You are on page 1of 23

Hasil Pembelajaran

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, PESERTA KURSUS diharap dapat: • mengenali sejarah tulisan jawi.

• •

mempraktik tulisan jawi mengikut kaedah yang betul. mengguna tulisan jawi dalam pengajaran – pembelajaran.

•meningkatkan penguasaan kemahiran menulis jawi dikalangan pelajar •meningkatkan penguasan dari segi bcaan jawi kini.

mengetahui dan memehami kaedah ejaan jawi yang sebenar dan dapat mengaplikasikannya dengan betul; •menulis semula petikan/rencana tulisan rumi ke tulisan jawi; •mempraktik tulisan jawi mengikut bentuk dan kaedah yang betul.

JAWI

SEJARAH PERKEMBANGAN EJAAN DAN TULISAN JAWI DI MALAYSIA

Tulisan jawi telah digunakan dengan meluasnya sebelum penjajahan
• surat-surat perjanjian yang ditulis dalam tulisan jawi antara pembesar dan raja-raja Melayu dengan pihak barat • Kitab-kitab dan buku-buku ditulis dalam tulisan jawi

METODOLOGI

Pandang perkataan dan terus menyebut tanpa dieja (Baca terus tanpa eja) Seperti perkataan apa , ia, maka, ini dsbnya. Seperti perkataan rumah, guru, garu, masjid dstnya.

MENGAJAR JAWI SEBAGAI SATU SUBJEK MENGAJAR MENGENAL HURUF,BENTUK HURUF, HURUF BERSAMBUNG, MEMBINA PERKATAAN,MEMBINA AYAT,MENULIS ESEI,MENJAWIKAN TEKS RUMI.

JAWI MERENTAS KURIKULUM TULISAN JAWI DALAM BIDANG KEFAHAMAN AYAT AL-QURAN, AQIDAH,IBADAT,SIRAH,AKHLAK, TASAWUR ISLAM DAN AL-QURAN –SUNNAH. PELAJARAN SAINS DAN KEMANUSIAAN

SI SI PA N

SEMASA PENGAJARAN MANAMANA ASPEK / TAJUK PENDIDIKAN ISLAM DIBERI PENEKANAN JUGA KEPADA TULISAN JAWI,EJAAN DAN KHATNY.

PANDAI JAWI •Membaca •Menulis •Memindah teks rumi ke jawi •Menulis perkataan istilah/ mustolahat / terminologi •Membaca jawi tradisi (lama)

BAIKI KELEMAHAN JAWI KENALPASTI ASPEK KELAMAHAN SECARA KHUSUS (Mengenal,menyebut,membaca,me nulis) Adakan aktiviti pemulihan,bahan pemulihan dan latih tubi