Ban Thiếu niên

Nhiều lúc tôi thấy chung quanh mình trần gian sống đau buồn chán chường, đam mê ô tội, khước từ Chúa cha…

Vì ước mong cho trần gian biết Ngài, đoàn dân thánh Chúa, quên tháng ngày, đi khắp nơi gieo Tin Lành yêu thương…….

…dù có lúc khó khăn như núi, con hoang man, ngã quỵ trên lối, bên tai con văng vẵng tiếng Chúa dịu êm …

“Phàm nơi nào bàn chân
ngươi đạp đến, thì ta sẽ ban cho ngươi…như Ta đã hứa...”

Hãy đứng lên qua sông Giô-đanh đi vào miền đất Chúa hứa ban cho, chẳng lo sợ khi Giê-hôva ở cùng khắp nơi nào ta đi qua….

cháy trong tim lòng nhiệt thành và nguyện dâng tuổi xuân sống cho Giêxu….

Vượt gian lao tiến lên phía trước Chúa đang đón chờ…

Ban Thiếu niên

Nhiều lúc tôi thấy chung quanh mình trần gian sống đau buồn chán chường, đam mê ô tội, khước từ Chúa cha…

Vì ước mong cho trần gian biết Ngài, đoàn dân thánh Chúa, quên tháng ngày, đi khắp nơi gieo Tin Lành yêu thương…….

…dù có lúc khó khăn như núi, con hoang man, ngã quỵ trên lối, bên tai con văng vẵng tiếng Chúa dịu êm …

“Phàm nơi nào bàn chân
ngươi đạp đến, thì ta sẽ ban cho ngươi…như Ta đã hứa...”

Hãy đứng lên qua sông Giô-đanh đi vào miền đất Chúa hứa ban cho, chẳng lo sợ khi Giê-hôva ở cùng khắp nơi nào ta đi qua….

cháy trong tim lòng nhiệt thành và nguyện dâng tuổi xuân sống cho Giêxu….

Vượt gian lao tiến lên phía trước Chúa đang đón chờ…

Hãy đứng lên qua sông Giô-đanh đi vào miền đất Chúa hứa ban cho, chẳng lo sợ khi Giê-hôva ở cùng khắp nơi nào ta đi qua….

cháy trong tim lòng nhiệt thành và nguyện dâng tuổi xuân sống cho Giêxu….

Vượt gian lao tiến lên phía trước Chúa đang đón chờ…

Ban Thiếu niên