STATEGI PENGAJARAN PEMUSATAN PELAJAR

PUAN ZAIDA NOR BT ZAINUDIN FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

OBJEKTIF KHUSUS:
 

PESERTA KURSUS DAPAT: MENGENALI PERBEZAAN PENGAJARAN PEMUSATAN PELAJAR DAN PEMUSATAN GURU MENGENALI TEKNIK-TEKNIK PENGAJARAN PEMUSATAN PELAJAR MENGENALI KEBAIKAN DAN KELEMAHAN TEKNIK-TEKNIK PEMUSATAN PELAJAR

STRATEGI PEMUSATAN PELAJAR
- TEKNIK PENGAJARAN YANG MELIBATKAN PELAJAR - PELAJAR MEMAINKAN PERANAN BESAR DLM P&P  CONTOH STRATEGI PEMUSATAN PELAJAR  STRATEGI PEMUSATAN PELAJAR.doc

STRATEGI PEMUSATAN GURU - TEKNIK PENGAJARAN
YANG TIDAK MELIBATKAN PELAJAR - PELAJAR HANYA PENERIMA - CONTOH STRATEGI PEMUSATAN GURU STRATEGI PEMUSATAN GURU.doc

PERBEZAAN STRATEGI PEMUSATAN PELAJAR DAN STRATEGI PEMUSATAN GURU PTK MARA.doc

AKTIVITI STRATEGI PEMUSATAN PELAJAR
KERJA BERKUMPULAN SUMBANGSARAN KERJA AMALI

LAKONAN

STRATEGI PEMUSATAN PELAJAR

LAWATAN

PEMBELAJARAN KOPERATIF PEMBELAJARAN SECARA MODULAR

MAIN SAMBIL BELAJAR

KERJA BERKUMPULAN

   

BEBERAPA PELAJAR DIKUMPULKAN MENGIKUT KEBOLEHAN, PENCAPAIAN DAN MINAT KEAHLIAN BERUBAH IKUT AKTIVITI DAN OBJEKTIF P&P 2 JENIS KUMP: KUMPULAN MENGIKUT KEBOLEHAN KUMPULAN PELBAGAI KEBOLEHAN

MENGAPA?
 WUJUDKAN

INTERAKSI  MUDAH KELOLA KERANA ADA KETUA  MUDAHKAN PROGRAM PEMULIHAN DAN PENGAYAAN  ATASI KEKURANGAN BAHAN/ ALAT

KEBAIKAN KERJA BERKUMPULAN
 PERHATIAN

KPD PELAJAR LEMAH TANPA ABAI PELAJAR CERDAS  INTERAKSI GURU-PELAJAR RAPAT  TINGKAT SIFAT TOLONG-MENOLONG, KERJASAMA, TANGGUNGJAWAB, TOLAK ANSUR  PUPUK SIFAT KEPIMPINAN

KELEMAHAN KERJA BERKUMPULAN
 PERLU

KECEKAPAN GURU  TIMBUL RENDAH DIRI PADA PELAJAR LEMAH  GURU TIDAK DAPAT BERI PERHATIAN SAKSAMA

KERJA AMALI

  

KERJA AMALI MELIBATKAN PENYERTAAN PELAJAR2 DALAM MENJALANKAN AKTIVITI JENIS-JENIS KERJA AMALI IALAH: KAEDAH PROJEK KAJI SELIDIK HASIL TANGAN

KAEDAH PROJEK
 

DIASAS OLEH JOHN DEWEY KANAK2/REMAJA MEMPUNYAI NALURI INGIN TAHU DAN AKAN BELAJAR MELALUI PENGALAMAN, PEMERHATIAN DAN PERCUBAAN. PELAJAR MENJALANKAN SESUATU EKSPERIMEN ATAU AKTIVITI DI DALAM SITUASI SEBENAR.

LANGKAH PELAKSANAAN KAEDAH PROJEK
 

  

PASTIKAN OBJEKTIF RANCANG PENGGUNAAN BAHANBAHAN DIPERLUKAN MUDAH DIDAPATI GUNAKAN SUMBER2 YG ADA DLM MASYARAKAT/ PERSEKITARAN PENYELIAAN PERLU UNTUK JAMIN KEJAYAAN BERI PELUANG PELAJAR MENILAI PROJEK MEREKA

KAJI SELIDIK

STRATEGI UTK BANTU PELAJAR BUAT KAJIAN LEBIH MENDALAM DAN TERPERINCI. BOLEHKAN PELAJAR MEMERHATI, MENGANALISIS, MENILAI DAN MEMBUAT RUMUSAN.

LANGKAH KAJI SELIDIK
 

TENTUKAN BIDANG KAJIAN BANTU PELAJAR BINA ITEMITEM SOALAN PENERANGAN HASIL (OUTPUT) YANG DIINGINKAN AMBIL LANGKAH KESELAMATAN CTH: SRT KBNARAN, MAKLUMAN KPD BADAN/AGENSI

KEBAIKAN KERJA PROJEK DAN KAJI SELIDIK

MELIPUTI DOMINAN KOGNITIF, AFEKTIF & PSIKOMOTOR PENYERTAAN PELAJAR DI PERINGKAT PERANCANGAN TAMBAHKAN MINAT & MOTIVASI KEMBANGKAN SIKAP T/JAWAB, BERINISIATIF.

KELEMAHAN KERJA PROJEK DAN KAJI SELIDIK
 

 

MASA PANJANG KESALAHAN TINGGI BILA PENGETAHUAN TERHAD BAHAN DAN SUMBER TERHAD MUNGKIN TERPESONG DARI OBJEKTIF MASALAH KAWALAN DAN DISIPLIN

PROJEK HASIL TANGAN

 

  

PROJEK MENGHASILKAN SESUATU BAHAN LANGKAH: TENTUKAN OBJEK YANG AKAN DIHASILKAN PASTI SELARAS MINAT & KEBOLEHAN SEDIAKAN BAHAN PENERANGAN JELAS, DEMO LANGKAH KESELAMATAN

KEBAIKAN KERJA HASIL TANGAN
 

 

PUPUK DAYA CIPTA P&P SERONOK DAN LEBIH BERMAKNA TINGKATKAN INTERAKSI KEPUASAN / KEJAYAAN APABILA HASIL DISIAPKAN PAMER – TIMBUL RASA BANGGA

KELEMAHAN KERJA HASIL TANGAN
 

TENAGA, MASA, KOS PELAJAR LEMAH RASA KECEWA APABILA HASIL DIBANDINGKAN KESAHAN HASIL KERJA PELAJAR YANG DIBAWA BALIK BOLEH DIRAGUI.

LAWATAN
• LAWATAN ATAU ROMBONGAN KE SUATU TEMPAT • TUJUAN UTK PEMERHATIAN DAN KAJIAN SECARA LANGSUNG • PERLU OBJEKTIF YANG JELAS DAN PERANCANGAN TELITI PENTING

PRINSIP LAWATAN
• TEMPAT LAWATAN BERI FAEDAH KEPADA PELAJAR • TEMPAT LAWATAN SELARAS DENGAN TOPIK PELAJARAN • TELAH MENDAPAT KEBENARAN • RANCANGAN TELITI • PENERANGAN PELAJAR, KERTAS LATIHAN, AKTIVITI SUSULAN

KEBAIKAN LAWATAN
• BERI PENGALAMAN LANGSUNG KEPADA PELAJAR • KESEDARAN TERHADAP ALAM SEKITAR BERTAMBAH • ERAT HUBUNGAN GURU, PELAJAR, SEKOLAH & MASYARAKAT LUAR • LAWATAN BOLEH DIAPLIKASI DALAM SEMUA MP

KEBAIKAN LAWATAN..
• TIMBULKAN VARIASI DALAM P&P • MEMPERKUKUH INGATAN PELAJAR • BOLEH KAITKAN PELAJARAN DI BILIK DARJAH DGN KEADAAN SEBENAR • BINA KEMAHIRAN BERFIKIR ANALITIKAL DAN KRITIS • TIMBULKAN MINAT DAN PERASAAN INGIN TAHU TERHADAP P&P

KELEMAHAN LAWATAN
• • • • TANGGUNGJAWAB BERAT MASALAH DISIPLIN PERSEDIAAN BANYAK DAN KOMPLEKS KELEMAHAN PERANCANGAN & PERSEDIAAN LAWATAN SEBAB OBJEKTIF TIDAK TERCAPAI • KEBENARAN LAWATAN TIDAK MUDAH

MAIN SAMBIL BELAJAR

FRIEDRICH FROEBEL (1826) - MAIN SATU EKSPRESI PALING TINGGI DALAM PERKEMBANGAN INDIVIDU PIAGET (1972) - BOLEH TINGKATKAN KEBOLEHAN BERFIKIR MAIN BOLEH MENGEMBANGKAN JERI SECARA SERENTAK DAN MAKSIMUM

JASMANI - KEKUATAN FIZIKAL, KOORDINASI, KETANGKASAN EMOSI - KESTABILAN EMOSI, PERSAINGAN, KEYAKINAN DIRI ROHANI - PERKEMBANGAN SAHSIAH, DAYA CIPTA, SOSIALISASI KOGNITIF- PENGUASAAN BAHASA, MUZIK DAN EKSPRESI KENDIRI

PRINSIP MAIN SAMBIL BELAJAR

PERMAINAN BERKAITAN DGN OBJEKTIF P&P SESUAI DGN UMUR, TAHAP, PENGALAMAN, KEBOLEHAN & KECENDERUNGAN PELAJAR ARAHAN PERMAINAN PERLU JELAS, TEPAT DAN MUDAH DIFAHAMI MESTI MELIBATKAN SEMUA PELAJAR

PRINSIP MAIN SAMBIL BELAJAR…

 

PERSEKITARAN FIZIKAL MUDAHKAN INTERAKSI PELAJAR-PELAJAR, PELAJAR-BAHAN MAINAN TEMPOH MUNASABAH PERANAN GURU – FASILITATOR, PENJAGA MASA, PENGADIL, JURI ATAU PENCATAT MASA MELIBATKAN ASPEK PSIKOMOTOR, KOGNITIF DAN AFEKTIF

PRINSIP MAIN SAMBIL BELAJAR…

 

MENEKAN KERJASAMA, KEADILAN, KESERONOKAN DAN KEMAHIRAN SOSIAL MENARIK MINAT PELAJAR HANYA ALAT PENGAJARAN BUKAN PENGGANTI GURU

JENIS-JENIS PERMAINAN MAIN SENDIRI SOLITARY MAIN KOPERATIF MAIN SELARI MAIN ASOSIATIF MAIN LUAR MAIN PEMERHATI MAIN ‘UNOCCUPIED MAIN BEBAS MAIN DRAMATIS LAIN-LAIN

KEBAIKAN MAIN SAMBIL BELAJAR
 

PELAJAR BERFUNGSI SEBAGAI AHLI KUMPULAN YANG AKTIF P&P LEBIH SERONOK DAN TIDAK FORMAL SESUAI UNTUK SEMUA MP DAN PERINGKAT UMUR PELUANG PELAJAR KEMBANGKAN KEMAHIRAN SOSIAL MELALUI INTERAKSI

KEBAIKAN MAIN SAMBIL BELAJAR…
 

    

SEMANGAT BERSAING YANG SIHAT ALAT DIAGNOSTIK KENAL PASTI KELEMAHAN PELAJAR BINA KEMAHIRAN JASMANI KEPUASAN PSIKOLOGI DAN EMOSI KEMBANG SIFAT KEPIMPINAN BINA KEYAKINAN DIRI PUPUK DAYA CIPTA

KELEMAHAN MAIN SAMBIL BELAJAR
  

 

JIKA KERAP- PELAJAR BOSAN MASALAH KAWALAN DAN DISIPLIN OBJEKTIF TIDAK TERCAPAI JIKA PELAJAR TIDAK BERMINAT, BEKERJASAMA PERLU PERANCANGAN LAMA DAN RAPI PERLU PENYEDIAAN BAHAN/ALATAN

PEMBELAJARAN SECARA MODULAR
MODULAR – BAHAN BERCETAK YANG DIBENTUK UTK MEMIMPIN TINGKAH LAKU PELAJAR DLM MEMPELAJARI SESUATU TOPIK DLM MP. DISUSUN DALAM BENTUK MUDAH MENGANDUNGI DEFINISI, FAKTA DAN KONSEP, PROSES PEMIKIRAN, KEMAHIRAN & SIKAP

DISEDIAKAN OLEH SEKUMP PAKAR TUGASAN DISUSUN AGAR PELAJAR BOLEH PEROLEH PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN DISUSUN DARI MUDAH KEPADA KOMPLEKS CEPAT/LAMBAT PEROLEH PENGETAHUAN BERGANTUNG INDIVIDU

PEMBELAJARAN DILAKUKAN SECARA INDIVIDU DALAM WAKTU MEREKA SENDIRI BANTUAN DIBERIKAN SEMASA SESI TUTORIAL BANTUAN UNTUK PEMULIHAN DAN PENGAYAAN

PENGAJARAN BERPASUKAN
 4 GURU AJAR 100-120 PELAJAR  1 GURU AJAR 2/3 MP  GURU KURANG MASA BANTU PEMULIHAN & PEMERIKSAAN KERJA  KERJASAMA GURU PENTING  NILAI BERTIMBANG RASA , TOLAK ANSUR, BELAS KASIHAN, TEPAT MASA, RAJIN DAN IKHLAS PENTING

PEMBELAJARAN BERPASUKAN
KUMP 4/5 PELAJAR DALAM P&P BUAT TUGASAN TIAP AHLI PERLU T/JAWAB & T/ANSUR 2 JENIS – PEMB. KOPERATIF & PEMB. KOLABORATIF  SESUAI PELAJAR TINGGI & SEDERHANA DLM AKADEMIK, MOTIVASI    

PEMBELAJARAN KOPERATIF
SATU BENTUK PEMB. BERPASUKAN KUMP KECIL BERTUMPUKAN TUGASAN PENYELESAIAN KEPADA KONSEP/ IDEA BARU BG PELAJAR  MEMENTINGKAN PEMBAHAGIAN TUGAS  PERANCANGAN GURU PENTING BAGI HASIL BERMUTU    

PEMBELAJARAN KOLABORATIF
SATU BENTUK PEMB. BERPASUKAN KUMP KECIL BERTUMPUKAN TUGASAN PENYELESAIAN KEPADA KONSEP/ IDEA BARU BG PELAJAR  MEMENTINGKAN PERKONGSIAN IDEA DAN ILMU DALAM MENYELESAIKAN TUGASAN    

KEBAIKAN P&P BERPASUKAN
MEINGKATKAN PRESTASI PELAJAR PENEGUHAN KEM. SOSIAL BERPELUANG MEMBUAT KEPUTUSAN SUASANA P&P AKTIF RASA HORMAT, YAKIN DIRI, T/JAWAB, KEPIMPINAN DITINGKATKAN  TIADA P&P PASIF (CHALK & TALK)     

LAKONAN
 TEKNIK

MEMAINKAN PERANAN DAN MELAKONKAN CERITA ATAU PERISTIWA  JENIS-JENIS LAKONAN:  LAKONAN SPONTAN  BACA LAKON  MAIN PERANAN  SIMULASI

LANGKAH LAKONAN SPONTAN
 PELAJAR

FAHAM CERITA  KEUTAMAAN DIBERIKAN KEPADA PELAJAR YANG SUKARELA  PELAJAR BERLAKON DAN BERDIALOG BEBAS SERTA GERAK-GERI SESUAI  BIMBINGAN GURU  AHKIR LAKONAN, PERBINCANGAN NILAI MORAL DALAM LAKONAN

LANGKAH BACA LAKON
 PELAJAR

FAHAM CERITA  PELAKON DITETAPKAN  PERANAN PELAKON DITERANGKAN  PELAKON BACA SKRIP DAN LAKON  AKHIR LAKONAN, RUMUSAN CERITA DAN NILAI MORAL DIBINCANGKAN

LANGKAH MAIN PERANAN
 PELAJAR

FAHAM PERANAN  PEMERHATI BUAT NOTA DAN MEMBERI PANDANGAN  PERBINCANGAN DAN RUMUSAN DI AKHIR AKTIVITI

LANGKAH SIMULASI
 PELAJAR

FAHAM SITUASI  BAGI PELAJAR KPD KUMP KECIL  SETIAP KUMP TERIMA TUGASAN BERBEZA  PERSEMBAHAN KUMPULAN  PERBINCANGAN DAN RUMUSAN

KEBAIKAN LAKONAN
 PELAJAR

DAPAT MENYATAKAN PERANAN DAN SIKAPNYA  MENGALAKKAN DAYA CIPTA  BERI PELUANG RASAI SESUATU SITUASI  MEMOTIVASI PELAJAR  MENGEMBANGKAN KEMAHIRAN SOSIAL

KEBAIKAN..
 BELAJAR

TINDAK BALAS SPONTAN DALAM SESUATU SITUASI  PELUANG MENGUJI IDEA-IDEA UTAMA YANG BOLEH DIGUNAKAN UNTUK RUJUKAN MASA DEPAN  BELAJAR MENTENTERAMKAN DIRI APABILA MENGHADAPI TEKANAN

KELEMAHAN LAKONAN

  

PENEKANAN KEPADA PRESTASI LAKONAN BUKANNYA OBJEKTIF PELAJARAN MEMAKAN MASA MONOPOLI OLEH PELAJAR BERBAKAT TOPIK HANGAT DAN ISU KONTROVERSI SANGAT SUKAR DIKAWAL KURANG SESUAI BG PELAJAR LEMAH, PEMALU

SUMBANGSARAN

  

PERBINCANGAN BAGI MENGADAKAN FIKIRAN SECARA BERKELOMPOK SETIAP PESERTA MENYUMBANG IDEA SETIAP IDEA DITERIMA DAN DIKAJI AKHIRNYA IDEA-IDEA YANG SESUAI SAHAJA DIPILIH DALAM RUMUSAN RUMUSAN IALAH HASIL SUMBANGSARAN

LANGKAH-LANGKAH SUMBANGSARAN
    

PASTIKAN TAJUK TEPAT DAN JELAS PENYERTAAN AHLI: SATU PUSINGAN ARAH JAM SATU IDEA BAGI SETIAP PUSINGAN PUSINGAN BERAKHIR APABILA KEHABISAN PENDAPAT

LANGKAH-LANGKAH ….

KETUA KAWAL SUPAYA KRITIKAN NEGATIF & SINDIRAN TIDAK WUJUD SETIAP PENDAPAT DIBINCANGKAN SETELAH SELESAI PUSINGAN AKHIR RUMUSAN DIBINA HASIL PERSETUJUAN SEMUA AHLI

KEBAIKAN SUMBANGSARAN
  

 

PELUANG SAMA RATA BANYAK IDEA BARU BERKONGSI IDEA, PANDANGAN, PENGETAHUAN DAN PENGALAMAN PUPUK PEMIKIRAN ANALITIS DAN KRITIS BELAJAR HORMATI ORANG LAIN PENGLIBATAN AKTIF PELAJAR

KELEMAHAN SUMBANGSARAN
 

 

HALANGAN PADA PELAJAR LEMAH TOPIK LUAR PENGALAMAN- BAZIR MASA DAN TENAGA TOPIK LUAR MINAT- BUAL KOSONG KURANG KAWALAN KETUA- SINDIR DAN KRITIK TIMBUL PELAJAR LEMAH- TIDAK MATANG DALAM RUMUSAN

RUMUSAN
STRATEGI PEMUSATAN PELAJAR STRATEGI PEMUSATAN GURU 1- KERJA BERKUMPULAN 2- KERJA AMALI 3- LAWATAN 4- MAIN SAMBIL BELAJAR 5- PENGAJARAN SECARA MODULAR 6- PEMBELAJARAN KOPERATIF 7- LAKONAN 8- SUMBANGSARAN

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful