DPN

• Dasar Pembangunan Nasional dilancarkan oleh YAB Dato Seri Dr. Mahathir Mohamad pada 17 Jun 1991 (RPJP 2) • Bermula era baru dalam usaha menjadikan Malaysia sebuah negara maju menjelang 2020.

MATLAMAT DPN
• Melahirkan masyarakat yang bersatu padu bagi memperkukuhkan kestabilan sosial, politik dan mengekalkan pembangunan ekonomi yang berterusan.

DIMENSI BARU DPN
• Memberi penekanan yang lebih kepada strategi pembasmian kemiskinan • Menumpukan perhatian kepada pembangunan sebuah masyarakat perdagangan dan perindustrian Bumiputera. • Meningkatkan penekanan kepada sektor swasta dalam proses penyususnan semula masyarakat. • Memberi lebih tumpuan kepada pembangunan sumber manusia dalam mencapai matlamat pertubuhan ekonomi dan pengagihan saksama.

PROGAM PELAKSANAAN
• • Persaingan Dalam Pasaran Antarabangsa
– Meningkatkan daya tarikan pelabur dan pengusaha – Perlindungan perdagangan meningkat

Wawasan 2020
– Menggalak pengembalian sumber – Menggunakan potensi kecerdasan masyarakat – Meningkat ketahanan negara

• •

Hasil Pencapaian Yang Berkualiti dan Berkekalan
– Penekanan aspek pendidikan dan latihan

Pembasmian Kemiskinan
– Pengangguran dijangka berkurangan – Penglibatan perkhidmatan awam – Mewujudkan pekerjaan

Penyusanan Semula Masyarakat

DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL (DPN)

DPN – program kesinambungan drp. DEB yg. dianggap satu perancangan “pembelaan” terhadap rakyat termiskin dan menyusun masyarakat. DPN dibentuk dan diperkemas utk. membasmi kemiskinan di kalangan golongan rakyat termiskin yg. memperoleh pendapatan kurang drp. garis Kemiskinan.

OBJEKTIF DPN OBJEKTIF DPN
• Pembangunan negara – memperkukuh kestabilan sosial, ekonomi, dan politik • Mencapai taraf sebuah negara yg. maju dari segi keadilan sosial, nilai etika dan moral, kualiti hidup, kecekapan mentadbir dan kecemerlangan ekonomi

OBJEKTIF OBJEKTIF
•Pembangunan ekonomi negeri dan kawasan bandar dan luar bandar •Prestasi tenaga kerja •Mewujudkan kegiatan bersaing dalam pasaran antarabangsa •Pencapaian berkualiti •Pembukaan tanah-tanah dan bantuan kpd. petani-petani kecil •FELDA •Latihan kpd. belia-belia luar bandar • Penswastaan utk. Meningkatkan penyertaan Bumiputera •Insfrastruktur •ASN, PNB – memperkukuh tabungan Bumiputera

strategi strategi
• • • • • • • • • • Pembasmian kemiskinan Menyusun semula masyarakat Keseimbangan di kalangan kaum dlm.pelbagai aspek Mempertingkat daya saing antara sektor- mengoptimum pengeluaran Menghapus jurang ekonomi Menekankan nilai sosial dan kerohanian Mempertingkat peluang dan kemudahan pendidikan dan infrastruktur Mewujudkan sumber manusia yg. berdisiplin dan produktif Menerapkan penggunaan sains dan teknologi Menerapkan amalan cinta akan alam sekitar

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful