bab 8 - perlembagaan malaysia

BAB 8

PERLEMBAGAAN MALAYSIA

PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN MALAYSIA Perlembagaan Malaysia Peruntukan Utama Perlembagaan Peruntukan Istimewa Perlembagaan Demokrasi Berparlimen & Proses Pilihanraya

MAKSUD UNDANG-UNDANG
• Tafsiran undang-undang menurut pelbagai pendapat sarjana. Seorang daripadanya iaitu Austin : undang-undang ialah ‘perintah yang dikeluarkan oleh satu badan yang berkuasa untuk orang-orang biasa & dikuatkuasakan melalui hukuman’. • Pemahaman : merupakan peraturan terhadap tingkah laku yang dibuat oleh badan perundangan & kesan perlanggaran adalah hukuman.

MAKSUD PERLEMBAGAAN
• PERLEMBAGAAN MERUPAKAN KOMPENEN UNDANG-UNDANG TERTINGGI. • SEMUA UNDANG-UNDANG DI BAWAH PERLEMBAGAAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG. • UNDANG-UNDANG INI BERTENTANGAN DENGAN PERLEMBAGAAN MAKA UNDANGUNDANG TERSEBUT AKAN TERBATAL.

SEJARAH PERLEMBAGAAN
• BERMULA DENGAN MALAYAN UNION 1946 IAITU PERLEMBAGAAN MALAYAN UNION • DITENTANG MAKA DIBENTUK PERLEMBAGAAN 1948 • SELEPAS KEMENANGAN PARTI PERIKATAN MAKA DRAF PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU 1957 DIBENTUK, DILAKSANAKAN & DIGUNAPAKAI HINGGA KINI • DIPINDA PADA TAHUN 1963 KERANA KEMASUKAN SABAH & SARAWAK

TUJUAN PERLEMBAGAAN
• MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG ADIL • MENGELAKAN PENYALAHGUNAAN KUASA • MENGAWAL PERGERAKAN KERAJAAN & RAKYAT • ALAT PENYELESAIAN MASALAH • MEJAMIN RIWAYAT NEGARA BANGSA • MENJAMIN KEAMANAN & KESTABILAN NEGARA

PERLEMBAGAAN TIDAK BERTULIS
• • • • UNDANG-UNDANG ADAT UNDANG-UNDANG ISLAM UNDANG-UNDANG INGGERIS KEPUTUSAN-KEPUTUSAN MAHKAMAH

UNDANG-UNDANG ADAT
• UNDANG-UNDANG ADAT MELAYU • TERBAHAGI 2 : ADAT PERPATIH (MATRILINEAR) & ADAT TEMENGGUNG (PATRILINEAR) • UNDANG-UNDANG ADAT CINA & INDIA BERDASARKAN PERKARA PEMBAHAGIAN HARTA & KEKELUARGAAN • UNDANG-UNDANG ADAT BUMIPUTERA SABAH & SARAWAK BERDASARKAN KUMPULAN ETNIK

UNDANG-UNDANG ISLAM
• BERDASARKAN ENAKMEN & ORDINAN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM NEGERI TERSEBUT • HIRARKI MAHKAMAH SYARIAH, MAHKAMAH KADI, MAHKAMAH KADI BESAR & JAWATANKUASA ULANGBICARA • MAHKAMAH SYARIAH – KES SIVIL & KES JENAYAH

SAMBUNGAN…
• KES SIVIL – PERTUNANGAN, PERKAHWINAN, PENCERAIAN, WAKAF & HARTA WARISAN • KES JENAYAH – KHALAWAT, PERSETUBUHAN HARAM & AJARAN SALAH • MAHKAMAH KADI – HUKUMAN RINGAN, MAHKAMAH KADI BESAR – HUKUMAN YANG BERAT • RAYUAN – KEDUA MAHKAMAH DIDENGAR DI JAWATANKUASA ULANGBICARA

UNDANG-UNDANG INGGERIS
• PEMAKAIAN UNDANG-UNDANG INGGERIS PADA HARI INI DI SELURUH MALAYSIA ADALAH DENGAN KUATKUASA AKTA UNDANG-UNDANG SIVIL 1956 • PEMAKAIAN COMMON LAW INGGERIS MERUPAKAN UNDANG-UNDANG BERASASKAN ADAT PENDUDUK ENGLAND & KEPUTUSAN HAKIMHAKIM DI NEGARA TERSEBUT

KEPUTUSAN-KEPUTUSAN MAHKAMAH
• KEPUTUSAN UNDANG-UNDANG MAHKAMAH TINGGI & MAHKAMAH AGUNG • KEPUTUSAN INI BERASASKAN DOKTRIN DULUAN KEHAKIMAN YG MENGIKAT • MEMAKAI PRINSIP UNDANG-UNDANG YG TERDAPAT DALAM KEPUTUSAN MAHKAMAH YANG LEBIH TINGGI BAGI KES YG SERUPA

PERLEMBAGAAN BERTULIS
• • • • • PERLEMBAGAAN AKTA ENAKMEN ORDINAN PERUNDANGAN SUBSIDIARI

AKTA
• UNDANG-UNDANG YG DILULUSKAN OLEH PARLIMEN MULAI 11 SEPTEMBER 1959 HINGGA KINI

ORDINAN
• BADAN PERUNDANGAN PERSEKUTUAN ANTARA 1 FEBRUARI 1948 & 10 SEPTEMBER 1959 • UNDANG-UNDANG DIBUAT OLEH DUN SABAH & SARAWAK

ENAKMEN
• UNDANG-UNDANG DIBUAT DUN DI SEMENANJUNG

PERUNDANGAN SUBSIDIARI
• PERATURAN-PERATURAN YG DIBUAT OLEH SESEORANG LAZIMNYA MENTERI ATAU BADAN DI BAWAH KUASA YG DIWAKILKAN ATAU DIBERIKAN AKTA PARLIMEN ATAU ENAKMEN DEWAN-DEWAN UNDANGAN NEGERI

PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG
• • • • BACAAN PERTAMA BACAAN KEDUA PERINGKAT JAWATANKUASA BACAAN KETIGA

CIRI KHAS PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN
i. ii. iii. iv. v. vi. vii. MALAYSIA SEBUAH PERSEKUTUAN RAJA BERPERLEMBAGAAN DEMOKRASI BERPARLIMEN AGAMA ISLAM AGAMA RASMI KETINGGIAN PERLEMBAGAAN KEBEBASAN UNDANG-UNDANG PENGASINGAN KUASA

PERUNTUKAN UTAMA PERLEMBAGAAN
• FEDERALISME • DEMOKRASI BERPARLIMEN • RAJA BERPERLEMBAGAAN

PERUNTUKAN ISTIMEWA PERLEMBAGAAN
• BAHASA MELAYU BAHASA PERSEKUTUAN • KEDUDUKAN ISTIMEWA RAJA-RAJA MELAYU • KEDUDUKAN ISTIMEWA ORANG MELAYU & BUMIPUTERA SABAH/SARAWAK • HAK KEBEBASAN ASASI • KEWARGANEGARAAN

SELESAI

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful