PODZIAŁ KOŚĆCA

• Kości czaszki
• Kości tułowia
-kości kręgosłupa
-kości klatki piersiowej
• Kości kończyny górnej
• Kości kończyny dolnej
KRĘGOSŁUP
OGÓLNA BUDOWA KRĘGOSŁUPA
7 kręgów szyjnych
12 kręgów
piersiowych
5 kręgów
lędźwiowych
5 kręgów
krzyżowych
4-5 kręgów
guzicznych
MECHANIKA KRĘGOSŁUPA
lordoza szyjna
lordoza lędźwiowa
kyfoza piersiowa
kyfoza krzyżowo-guziczna
BUDOWA KRĘGU
trzon kręgu
łuk kręgowy otwór kręgowy
wcięcia kręgowe
nasada łuku
kręgowego
BUDOWA KRĘGU
wyrostek kolczysty
wyrostki poprzeczne
żebro wyrostek stawowy górny
wyrostek stawowy dolny
KRĘGOSŁUP
otwory
międzykręgowe
wyrostek
stawowy dolny
wyrostek
stawowy górny
kanał kręgowy
KRĘGI SZYJNE
wyrostek kolczysty
wyrostek poprzeczny
otwór wyrostka
poprzecznego
otwór kręgowy
KRĘGI SZYJNE
kręg szczytowy
łuk przedni
guzek przedni
dołek zębowy
dołek stawowy górny
guzek tylny
KRĘGI SZYJNE
kręg szczytowy
więzadło poprzeczne
kręgu szczytowego
ząb kręgu
obrotowego
otwór
kręgowy
KRĘGI SZYJNE
kręg obrotowy
ząb kręgu
obrotowego
wyrostek kolczysty
wyrostek poprzeczny
KRĘGI SZYJNE
kręg
obrotowy
kręg
szczytowy
KRĘGI PIERSIOWE
dołek żebrowy górny
dołek żebrowy dolny
dołek żebrowy wyrostka poprzecznego
żebro
KRĘGI LĘDŹWIOWE
wyrostek
żebrowy
wyrostek
dodatkowy
KOŚĆ KRZYŻOWA
powierzchnia
grzbietowa
powierzchnia
miedniczna
wzgórek
KOŚĆ KRZYŻOWA
kanał krzyżowy
grzebień krzyżowy
pośrodkowy
grzebień krzyżowy
boczny
grzebień krzyżowy
pośredni
rozwór krzyżowy
KOŚĆ KRZYŻOWA
otwory
krzyżowe
kresa
poprzeczna
powierzchnia uchowata
KOŚĆ GUZICZNA
POŁĄCZENIA KRĘGOSŁUPA

•CHRZĄSTKOZROSTY
•WIĘZOZROSTY
•STAWY
CHRZĄSTKOZROSTY KRĘGOSŁUPA
krążki międzykręgowe
trzon
pierścień włóknisty
jądro miażdżyste
CHRZĄSTKOZROSTY KRĘGOSŁUPA
krążki międzykręgowe
pierścień włóknisty
jądro miażdżyste
WIĘZOZROSTY KRĘGOSŁUPA
więzadło
podłużne
przednie
więzadło
podłużne tylne
więzadło żółte
więzadło
międzykolcowe
więzadło nadkolcowe
wyrostek kolczysty
WIĘZOZROSTY KRĘGOSŁUPA
wyrostek
poprzeczny
więzadło
międzypoprzeczne
wyrostek
kolczysty
więzadło
nadkolcowe
STAWY KRĘGOSŁUPA
wyrostek
stawowy górny
wyrostek
stawowy dolny
KOŚCI KLATKI
PIERSIOWEJ
ŻEBRO
głowa szyjka guzek żebra
trzon
kąt żebra
bruzda żebra
ŻEBRO
KLATKA PIERSIOWA
I-VII żebra prawdziwe
VIII-XII żebra rzekome
XI-XII żebra wolne
kość żebrowa
chrząstka
żebrowa
łuk żebrowy
VII-X żebro
MOSTEK
rękojeść
trzon
wyrostek
mieczykowaty
wcięcie szyjne
wcięcia obojczykowe
wcięcia żebrowe
MOSTEK
kąt mostka