Bucureştiul anilor `60-70

Bdul. 1848 în 1960

Bdul. Magheru1958

Bdul. Magheru 1960

Bdul. Magheru 1966

Bdul. Bălcescu 1972 – Biserica Enei şi fostul bloc Dunărea

Calea Victoriei 1969

Casa Scânteii 1967

Bdul 6 Martie (Elisabeta) 1970

Guvernul 1963

Universitatea 1963

Hotel Lido 1965

Magazin de dulciuri şi răcoritoare 1960

Piaţa Aviatorilor 1949 – Defilare de 7 Noiembrie

Piaţa Romana 1968

Piaţa Universităţii 1960

Scala 1959