You are on page 1of 15

Van idee tot ondernemingsplan

In 14 stappen
1. Stilstaan bij een idee

■ Vernieuwing.
■ Klantgericht.
■ Onderscheid & geheimhouding.
■ De doelgroep.
■ Het kostenplaatje.
■ Technisch haalbaar.
■ Functionaliteit en duurzaamheid.
■ Personeel en maatschappelijk draagvlak.
2. Stilstaan bij ondernemerschap

■ Ondernemerschap
■ Ondernemersgedrag
■ Ondernemerseigenschappen

■ Tip: Voor ondernemerstesten: www.debaak.nl


■ Tip: Weet je wat jij eens moet doen? Kijken op de Kamer van
Koophandel  (www.kvk.nl)
3. Uitdragen van een idee

■ Het idee als tere bloesem


■ Omschrijving van je idee
■ Doelgroep
■ Onderscheidend vermogen
■ Revenue Mechanism

■ Tip: Lanceer je idee eerst bij mensen die je vertrouwt,


respecteert en die bereid zijn om mee te denken.
4. Beschermen van een idee

■ Geheimhouding
■ Intellectuele Eigendomsrechten
■ Octrooirecht
■ Het Nederlands Octrooi
■ Het Europese Octrooi
■ De PCT-route
■ Kosten-batenafweging
■ Octrooieren vs geheimhouding
■ Tip: laat een geheimhoudingsverklaring ondertekenen
voordat je je ideebeschrijving erbij doet als bijlage
5. Kiezen van de doelgroep

■ Marktsegmentatie
■ Segmentatieredenen
■ Segmentatiecriteria
■ Segmentatievoorwaarden
■ Doelgroepkeuze
■ 1 of meer segmenten
■ Omvang van een segment

■ Tip: het CBS (www.cbs.nl) en Nipo (www.nipo.nl) hebben


speciaal voor starters informatie gebundeld.
6. Positioneren in de markt

■ Behoefte
■ Concurrentie
■ Positioneren
■ Soorten Positionering

■ Tip: Beschouw niet iedereen als een bedreiging, probeer


ook eens samen te werken.
■ Tip: Inspelen op de behoefte van de klant hoeft niet te
betekenen dat je aan al zijn eisen voldoet. Flexibiliteit is
belangrijk, maar ken je eigen grenzen.
7. Vaststellen van de marketingmix

■ Product
■ Prijs
■ Een dienst offreren
■ Prijsstrategie
■ Plaats
■ Promotie

■ Tip: Zorg dat je jezelf en je uitstraling aanpast aan de dienst


/ het product dat je op de markt wilt zetten.
8. Voorspellen van de afzet

■ Berekenen van de verwachte afzet


■ Trends & ontwikkelingen
■ Macro-omgevingsfactoren
■ Meso-omgevingsfactoren

■ Tip: Voor branche-informatie kun je terecht op www.kvk.nl


■ Tip: Op de website van de Rabobank (www.rabobank.nl)
kun je terecht voor de publicatie “Cijfers en trends”.
9. Samenwerken met anderen

■ Managementteam
■ Personeel
■ Zakelijke partners

■ Tip: Voor meer informatie over belastingen en sociale premies


kun je terecht op www.belastingdienst.nl en www.uwv.nl.
■ Tip: Laat je niet teveel beperken door de beschikbare
middelen. Denk in de beoogde resultaten en zoek daar de
middelen bij.
10. Opstellen van begrotingen

■ De investeringsbegroting
■ De openingsbalans
■ De Exploitatiebegroting
■ De liquiditeitsprognose
■ Het aflossingsplan

■ Tip: Wees realistisch, anders snijd je jezelf in de vingers!


■ Tip: Neem een post “onvoorzien” (10% van het
totaalbedrag) op in je investeringsbegroting en in het
kostengedeelte van de exploitatiebegroting.
11. Zorgen voor financiering

■ Het financieringsplan
■ Eigen vermogen
■ Vreemd vermogen
■ Achtergestelde lening
■ Durfkapitaal
■ Subsidies (www.senter.nl)

■ Tip: Kijk eens op www.nebib.nl. Dit is de website van de


Nederlandse Beurs voor Investeringen in Bedrijven.
12. Stilstaan bij formaliteiten

■ Verkrijgen van vergunningen


■ Kiezen van een rechtsvorm
■ Inschrijven van de onderneming
■ Aanmelden bij de Belastingdienst

■ Tip: Voor jouw administratie of belastingaangifte kun je een


zogenaamde Accountant-administratieconsulent
inschakelen. De meesten zijn aangesloten bij de
Nederlandse Orde van Accountants-
Administratieconsulenten. (www.novaa.nl)
13. Schrijven van een ondernemingsplan

■ Het nut
■ De inhoud
■ Risico’s & onzekerheden
■ De beoordeling

■ Tip: Gebruik geen invulondernemingsplan, maar begin


blanco. Op deze manier voegt de vorm zich beter naar de
inhoud.
14. Handige websites

■ Kamer van Koophandel www.kvk.nl


■ Managementcentrum VNO-NCW de Baak www.debaak.nl
■ project mini-ondernemingen Nederland www.miniondernemingen.nl
■ Ondernemersklankbord www.ondernemersklankbord.nl
■ Syntens www.syntens.nl
■ Centraal Bureau voor de Statistiek www.cbs.nl
■ Marktonderzoekinstituut Nipo www.nipo.nl
■ Rabobank www.rabobank.nl
■ Belastingdienst www.belastingdienst.nl
■ UWV www.uwv.nl
■ Nederlandse Beurs voor Investeringen
in Bedrijven www.nebib.nl
■ Nederlandse Orde van
Accountants-Administratieconsulenten www.novaa.nl
■ PCT route www.octrooicentrum.nl