TOPOGRAFIA CAPULUI

REGIUNEA FRONTO-PARIETO-
OCCIPITALĂ
REGIUNEA TEMPORALĂ
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE “VICTOR BABEŞ” TIMIŞOARA

FACULTATE DE MEDICINĂ

DEPARTAMENTUL I

DISCIPLINA DE ANATOMIE ŞI EMBRIOLOGIE


ANUL I, SEMESTRUL II
CURS NR. 1
SEMESTRUL 2
CAPUL - Reprezintă segmentul cel mai înalt al corpului uman. El se
sprijină prin intermediul gâtului pe trunchi.
Are o importanță deosebită datorită formațiunilor și organelor pe
care le conține.
Acestea sunt dispuse în 4 etaje :
 cel inferior este etajul digestiv-gustativ;
 urmează cel respirator-olfactiv (ambele strâns legate și de vorbire);
 etajul organelor de simț (stato-acustic și vizual);
 etajul superior, neural, care conține encefalul.
TOPOGRAFIA CAPULUI REGIUNEA FRONTO-PARIETO-OCCIPITALĂ REGIUNEA TEMPORALĂ
TOPOGRAFIA CAPULUI REGIUNEA FRONTO-PARIETO-OCCIPITALĂ REGIUNEA TEMPORALĂ
Limita inferioară, care îl desparte de gât, este reprezentată de
linia ce urmează marginea inferioară a corpului mandibulei și continuă
cu orizontala convențională dusă până la marginea anterioară a
mușchiului sternocleidomastoidian, urcă apoi de-a lungul acestei
margini, trece prin baza procesului mastoidian și urmează linia nucală
superioară până la protuberanța occipitală externă.
TOPOGRAFIA CAPULUI REGIUNEA FRONTO-PARIETO-OCCIPITALĂ REGIUNEA TEMPORALĂ

1. Sup nuchal line
2. Ext occipital protruber
3. Post midsagettal line
4. Sup border clavicle
5. Mabdibular margin
6. Ant midsagettal line
7. Suprasternal notch

TOPOGRAFIA CAPULUI REGIUNEA FRONTO-PARIETO-OCCIPITALĂ REGIUNEA TEMPORALĂ
Forma capului uman este mult diferită de cea a celorlalte
mamifere datorită procesului de umanizare. Esența acestui proces a
constat în dezvoltarea amplă și rotunjirea neurocraniului, precum și
așezarea sa deasupra viscerocraniului.


TOPOGRAFIA CAPULUI REGIUNEA FRONTO-PARIETO-OCCIPITALĂ REGIUNEA TEMPORALĂ
Umanizarea a fost condiționată de dezvoltarea puternică a
encefalului, involuția aparatului dentomaxilar, concentrarea
principalelor organelor de simț la limita dintre etajul neural și cel
visceral, factori mecanici: gravitația, acțiunea mușchilor cefei și a
celor masticatori, acțiunea durei mater: factori biologici de adaptare
la mediu: ortostatismul, locomoția mai lentă.

Din punct de vedere topografic capul se subdivide în:

• etajul neural
• etajul facial
Delimitarea se realizează prin linia care pornește de la glabela,
urmează marginea supraorbitară a frontalului, arcul zigomatic, trece pe
sub porul acustic extern și ajunge la marginea anterioară a mușchiului
sternocleidomastoidian.
TOPOGRAFIA CAPULUI REGIUNEA FRONTO-PARIETO-OCCIPITALĂ REGIUNEA TEMPORALĂ

Etajul neural al capului este situat în partea superioară și
posterioară a capului, fiind constituit din cutia osoasă a
neurocraniului acoperită de o serie de planuri moi. Adaposteste
encefalul învelit de meninge.

Etajul facial al capului (porțiunea viscerală sau facială) este
situată în partea anterioară și inferioară a acestuia. Fața cuprinde
atât regiuni superficiale (somatice) cât și regiuni profunde (somatice
și viscerale).
TOPOGRAFIA CAPULUI REGIUNEA FRONTO-PARIETO-OCCIPITALĂ REGIUNEA TEMPORALĂ

La nivelul neurocraniului se descriu următoarele regiuni:

Regiunea fronto-parieto-occipitală, care este practic formată
din trei regiuni: regiunea frontală (Regio frontalis), regiunea parietală
(Regio parietalis) şi regiunea occipitală (Regio occipitalis);
Regiunea temporală (Regio temporalis) situată în porţiunea
laterală a capului;
Regiunea mastoidiană (Regio mastoidea), corespunzătoare
mastoidei, care este descrisă de unii autori împreună cu regiunea
temporală.
TOPOGRAFIA CAPULUI REGIUNEA FRONTO-PARIETO-OCCIPITALĂ REGIUNEA TEMPORALĂ


TOPOGRAFIA CAPULUI REGIUNEA FRONTO-PARIETO-OCCIPITALĂ REGIUNEA TEMPORALĂ
TOPOGRAFIA CAPULUI REGIUNEA FRONTO-PARIETO-OCCIPITALĂ REGIUNEA TEMPORALĂ
La nivelul viscerocraniului se află regiunea- facială (Regio facialis) formată
din mai multe regiuni:

 Regiunea zigomatică;
 Regiunea orbitală;
 Regiunea palpebrală;
 Regiunea nazală;
 Regiunea labială sau orală;
 Regiunea mentonieră;
 Regiunea geniană, formată practic din două subregiuni – regiunea
bucală şi regiunea infraorbitală;
 Regiunea parotidiano-maseterină.
TOPOGRAFIA CAPULUI REGIUNEA FRONTO-PARIETO-OCCIPITALĂ REGIUNEA TEMPORALĂ
Fig. 3 Regiuni topografice
cap și gât
1.upper eyelid;
2. lower eyelid;
3 upper lip;
4. lower lip;
5. sub-mental region;
6. hyoid region;
7. sub-hyoid region;
8. laryngeal region;
9. thyroid region;
10. supersternal region;
11. lateral neck region;
12. mandibular region;
13. mastoid region;
14. auricular region
TOPOGRAFIA CAPULUI REGIUNEA FRONTO-PARIETO-OCCIPITALĂ REGIUNEA TEMPORALĂ
REGIUNEA FRONTO-PARIETO-OCCIPITALĂ
Forma – convexă în toate sensurile
Limite:
• anterior
- marginea supraorbitală a frontalului şi glabela;
• posterior
- linia nucală superioară şi protuberanța occipitală
externă;
• lateral
- liniile temporale superioare.
Imediat deasupra limitei anterioare se situează regiunile
sprancenoase, două regiuni reduse ca intindere pe care unii autori le
tratează separat.
TOPOGRAFIA CAPULUI REGIUNEA FRONTO-PARIETO-OCCIPITALĂ REGIUNEA TEMPORALĂ
Stratigrafie (se urmărește pe secțiune sagitală)

1. Pielea este groasă şi prevăzută cu fire de păr, cu excepţia
porţiunii anteroinferioare a regiunii unde este subţire, suplă şi mobilă.
Firele de păr pot lipsi în totalitate, reprezentând alopecia, sau parţial,
reprezentând calviţia.
2. Ţesutul celular subcutanat prezintă numeroase travee
situate între faţa profundă a pielii şi planul musculo aponevrotic
subiacent. Prezenţa traveelor conduce la solidarizarea celor trei planuri
superficiale (piele, ţesut celular subcutanat şi plan musculo
aponevrotic) care formează scalpul.TOPOGRAFIA CAPULUI REGIUNEA FRONTO-PARIETO-OCCIPITALĂ REGIUNEA TEMPORALĂ
TOPOGRAFIA CAPULUI REGIUNEA FRONTO-PARIETO-OCCIPITALĂ REGIUNEA TEMPORALĂ
Traveele compartimentează ţesutul celular subcutanat
explicând astfel de ce un proces patologic situat la nivelul ţesutului
celular subcutanat al acestei regiuni rămâne localizat şi nu difuzează.

În ţesutul celular subcutanat al regiunii fronto-parieto-
occipitale sunt situate vasele şi nervii acestei regiuni dispuse sub
forma unor pediculi vaculo-nervoşi care pătrund la limita inferioară a
regiunii şi se orientează ascendent către vertex.

Datorită acestei dispoziţii, inciziile la nivelul acestei regiuni
se fac în sens vertical pentru a nu leza pediculuii vasculo-nervoşi. În
cazul lezării vaselor se aplică un garou circular la nivelul craniului.TOPOGRAFIA CAPULUI REGIUNEA FRONTO-PARIETO-OCCIPITALĂ REGIUNEA TEMPORALĂ
Regiunea prezintă un număr de 10 pediculi vasculo-nervoşi,
câte cinci de fiecare parte.
Aceştia sunt:
Pediculul frontal medial - format din vasele supratrohleare şi
ramura medială a nervului frontal. Artera supratrohleară ia naştere din
artera oftalmică, ramură a arterei carotide interne, iar ramura medială
a nervului frontal ia naştere din nervul frontal, ramură a nervului
oftalmic.
Pediculul frontal lateral - format din vasele supraorbitale şi
ramura laterală a nervului frontal. Artera supraorbitală ia naştere din
artera oftalmică, iar ramura laterală a nervului frontal este ramură din
nervul frontal, ramură a nervului oftalmic.
TOPOGRAFIA CAPULUI REGIUNEA FRONTO-PARIETO-OCCIPITALĂ REGIUNEA TEMPORALĂ
Pediculul preauricular - format din vasele temporale
superficiale şi nervul auriculo-temporal. Artera temporală superficială
este ramură terminală din artera carotidă externă, iar nervul auriculo-
temporal este ramură a nervului mandibular.
Pediculul retroauricular - format din vasele auriculare
posterioare precum şi ramura auriculară şi mastoidiană a plexului
cervical superficial. Artera auriculară posterioară este ramură
colaterală din artera carotidă externă.
Pediculul occipital - format din vasele occipitale şi ramurile
posterioare ale primilor trei nervi spinali cervicali care se pot
anastomoza între ei formând plexul cervical posterior. Artera
occipitală este ramură colaterală din artera carotidă externă.
TOPOGRAFIA CAPULUI REGIUNEA FRONTO-PARIETO-OCCIPITALĂ REGIUNEA TEMPORALĂ
1. Lambou
2. Linii de incizie
verticală
3. Garoul circular
4. Pedicolul
frontal medial
5. Pedicolul
frontal lateral
6. Pedicolul
preauricular
7. Pedicolul
retroauricular
8. Pedicolul
cccipital

TOPOGRAFIA CAPULUI REGIUNEA FRONTO-PARIETO-OCCIPITALĂ REGIUNEA TEMPORALĂ
1. Emissary vein
2. Arachnoid granulation
3. Sagittal suture
4. Superficial vein of scalp
5. Superior sagittal sinus
6. Diploic vein
7. Skin
8. Connective tlssue
9. Aponeurosis
10. Eosse connective tissue
11. Pericranium(periosteum)
12. Diploe
13. Meningeal layer of dura
mater
14. Endosteal layer of dura
mater
15. Cervical vein
16. Inferior sagittal sinus
17. Falx cerebri
18. Cerebral artery in
subarachnoid space
TOPOGRAFIA CAPULUI REGIUNEA FRONTO-PARIETO-OCCIPITALĂ REGIUNEA TEMPORALĂ
1. Common Carotid Artery.
2. Internal Carotid Artery.
3. Ascending pharyngeal
Artery.
4. Occipital Artery.
5. Superficial Temporal
Artery.
6. Middle cerebral Artery.
7. Anterior cerebral Artery.
8. Middle meningeal
Artery.
9. Maxillary artery.
10. Facial artery.
11. Lingual artery.
12. External carotid artery.
13. Superior thyroid artery.

Drenajul limfatic al regiunii este comun cu cel al regiunii
temporale. Există trei teritorii limfatice care se drenează astfel :

- teritoriul limfatic anterior < nodulii limfatici submandibulari și
parotidieni

- teritoriul limfatic mijlociu < nodulii limfatici parotidieni și mastoidien

- teritoriul limfatic posterior < nodulii limfatici occipitali
TOPOGRAFIA CAPULUI REGIUNEA FRONTO-PARIETO-OCCIPITALĂ REGIUNEA TEMPORALĂ
TOPOGRAFIA CAPULUI REGIUNEA FRONTO-PARIETO-OCCIPITALĂ REGIUNEA TEMPORALĂ
1. Facial
2. PreAuricular
3. RetroAuricular
4. Suboccipital
5. Submental
6. Submandibular
7. Superior Deep
Jugular
8. Middle Deep
Jugular
9. Spinal Accessory
10. Inferior Deep
Jugular
11. Supraclavicular
12. Anterior Scalene
13. Delphian
TOPOGRAFIA CAPULUI REGIUNEA FRONTO-PARIETO-OCCIPITALĂ REGIUNEA TEMPORALĂ
Fig. 4 Nodurile limfatice ale capului și gâtului
TOPOGRAFIA CAPULUI REGIUNEA FRONTO-PARIETO-OCCIPITALĂ REGIUNEA TEMPORALĂ
3. Planul musculo-aponevrotic este reprezentat de muschiul
occipito-frontal care este format din două porţiuni musculare
(pântece) legate între ele prin aponevroza epicraniană.
Porţiunea occipitală (Venter occipitalis), de formă patrulateră,
are inserţia de origine pe linia nucală supremă şi pe procesul
mastoidian, iar fasciculele merg în sus şi înainte şi se termină pe
marginea posterioară a aponevrozei epicraniene şi pe faţa
posteromedială a pavilionului urechii.
TOPOGRAFIA CAPULUI REGIUNEA FRONTO-PARIETO-OCCIPITALĂ REGIUNEA TEMPORALĂ
Porţiunea frontală (Venter frontalis), este mai dezvoltată decât
precedenta, are formă patrulateră şi este situată în partea anterioară a
bolţii craniene. Are inserţia de origine pe marginea anterioară a
aponevrozei epicraniene, anterior de sutura coronală, iar inserţia
terminală se face pe pielea regiunii sprâncenoase şi intersprâncenoase.
TOPOGRAFIA CAPULUI REGIUNEA FRONTO-PARIETO-OCCIPITALĂ REGIUNEA TEMPORALĂ
Fig. 5 Mușchii capului și gâtului
1. Aponevroza
craniana
2. Frontal
3. Occipital
4. Epicranius
5. Temporal
6. Orbicularis
oculi
7. Zygomatic
8. Massetor
9. Buccinator
10. Orbicularis oris
11. Sternocleidom
astoid
12. Platysma
TOPOGRAFIA CAPULUI REGIUNEA FRONTO-PARIETO-OCCIPITALĂ REGIUNEA TEMPORALĂ
Aponevroza epicraniană prezintă un număr de patru prelungiri:

-prelungirea anterioară care pătrunde între fibrele muşchiului
frontal pe care îl separă parţial în două jumătăţi;

-prelungirea posterioară care pătrunde între fibrele muşchiului
occipital pe care îi separă complet în două jumătăţi;

-două prelungiri laterale (una dreaptă şi una stângă) care
pătrund în regiunea temporală până la nivelul arcadei zigomatice dând
inserţie muşchilor auriculari anterior şi superior.
TOPOGRAFIA CAPULUI REGIUNEA FRONTO-PARIETO-OCCIPITALĂ REGIUNEA TEMPORALĂ
1. Pielea frunții
2. M. frontal
3. Prelungirea
anterioară
4. Aponevroza
craniană
5. Prelungirea laterală
6. M: occipital
7. Prelungirea
posterioară
8. Linii nucale
supreme
TOPOGRAFIA CAPULUI REGIUNEA FRONTO-PARIETO-OCCIPITALĂ REGIUNEA TEMPORALĂ
4. Spaţiul subaponevrotic este reprezentat de ţesut celular lax care
permite scalpului să gliseze pe planul profund, osteo-periostic. La
acest nivel procesele patologice pot difuza cu usurinta.

5. Planul osteo-periostic este format dintr-un strat periostic şi un
strat osos. Stratul osos este format dintr-o tăblie externă şi una
internă (ambele reprezentate de ţesut osos compact) între care se
află un ţesut osos spongios care poartă numele de diploe. Sub
planul osteo-periostic se află emisferele cerebrale acoperite de
meninge.
TOPOGRAFIA CAPULUI REGIUNEA FRONTO-PARIETO-OCCIPITALĂ REGIUNEA TEMPORALĂ
A. Pielea cu fire de par;
B. Tesutul celular subcutanat;
C. Muschiul frontal si aponevroza
epicraniana
D. Periosul;
E. Planul osos;
F. Muschiul temporal;
G. Fascia profunda a muschiului
temporal;
H.Tesut aeoral (conjunctiv) slab
reprezentat;
I. Fascia temporo-parietala, vasele
temporale superficiale .
REGIUNEA TEMPORALĂ
Regiunea temporală este o regiune topografică pereche a
calotei , situată pe fața laterală a craniului , superior de arcul zigomatic .
Forma exterioară – regiunea temporală este ușor deprimată
formând tâmpla (tempora). În mișcările mandibulei se reliefează conturul
mușchiului temporal. De asemenea este vizibilă artera temporală
superficială și traiectul sinuos al ramurilor sale.
TOPOGRAFIA CAPULUI REGIUNEA FRONTO-PARIETO-OCCIPITALĂ REGIUNEA TEMPORALĂ
Limite:
superior:
- linia temporală superioară;
inferior:
- arcada zigomatică;
antero-inferior:
- osul zigomatic.
Stratigrafie
1. Pielea, cu excepţia unei mici zone situate antero-inferior, este
acoperită de păr.

2. Ţesut celular subcutanat, prezintă numeroase travee
conjunctive care solidarizează pielea la stratul aponevrotic. La acest nivel
se evidenţiază:
muşchi superficiali reprezentaţi de:
- muşchiul auricular anterior;
- muşchiul temporo-parietal;
- muşchiul auricular superior;
- muşchiul auricular posterior.
TOPOGRAFIA CAPULUI REGIUNEA FRONTO-PARIETO-OCCIPITALĂ REGIUNEA TEMPORALĂ
TOPOGRAFIA CAPULUI REGIUNEA FRONTO-PARIETO-OCCIPITALĂ REGIUNEA TEMPORALĂ
 vase şi nervi superficiali reprezentaţi de elementele vasculare şi
nervoase ale pediculilor preauricular şi retroauricular în traiectul lor către
regiunea fronto-parieto-occipitală.
-Artera temporală superficială (Artera temporalis superficilais) ,
ramura terminală a arterei carotide externe. Ea urcă anterior de pavilionul
auricular și se divide superior de nivelul arcului zigomatic într-o ramură
anterioară, o ramură frontală (R. Frontalis) , și o ramură posterioară ,
ramura parietală (R. Parietalis). Acestea au un traiect serpiginos și
reprezintă arterele cele mai importante ale scalpului.
TOPOGRAFIA CAPULUI REGIUNEA FRONTO-PARIETO-OCCIPITALĂ REGIUNEA TEMPORALĂ
1. Superficial
temporal
2. Maxillary
3. Posterior
auricular
4. Occipital
5. Facial
6. Lingual
7. Ascebding
pharyngeal
8. Superficial
thyroid


- Vena temporală superficială (V. temporalis superficialis) se
formează prin unirea ramurilor venoase satelite arterelor. Situata
posterior de artera omonima , pătrunde în loja parotidiană.
-Limfaticele se drenează în nodurile limfatice parotidiene (Nodi
lymphatici parotidei) și nodurile limfatice mastoidiene (Nodi lymphatici
mastoidei).
-Nervul auriculo-temporal (Auriculo temporalis) situat posterior
de vasele temporale superficiale , se ramifică la pielea regiunii temporale.
TOPOGRAFIA CAPULUI REGIUNEA FRONTO-PARIETO-OCCIPITALĂ REGIUNEA TEMPORALĂ
Fig. 7 Venele superficiale ale capului și gâtului
1. Supraorbital vein
2. Supratrochlear vein
3. Angular vein
4. Superficial temporal
vein
5. Occipital vein
6. Maxillary vein
7. Retromandibular vein
8. Posterior auricular
vein
9. Anterior branch of
retromandibular vein
10. Posterior branch of
retromandibular vein
11. Facial vein
12. External jugular vein
13. Accessory nerve
14. Communicating
branch
15. Anterior jugular vein
16. Transverse cervical
vein
17. Suprascapular vein
18. Omohyoid

TOPOGRAFIA CAPULUI REGIUNEA FRONTO-PARIETO-OCCIPITALĂ REGIUNEA TEMPORALĂ
3. Planul aponevrotic este format din două straturi separate între ele de
ţesut celular.

Stratul superficial este reprezentat de prelungirea laterală a
aponevrozei epicraniene.
Stratul profund este reprezentat de fascia muşchiului temporal.

4. Planul subaponevrotic este reprezentat de muşchiul temporal, precum şi
de vase şi nervi profunzi.
TOPOGRAFIA CAPULUI REGIUNEA FRONTO-PARIETO-OCCIPITALĂ REGIUNEA TEMPORALĂ
Muşchiul temporal (M. temporalis)
Are inserţia de origine pe întreaga fosă temporală până la linia
temporală inferioară şi pe faţa profundă a fasciei temporale. Fasciculele
converg şi se termină printr-un tendon ce se inseră pe procesul coronoidian
al mandibulei.

Muşchiul temporal prezintă trei fascicule musculare:

- fasciculul anterior cu direcţie aproape verticală, inervat de nervul
temporal anterior, trage mandibula în sus;

- fasciculul mijlociu cu fibre oblice de sus în jos şi anterior, inervat de
nervul temporal mijlociu, trage mandibula în sus şi posterior;

- fasciculul posterior aproape orizontal, inervat de nervul temporal,
trage mandibula posterior.

TOPOGRAFIA CAPULUI REGIUNEA FRONTO-PARIETO-OCCIPITALĂ REGIUNEA TEMPORALĂ
Muschiul temporal Fascia profunda a m. temporal
TOPOGRAFIA CAPULUI REGIUNEA FRONTO-PARIETO-OCCIPITALĂ REGIUNEA TEMPORALĂ
Fig. 8 Mușchiul temporal
1. Temporalis m.
2. Accessory nerve
3. Splenius capitis
muscle
4. Levator scapulae m.
5. Middle scalene m.
6. Trapezius muscle
7. Masseter muscle
8. Cervical vertebrae
(C2, C3,C4)
9. Traheea
10. Sternocleidomastoid

TOPOGRAFIA CAPULUI REGIUNEA FRONTO-PARIETO-OCCIPITALĂ REGIUNEA TEMPORALĂ

Vase şi nervi profunzi

Artera temporală profundă anterioară (A temporalis profunda
anterior) și artera temporală profundă posterioară (A temporalis profunda
posteriori), ramuri ale arterei maxilare ce urcă în loja pe fața profundă a
mușchiului temporal, în contact cu planul osos.

Ele pătrund în regiune prin „orificiul zigomatic” , iar artera
temporală mijlocie (A. Temporalis media), ramură a arterei temporale
superficiale, străbate fascia temporală și mușchiul temporal superior de
arcul zigomatic (poate traversa și spațiul interfascial) pentru a ajunge la
peretele osos al lojei.

TOPOGRAFIA CAPULUI REGIUNEA FRONTO-PARIETO-OCCIPITALĂ REGIUNEA TEMPORALĂ
Cele 3 artere temporale profunde realizează o bogată rețea anastomotică.


Venele temporale profunde (Vv. Temporales profundae):
anterioară, mijlocie și posterioară, însoțesc arterele și drenează în plexul
pterigoidian (Plexus pterygoideus) și în vena maxilară (V. Maxillaris).

Limfaticele sunt drenate în nodurile limfatice parotidiene.
TOPOGRAFIA CAPULUI REGIUNEA FRONTO-PARIETO-OCCIPITALĂ REGIUNEA TEMPORALĂ
Fig. 9 Artera carotida externa si ramurile ei
TOPOGRAFIA CAPULUI REGIUNEA FRONTO-PARIETO-OCCIPITALĂ REGIUNEA TEMPORALĂ
Fig. 10 Artera maxilara și ramurile ei
1. External carotid
2. Superficial
temporal
3. 1st part
4. Deep auric
5. Ant. Tympanic
6. Mid. Meningeal
7. Access.
Meningeal
8. Inferior alveolar
9. Mylohyoid
10. 2nd part
11. Post. Deep
temporal
12. Pterygoid
13. Ant. Deep temp.
14. Pterygoid
15. Masseteric
16. Buccinator
17. 3rd part
18. Post. Sup.
Alceolar
19. Infraorbital
20. Desc. Pal
21. Pharyngeal
22. Sphenopalatine
23. Art. Of pterygoid
canal

TOPOGRAFIA CAPULUI REGIUNEA FRONTO-PARIETO-OCCIPITALĂ REGIUNEA TEMPORALĂ
- Nervii temporali profunzi, unul anterior şi unul posterior, iau naştere
din trunchiul anterior al nervului mandibular. Nervul temporal profund
posterior poate lua uneori naştere dintr-un trunchi comun cu nervul
maseterin, iar nervul temporal profund anterior poate lua naştere din
nervul bucal. Uneori poate exista şi un nerv temporal profund, mijlociu
care ia naştere din trunchiul anterior al nervului mandibular.

5. Planul osteo-periostic este format dintr-un strat periostic şi un strat
osos care prezintă o tăblie externă şi una internă între care se află ţesut
osos spongios. Sub planul osteo-periostic se află meningele care
acoperă emisferele cerebrale.
TOPOGRAFIA CAPULUI REGIUNEA FRONTO-PARIETO-OCCIPITALĂ REGIUNEA TEMPORALĂ


REGIUNEA MASTOIDIANĂ

Regiunea mastoidiană este situată la nivelul părţii laterale a
capului şi cuprinde partea mastoidiană a osului temporal şi părţile moi
care o acoperă. Regiunea este acoperită anterior de pavilionul urechii
împreună cu care delimitează unghiul cefalo-auricular. Posterior de
pavilionul urechii regiunea este convexă, de formă variabilă în funcţie de
dezvoltarea părţii mastoidiene a osului temporal.
TOPOGRAFIA CAPULUI REGIUNEA FRONTO-PARIETO-OCCIPITALĂ REGIUNEA TEMPORALĂ
Limite:
Superior:
- creasta supramastoidiană (Crista supramastoided);
Inferior :
- procesul mastoidian (Processus mastoideus);
Anterior:
- linia verticală tangentă la marginea posterioară a meatului acustic
extern;
Posterior:
-marginea occipitală (Margo occipitalis) sau posterioară a părţii
mastoidiene a osului temporal.
TOPOGRAFIA CAPULUI REGIUNEA FRONTO-PARIETO-OCCIPITALĂ REGIUNEA TEMPORALĂ
Stratigrafie

1.Pielea este groasă, glabră şi neteda, exceptând partea superioară
şi posterioară a regiunii unde este acoperită de păr;

2.Ţesutul celular subcutanat este traversat de travee fibroase
groase şi rezistente care se întind între faţa profundă a dermului şi
aponevroza epicraniană se anastomozează între ele şi conţine muşchii,
vasele şi nervii superficiali reprezentaţi de:
TOPOGRAFIA CAPULUI REGIUNEA FRONTO-PARIETO-OCCIPITALĂ REGIUNEA TEMPORALĂ
- muşchiul auricular posterior (M. auricularisposterior),
- ligamentul auricular posterior (Lig. auriculare posterius) situate
între auricul şi convexitatea concăi şi baza procesului mastoidian,
- artera auriculară posterioară (Arteria auricularisposterior),
- vena auriculară posterioară (V. auricularis posterior),
- vena emisară mastoidiană (V. emissaria mastoidea),
-vasele limfatice care conduc limfa spre nodurile limfatice
mastoidiene (Nodi mastoidei),
- ramurile anterioară (R. anterior) şi posterioară (R. posterior) ale
nervului auricular mare (N. auricularis magnus) din plexul cervical şi nervul
auricular posterior (N. auricularis posterior) din nervul facial;
TOPOGRAFIA CAPULUI REGIUNEA FRONTO-PARIETO-OCCIPITALĂ REGIUNEA TEMPORALĂ
3. Planul musculo-aponevrotic este constituit de tendoanele de
inserţie ale muşchilor sternocleidomastoidian (M. sternocleidomastoideus),
splenius (M. splenius) şi longissimus al capului (M. longissimus capitis)
acoperiţi de lama superficială a fasciei gâtului (Fascia cervicalis; Fascia
colii; Lamina superficialis).

4. Planul osteo-periostic reprezentat de partea mastoidiană a
osului temporal care conţine în interior cavităţi pneumatice căptuşite de
mucoasă — celulele aeriene mastoidiene.
TOPOGRAFIA CAPULUI REGIUNEA FRONTO-PARIETO-OCCIPITALĂ REGIUNEA TEMPORALĂ