You are on page 1of 40

Utilaj Frigorific Comercial

Proiect elaborat de Spasskii Sveatoslav
Elev din grupa Mer-121
1.Natura şi esenţa frigului în
comerţ


 Respectarea regimului de temperatură este o condiţie
importantă care asugură păstrarea calităţii produselor
uşor alterabile pe o perioadă îndelungată de timp.

 Frigul este fenomenul natural,care se caracterizează
prin nivelul scăzut de temperatura,drept rezultat
folosirii al lui fiind oprirea dezvoltării
microorganismelor,prelungirea termenului de păstrare
a produselor,asigurarea creării stocurilor.

Forme de conservare
cu ajutorul frigului
Prin răcire Prin congelare
Răcirea se caracterizează prin
faptul că aerul răcit nu
depăşeşte pragul de cristalizare
a apei din conţinutul produselor
alimentare
Congelare are loc atunci cînd
temperatura scăzută din mediul de
păstrare depăşeşte pragul de cristalizare
a apei din componenţa a produselor
alimentare
Lanţul frigorific unic reprezintă complexul de mijloace frigorifice şi
activităţi menite să asigure menţinerea în permanenţă a regimului
optim privind temperatura şi umiditatea pe parcursul păstrării şi
transportării mărfurilor uşor alterabile
Verigile ale lanţului frigorific sînt:
 Depozite-frigidere ale detailiştilor şi angrosiştilor,unde se formează
scocuri pentru satisfacerea cererii unităţilor de comerţ cu
amănuntul;
 Utilajul şi agregatele frigorifice utilizate în unităţile de comerţ şi
alimentaţie publică,unde are loc păstrare curentă a produselor;
 Depozite-frigidere ale întreprinderilor agricole,de achiziţii,ale
fabricilor de prelucrare industrială,care asigură calitatea produselor
în faza de producţie şi prelucrare;
 Mijloacele de transport dotate cu agregate şi utilaje frigorifice,care
asigură legătura dintre întreprinderile producătoare,angrosiste şi cu
amănuntul.
2.Metode de producere a frigului
Producerea frigului este procesul care se bazează pe însuşirea uşor produse
de a prelua sau elimina energia termică din mediul înconjurător.
În dependenţa de
modul de producere
Răcire naturală Răcire artificială
Tradiţională Mecanică
Refrigerentul este substanţa ce dispune de însuşiri ca:
trecere din stare lichidă în solidă şi invers.
Substanţe refrigerente utilizate:
 Gheaţă de apă,bazată pe proprietatea apei de trecere
din stare lichdă în stare solidă şi invers
 Gheaţă de apă cu sare,care are la bază apa în care se
dizolvă sarea de bucătărie
 Gheaţa uscată,are însuşirea de a consuma energia
termică trecînd din stare cristalizată în stare gazoasă
 Gheaţă din săruri chimice
 Agenţi frigorifici

3.Construcţia şi principiile de
funcţionare a maşinii frigorifice
cu compresor
Construcţia maşinii frigorifice cu compresor
 Compresorul este un agregat destinat pentru pomparea
agentului frigorific în stare gazoasă din
vaporizator,comprimarea şi pomparea acestuia în
condensator.
Construcţia maşinii frigorifice cu compresor
 Condensatorul este dispozitivul unde se efectuează
condensarea agentului frigorific,care trece din stare
lichidă graţie presiunii înalte create cu ajutorul
compresorului.
Construcţia maşinii frigorifice cu compresor
 Balonul cu lichid este un vas ermetic destinat pentru păstrarea
uniformă a agentului frigorific lichifiat în ventilul de reglare termică.

 Ventilul de reglare termică este dispozitivul care reglează umplerea
vaporizatorului cu agent frigorific lichifiat.
Construcţia maşinii frigorifice cu compresor
 Filtrul este destinat pentru curăţirea sistemei şi agentului
frigorific de poluanţii mecanici,care apar la montarea şi
repararea utilajului frigorific.
Construcţia maşinii frigorifice cu compresor
 Vaporizatorul reprezintă un dispozitiv în care agentul frigorific
pătrunde prin intermediul ventilului de reglaj sub presiune mare.
 Dispozitive automate asigură pornirea,oprirea,protecţia
de supraîncărcare.La ele se referă:
-Releul de temperatură,de tensiune înaltă şi scăzută
-Dispozitive automate de topire a stratului de gheaţă
4.Agregate şi maşini frigorifice:
tipurile şi clasificarea lor

 Maşina frigorifică reprezintă o construcţie compusă dintr-
un ansamblu de dispozitive tehnice cu ajutorul cărora se
efectuează producerea frigului în cicluri. Agregat frigorific reprezintă complex de dispozitive şi
mijloace tehnice asamblat pe o carcasă ,care asigură
producerea frigului în cicluri.

Clasificarea agregatelor frigorifice
În dependenţa de
tipul agentului frigorific
Cu freon Cu amoniac
Clasificarea agregatelor frigorifice
În dependenţa de
particularităţi
constructive
Ermetice Deschise
Clasificarea agregatelor frigorifice
După regimul de
temperatură
De răcire(medie)
De congelare
(joasă)
Clasificarea agregatelor frigorifice
După capacitatea
compresorului
de producere
a frigului
Mici Medii Mari
Principii de clasificare a utilajului frigorific
După destinaţie
Pentru păstrare
Pentru
demonstare şi
păstrare
Pentru demonstrare
Principii de clasificare a utilajului frigorific
După regimul termic
Temperatura medie
Temperatura de
răcire
Temperatura de
congelare
Principii de clasificare a utilajului frigorific
După temperatura
de fierbere
a agentului frigorific
Temperatura
medie
Temperatura joasă Temperatura înaltă
Principii de clasificare a utilajului frigorific
După capacitate de
producere a frigului
mici medii mari
Principii de clasificare a utilajului frigorific
După tipul agentului
frigorific
Cu freon Cu amoniac
Principii de clasificare a utilajului frigorific
După tipul
condensatorului
Condensator cu
răcire cu aer
Condensator cu
răcire cu apă
Principii de clasificare a utilajului frigorific
După nivelul de
ermicitate a
camerei de răcire
de tip închis de tip deschis
Principii de clasificare a utilajului frigorific
După locul de
instalare a
agragatului
frigorific
Cu agregat frigorific
montat în interiorul
utilajului frigorific
Cu agregat frigorific
montat în exteriorul
utilajului frigorific
Principii de clasificare a utilajului frigorific
După nivelul de
automatizare
Automatizat complet Automatizat parţial
Principii de clasificare a utilajului frigorific
După zonele
climaterice de
folosire
Pentru raioanele cu
clima temperată
Pentru raioanele cu
clima caldă
Principii de clasificare a utilajului frigorific
După sistemul de
producere a
frigului
Centralizat
Individual

5.Tipurile şi caracteristica
utilajului frigorific comercial
 Camera frigorifică reprezintă o construcţie în formă de
încăpere din metal,cu una sau două uşi,care se închid
ermetic,în interiorul căreia este asamblat vaporizatorul
destinat pentru producerea frigului şi este compusă din
camera pentru păstrarea produselor şi secţia de maşini.
 Dulapul frigorific reprezintă un articol în forma
de cutie-paralelogram,cu una,două,sau patru
uşi,care trebuie instalat în depozite sau în sala
de comerţ la locul de lucru al vînzătorului.El
constă din camera pentru păstrarea produselor
şi secţia de maşini a dulapului frigorific.
 Dulapul-vitrina frigorifică este o varietate mai
modernă a dulapului obişnuit şi este destinat
pentru păstrare şi demonstrare a mărfurilor în
magazine şi în unităţile alimentaţiei publice
 Vitrine frigorifice sînt fabricate sub diferite
forme,asigurînd prezentarea vizuală a mărfurilor expuse
în ele pentru vînzare,destinaţia lor fiind demonstrarea
produselor în stare rece sau congelate şi păstrarea
stocurilor pînă la momentul vînzării.Secţia de maşini este
instalată în partea de jos.
 Tejghea-vitrina frigorifică este utilaj
complex,care constă din tejghea, unde se
păstrează stocurile de marfă,destinată pentru
păstrarea,demonstrarea şi vînzarea
mărfurilor,constînd din camera de răcire şi secţia
de agregate.


 Tejgheaua frigorifică este o varietate de utilaj
frigorific destinat pentru păstrarea de scurtă
durată a produselor ambalate în stare rece sau
congelată pînă la vînzarea acestora.
Bibliografie
 Feodosie Pituşcan.Baza material tehnică a
întreprinderii comerciale:note de curs-
Chişinău,2005,2008.
Concluzie:
Utilajul frigorific este unul din principalele tipuri
de utilaj folosit in domeniul comertului. El
necesita o deosebita atentie si deservire tehnica
doar profesionala, pentru ca defectarea lui
aduce la alterarea unor grupuri de produse in
doar 2-3 ore. La fel el necesita o mentinere
sanitara ideala, pentru a evita constringerea
gunoiului si blocarea cu dinsul tehnici foarte fine.
Utilajul frigorific este un utilaj necesar si fin, fara
care nici nu exista orice unitate comerciala.