You are on page 1of 14

Elastisidad- ang porsyento

ng pagtugon ng konsyumer sa
pagbabago ng presyo


P
5
Q
20
10
5
Grap Blg. 1-
E
L
A
S
T
I
K

Grap Blg. 2
D
Q
10
P
Ganap na elastik- ang mamimili ay hindi
handang tumanggap ng anumang pagtaas ng presyo.
- Ang mamimili ay handang bumili ng maraming
produkto sa isang takdang presyo

Grap Blg. 3
P
5
Q
10
20
5
D
I
-
E
L
A
S
T
I
K

D
Grap Blg. 4
P
Q
D
50
Ganap na di-elastik- ang mamimili ay handang
tumanggap ng anumang pagtaas ng presyo. Ang dami ng
bibilhing produkto (Qd) ay hindi magbabago kahit patuloy
na magtaas ng presyo ang mga nagtitinda.

Grap Blg. 5
P
Q
Unitary- ang pagbabago ng presyo ay
katumbas ng pagbabago ng demand 0 Qd.

2
2
Ep =
Pormula :
Q
1
= 500, kilo ng asukal

P
1
= 15/kilo

Q
2
= 450

P
2
= 22

Halimbawa #1 :
Activity: Ikompyut ang Ep ng mga
sumusunod at tukuying ang uri ng
elastisidad ng bawat sagot.
• 1. Q1=500/kilo ng asukal
– P1= 15/kilo
– Q2= 450
– P1= 22

2. Q1= 200 piraso ng biscuits
Q2= 75
P1= 5 bawat piraso
P2= 9