You are on page 1of 10

PENYATA RAZAK

TUJUAN
PENYATA
RAZAK
Menjadikan Bahasa Melayu sebagai
Bahasa Kebangsaan, bahasa
perpaduan dan bahasa pengantar di
sekolah
Mengeratkan perpaduan antara kaum
Melayu, Cina dan India sebagai satu
rumpun bangsa di Tanah Melayu
Mengembangkan sistem pendidikan
agar jurang perbezaan antara kaum
dapat dikurangkan
Menyediakan kemudahan pendidikan
yang mencukupi untuk melahirkan
masyarakat yang berdisplin, terlatih,
liberal dan progresif.
Mewujudkan sistem
pengurusan pendidikan yang
lebih cekap dan berkesan
Mewujudkan masyarakat yang
bertoleransi, berdisplin, terlatih
, lieral dan progresif
Memenuhi keperluan negara
yang merdeka dan
memperkembangkan sistem
pendidikan
PENYATA RAHMAN
TALIB
Satu penyata yang mengandungi usul dan saranan yang penting
untuk memperbaiki sistem pendidikan yang dipengerusikan oleh
Menteri Pelajaran pada waktu itu, Datuk Abdul Rahman Talib
Selepas pilihanraya tahun 1959, sebuah jawatankuasa
yang diketuai AbdulRahman Talib ditubuhkan untuk
mengkaji semula syor-syor dalam Penyata Razak.
Syor-syor Penyata Rahman Talib akhirnya digubal
menjadi Akta Pelajaran 1961.
SYOR DALAM PENYATA RAHMAN TALIB
Bahasa Melayu dijadikan bahasa pengantar di sekolah dan
universiti.
Pelajaran percuma untuk sekolah rendah kebangsaan.
Jemaah Nazir Persekutuan diwujudkan.
Pelajaran vokasional diperkenalkan.
Sekolah pelajaran lanjutan merupakan persekolahan sehingga
umur 15 tahun.
Murid-murid akan naik darjah secara automatik.
Kemudian pada tahun 1979 sebuah
jawatankuasa kabinet untuk mengkaji
dasar pelajaran telah ditubuhkan.
Jwatankuasa tersebut dipengerusikan
oleh timbalan perdana menteri
merangkap menteri pelajaran pada
masa itu, Tun Dr. Mahathir Mohamad.

Fungi jawatankuasa ini
Mengkaji semula matlamat dan keberkesanan sistem yang
diamalkan dengan tujuan memastiken keperluan tenaga
manusia negara dipenuhi dalam jangka pendek dan jangka
panjang di samping untuk memastikan sistem pendidikan
memenuhi matlamat negara untuk melahirkan masyarakat yang
bersatu, berdisiplin dan terlatih.
Penegasan terhadap pendidikan asas iaitu membaca,
menulis dan mengira (3M).
Matlamat pendidikan ala Malaysia dengan bahasa
Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa komunikasi
utama.
Laporan ini mahu kursus bahasa Melayu dalam
perkhidmatan kepada guru-guru harus dikaji semula dan
penilaian terhadap keupayaan mereka yang telah
mengikuti kursus tersebut harus dijalankan segera.
Kedudukan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua tetap
dijamin