menerima kepentingannya walaupun pandangan saya tidak sama dengan awak. Kesan : Rakan akan sedar bahawa ideanya diterima dan dipertimbangkan tetapi bukan ditolak begitu sahaja.

2. PENGHARMONI / HARMONIZING Jika wujud percanggahan atau konflik maka ahli perlu harmonikan keadaan agar ia tidak berterusan. Contoh : Cari persamaan antara dua idea yang bercanggah itu. 3. MENDENGAR / LISTENING Perlu sedar kepentingan mendengar apa yang cuba disampaikan oleh ahli pasukan. Jangan menjadi pasif dan tidak mahu mendengar apabila idea anda dicabar kerana ia menyebabkan pemikiran akan tertutup.

4. KONFRON / CONFRONTING Membidas atau tidak bersetuju. Contoh : Azman, tingkah laku awak yang mencelah dalam perbincangan ini tanpa membenarkan Azila menghabiskan percakapannya amat tidak saya senangi. Kesan : Ia amat membina jika dikonfron pada tingkahlaku tetapi akan merosakkan jika dilakukan kepada individu atau mempunyai motif peribadi.

5. MENYEMBUH / MEDIATING Jika ada ahli yang ‘terluka’ perasaannya maka ahli lain perlu ‘merawat’ lukanya agar tidak berterusan. 6. MENGGALAKKAN PERCAMBAHAN IDEA / CONSTRUCTIVE IDEA. Contoh : Menggalakkan ahli yang tidak / kurang beri respon supaya lebih terlibat dalam menjana idea. Kesan : Pemonopolian individu tertentu dapat dikurangkan.

7. PROSES PEMERHATIAN / OBSERVING Memerhatikan bagaimana pasukan berfungsi dan jika wujud permasalahan maka ia perlu di proses bersama. Kesan : Pasukan berfungsi dan bertambah kukuh melalui respon / maklum balas yang diproses.

ONE FOR ALL , ALL FOR ONE, TOGETHER WE UNITE.

KONFLIK & PASUKAN
KEKUATAN PASUKAN Konflik yang tidak diurus dengan baik akan menyebabkan pasukan menjadi lemah dan akhirnya akan musnah dan ahlinya akan berpecah.

FREKUENSI KONFLIK

PENGURUSAN KONFLIK DALAM PASUKAN

Konflik dianggap natural/normal – sebarang percanggahan pendapat atau pemikiran adalah normal. Konflik mampu diselesaikan melalui keterbukaan – perbincangan terbuka serta memberi pilihan tambahan atau ‘check and balance’. Konflik berdasar isu bukan individu – melibatkan isu atau persepsi sahaja bukan melihat individu secara total. Konflik melibatkan pencarian alternatif – tidak perlu mencari kesalahan sesiapa tetapi cara penyelesaian. Resolusi konflik berdasar orientasi kini – percanggahan pendapat mesti dalam pasukan dan perbicangan bersifat ‘here and now’, bukan dalam kelompok kecil di luar pasukan. Konflik merupakan isu pasukan – ia boleh menjejaskan pasukan dan perlu mendapat perhatian dan dibantu oleh ahli lain.

TEAM PENGURUSAN YANG BAIK
1. 2. 3. 4. 5. 6. Memiliki AKHLAK YANG BAIK dari sudut luaran atau dalaman atau berperibadi murni. Mempunyai KESELARIAN FAHAMAN dalam perkara yang telah menjadi dasar serta sanggup mempertahankan keputusan institusi. Eratkan PERSAHABATAN sesama rakan sejawat dengan mengambil berat serta bantu membantu. Mempunyai KETAATAN DAN KESETIAAN kepada Ketua Jabatan dan Pihak Pengurusan. Berkongsi RASA TANGGUNGJAWAB di atas kejayaan atau kegagalan rakan sejawat. Pandai MENYESUAIKAN WATAK/SIKAP mengikut keadaan dan keperluan, ketegasan dan lemah lembut pada tempatnya.

SAMBUNGAN : TEAM PENGURUSAN YANG BAIK
1.

2.

3.

4.

5.

Tidak MEMBOCORKAN sebarang maklumat yang dianggap rahsia institusi kepada mana-mana pihak yang berkaitan. Mengamalkan sikap TERBUKA DAN TELUS dalam aspek pengurusan dan agihan tugas kepada pegawai bawahan. Dapat MENEMPATKAN pegawai yang tepat dan adil di dalam bidang yang boleh memberi penghasilan yang terbaik dari segi kualiti dan kuantiti. Bersikap OPTIMIS dan sentiasa memberi pandangan yang positif kepada sebarang permasalahan pegawai bawahan. Bijak MEMBELANJAKAN peruntukan kewangan bagi mengelakkan pengaliran ke tempat yang tidak

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Pastikan NORMA-NORMA POSITIF diterima dan dipatuhi oleh semua anggota pasukan. Setiap individu dalam pasukan mesti DILIBATKAN dalam perancangan dan aktiviti yang mempunyai kaitan dengan mereka. KRITIKAN difokus kepada cadangan, idea, pandangan, pendapat dan bukan kepada personaliti individu. HUBUNGAN BERBAGAI HALA hendaklah digalakkan merangkumi sikap berterus terang dan terbuka. Pastikan PEMBAHAGIAN TUGAS yang jelas agar tidak timbul kekeliruan dan mengeruhkan suasana. Semangat ‘KEJAYAAN ITU KEJAYAAN KITA BERSAMA’ perlu dijana dan digalakkan dikalangan anggota. Mewujudkan AKTIVITI SOSIAL di luar pejabat untuk merapatkan hubungan silaturahim.

PETUA PENGUKUHAN PASUKAN

RUJUKAN
 

Andrian Furham (1992) PERSONALITY AT WORK. London : Routledge. David C. Edward (1999) MOTIVATION AND EMOTION. London : Sage Publication. Institut Aminuddin Baki (1998) PERASA : PENGURUSAN DALAM PENDIDIKAN. Noriah Mohd. Ishak (2001) ETIKA KERJA DALAM ORGANISASI. Bangi : UKM Robert W. Reasoner & Ranjit Singh Malhi (2000) ENHANCING PERSONEL QUALITY. Kuala Lumpur : Cetak Rapi. Thomas L. Quick (1992) SUCCESSFUL TEAM BUILDING. New York : AMACOM

SEKIAN TERIMA KASIH
‘Wahai oarang yang beriman, janganlah sesuatu puak mencemuh dan merendah-rendahkan puak yang lain kerana boleh jadi puak yang dicemuh itu lebih baik daripada yang lain’ (Surah Al Baqarah Ayat 11)