SISTEM NILAI

DALAM
PERKHIDMATAN
AWAM

NILAI TERAS
PENDIDIKAN
1.
2.

3.

4.

Tonggak 12
Nilai-Nilai Murni Dalam
Pendidikan
16 Nilai Murni Dalam
Pendidikan
Nilai-Nilai Utama Dalam
Perkhimatan Awam

TONGGAK 12
Nikmat
Mencipta

MENGHARGAI
MASA

Ketekunan
Membawa
kejayaan
Keseronokan
bekerja

Peningkatan
Bakat

Tonggak
12

Keutamaan
Kesabaran

Ketinggian
Peribadi

Kebijaksanaan
Berhemat
Kewajipan
Menjalankan
Tugas

Kemuliaan
kesederhanaan

Pengaruh
Teladan

Kekuatan
Sifat
Baik
Hati

1. Menghargai
Masa
The Value of Time

“Rugilah mereka yang mengulangi kerja yang sama
dua kali” Sunan Ad-Dailami

Pada setiap terbit fajar, ada 2 malaikat menyeru,
“wahai anak Adam, aku adalah hari yg baru dan aku
datang untuk menyaksikan semua amalan kamu, oleh
itu manfaatkan aku sebaik-baiknya kerana aku tidak
akan kembali lagi sehingga Hari Pengadilan- maksud
hadis Nabi

“An Inch of time cannot be bought by an inch of gold”
Chinese Proverb

1.1 Hakikat
Masa
Masa –
 Unsur asas bagi
pembentukan kehidupan!
 Masa menelan semua yang
tidak berfaedah daripada
generasi dalam bentuk
kelalaian
 Masa mengekalkan semua
yang hebat dan berharga

Amalan PositifMenepati masa
Menyegerakan tugas
Mempunyai perancangan waktu
Bijak menurus tempoh masa yang
diberi
Menumpukan masa pada kerja-kerja
produktif & kreatif
Menetapkan target date untuk
menyiapkan kerja
Menyelesaikan tugas dalam masa yang
ditetapkan

1.2 Bagaimana Masa
Berlalu
Aktiviti

Masa

Mengikat tali kasut

8 hari

Gunting rambut

30 hari (I bulan)

Menanti dilampu isyarat

30 hari (I bulan

Dail Telefon

30 hari (I bulan)

Menaiki eskalator 90 hari (3 bulan)
Menggosok gigi 90 hari (3 bulan)
Menunggu Bas 150 hari (5 bulan)
Mandi

160 hari (6 bulan)

Membaca buku

730 hari (2
tahun)

sambungan
Aktiviti

Masa

Mencari nafkah

3287 hari (9 tahun)

Menonton Tv

3650 hari (10 tahun)

Tidur

7320 hari (20 tahun)

1.3 Perbualan dengan
Kawan

Orang berfikiran BESAR
memperkatakan ilmu
Orang berfikiran SEDERAHANA
memperkatakan peristiwa
Orang berfikiran RENDAH
memperkatakan manusia
Orang berfikiran CETEK
memperkatakan diri mereka

Model 1: Manfaatkan masa

Prinsip Pareto @ Peraturan 80/20

Penting

Tidak Penting

Penggunaan: Senaraikan semua perkara yang akan anda lakukan.
Kenal pasti 20% perkara yang berkeupayaan menghasilkan 80%
daripada hasil yang dikehendaki. Bertindaklah terhadapnya
terlebih dahulu.

Model 2: Manfaatkan masa

Hukum Parkinson
Teori: Kerja bertambah bagi mengisi masa yang ada
untuk menyempurnakannya.

PENGGUNAAN: Tentukan tarikh siap setiap tugas
dan patuhi tarikh tersebut

Amalan Negatif dan Dilarang
1. Berbual-bual kosong
2. Tidak menyegerakan tugas
3. Tidak ada sense of urgency
4. Tidak merancang pekerjaan
5. Tidak ada prioriti
6. Melayan tetamu yang tidak berkenaan
7. Tinggalkan pejabat untuk urusan peribadi
8. Membuat kerja peribadi di pejabat
9. Berniaga di waktu pejabat
10. Membuat kerja yang tidak mustahak
11. Ke kantin dalam waktu bertugas
12. Tidak peka kepada pembaziran masa

2. KETEKUNAN MEMBAWA
KEJAYAAN
The Success of Perseverance
Amalan Positif

Amalan Negatif

Gigih dengan tugas

Mudah tersinggung

Rajin berusaha

Kurang berdisiplin

Tekun jalankan tugas

mudah putus asa

berdisiplin dalam kerja

Tidak tekun

Berpandangan jauh

Mudah mengalah

Sanggup berkorban

cekal hadapi kesulitan

Tidak patah semangat

Bercita-cita tinggi

Tiada cita-cita
Tak tahan kena marah

Tiada inisiatif/kreatif
Suka bertangguh

Perseverance in action is practiced when you
KEEP WORKING WHEN OTHERS QUIT.

KESERONOKAN BEKERJA

3

(The JOY of working)

Amalan Positif

Amalan Negatif/Dilarang

Kerja sebagai ibadat

Kerja dianggap beban

Ada inisiatif sendiri

Tidak komited

Menghasil yg berfaedah

Menunggu arahan

Komited vs kerja

Tidak suka menolong

Sedia berikan k/sama

Tidak dipercayai dan
dicurigai

J

: A Job Well-Done

O

: Optimism

Y

: You

Enjoying Your Work Is
The Secret to Success

4Kemuliaan kesederhanaan
The Dignity of Simplicity

Amalan Positif

Amalan Negatif/Dilarang

Jelas pemikiran

Menonjol-nonjol diri

Tidak tamak pangkat

Mengada-ngada

Pemaaf dlm pergaulan

Sombong/meninggi diri

Boleh menerima teguran

Adil dlm semua tindakan

pamir kemewahan/kedudukan

Bermaruah & berhemah tinggi

Mengampu berlebihan

membesarkan isu-isu remeh

Senang didampingi oleh
semua pihak

Menyukarkan persoalan yang
mudah

“Sebaik-baik perkara adalah sederhana”
(maksud hadis Nabi)

5 Ketinggian Peribadi
The Worth Of Character

The Total Personality
Watak, sikap, perilaku
Peribadi

Gaya pergaulan sesama manusia
• Di rumah
• Dalam Organisasi
• dalam masyarakat umum

“Buruk laku itu menambah buruknya amalan,
sebagaimana cuka merosakan madu”
Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali

Ketinggian Peribadi
Amalan Positif

Amalan Negatif & Dilarang

Teguh beriman & bertakwa dalam setiap Selalu berpura-pura dalam tindakan
tindakan

Menyempurnakan tugas dengan
amanah

Suka mengumpat & memfitnah rakan
sejawat

Berlumba-lumba membuat kebajikan

Tamak dalam mengejar pangkat dan
kedudukan

Bersifat penyayang

Sukar untuk membuat kebajikan

Ikhlas dalam menjalankan t/jawab

Gopoh dalam bertindak

Berilmu & berpengetahuan luas

Mungkir janji

Sedia berkorban

Pemarah & tidak sabar

Kemas dalam pakaian, pemikiran
dan tindakan

Mengampu untuk mendapatkan pujian
dan sanjungan

Bertimbang rasa tetapi tegas

Lembab dan malas berusaha

6

Kekuatan Sifat Baik Hati
The Power of Kindness

• Kita senang /selesa dgn orang yang baik hati

Fokus

• Segala sifat yang disukai manusia dihayati
oleh orang yang baik hati
• “ Tidak dihitung kaya orang yang banyak
harta, tetapi kaya sebenar ialah kaya jiwa”
(maksud sabda Rasulullah s.a.w)

• “People who know the secret of a positive
attitude realize it’s in their power to make today
the best day possible” Denis Waitley

6. Kekuatan Sifat Baik
hati Amalan Negatif & Dilarang
Amalan Positif
Bersopan santun setiap masa

Kasar & kurang sopan

Pemaaf & berhemah tinggi

Berdendam bila kemahuan terhalang

Simpati vs kesusahan orang lain

Tidak peduli vs teguran & nasihat

Ikhlas & bertimbang rasa

Tidak bertimbang rasa

Pemurah dalam usaha kebaikan

Memntingkan diri sendiri

Mudah mesra & berkerjasama

Sombong , bongkak & kibriya’

Merendah diri

Bermuka-muka

Berbudi mulia

Cepat menghukum tanpa siasatan

Boleh menerima teguran

Suka mencaci

Berlaku adil dalam semua tindakan

Suka menghina orang/rakan sekerja

Sedia menerima cadangan

Tidak boleh menerima kritikan

7 Pengaruh Teladan
The Influnce of Examples

“Sebaik-baik kamu ialah orang
yang paling berfaedah kepada
orang lain”
MAKSUD HADIS

“Sesiapa yang memberi contoh
kebaikan, maka ia mendapat pahala
dan pahala orang-orang yang meniru
perbuatannya hingga hari kiamat; dan
sesiapa yang memberi contoh
kejahatan maka ia mendapat dosa dan
dosa orang-orang yang meniru
perbuatannya hingga hari kiamat”

7 Pengaruh Teladan
The Influnce of Examples

Amalan Positif

Amalan Negatif & Dilarang

Bersih hati dan fikiran

Buruk perangai & t/Laku

Berbudi mulia serta merendah diri

Jahil & tidak suka membaca

Berani mempertahankan kebaikan &
kebenaran

Hasad dengki & buruk sangka

Bermoral dan berakhlak tinggi

Mempersendakan agama

Rajin dan kuat bekerja

Suka mengelak t/jawab

Sederhana dalam tindakan dan tutur
kata

Suka mengumpat/ adu domba

Tertib dan beradab sepanjang masa

Terlalu sensitif & cepat marah

Mengutamakan masyarakat lebih dari Tidak kenal budaya sendiri
diri sendiri
Bekerjasama untuk kebaikan

Hipokrit dan berpura-pura

Berpandangan jauh

Tidak berpandangan jauh

8. KEWAJIPAN MENJALANKAN
TUGAS
The Obligations of Duty

MAKSUD
HADIS

Peribahasa
China

“Manusia ibarat unta, anda tidak
akan dapat mengenderainya dengan
selesa walaupun telah mencuba
seratus ekor”

“Thinking well is wise, planning
well is wiser, doing well is the
wisest and best of all”

Apakah Tugas?

T.Jawab yg ditetapkan bagi seorang
yg hidup bermasyarakat
Mesti dilaksanakan dengan
cekap,cepat, berkesan & sempurna
Sesuatu tugas – memerlukan
pengurusan yg baiksupaya tugas
dapat dikendalikan dengan berkesan

Amalan Positif

Amalan Negatif & Dilarang

Sentiasa bert/jawab vs tugas yang
diberkan

Mudah menyeleweng dari tanggung
jawab

Tekun & sabar menjalankan tugas

Suka memberi helah bila diberi tugas

Selalu ada inisiatif sendiri

Tidak boleh diharap

Boleh diharap menyempurnakan tugas Sentiasa membuat kesilsapan kerja
Mementingkan kualiti

Bekerja sambil lewa

Cergas dan pantas bekerja

Tidak cermat dengan harta kerajaan

Bersikap profesional & cekap

Tidak patuh kepada arahan

sentiasa belajar dari kesalahan

Tidak ikut peraturan

Accountable

Tidak peka kepada kualiti

BENGKEL
6 Tahap bagi sesuatu projek
Dapatkah anda mengingati sesuatu projek
berdasarkan enam tahap yang dijalankan
mengikut urutan?
1.

Bersemangat

2.

Tanpa angan-angan

3.

Gugup

4.

Mencari kesalahan

5.

Hukuman terhadap yang tidak bersalah

6.

Memuji dan menyanjung orang yang tidak terlibat

Kongsi pengalaman anda
dengan kumpulan dalam bengkel

9. Kebijaksaan Berhemat
(The Wisdom of economy)

Maksud Al-Quran

Maksud Hadis Nabi

Sesungguhnya anak &
harta kamu adalah fitnah
Bila seorang anak Adam meninggal, semua
amalanya terputus, kecuali 3 perkara:
• Anak yang soleh yang sentiasa mendoakannya
• Ilmunya yang dimanfaatkan
• hartanya yang dipergunakan (selepas hidup) di
jalan yang baik (sadaqah jariah)

Peribahasa China

“He who will not economise,
will have to agonise.”

9. Kebijaksaan Berhemat
(The Wisdom of economy
Amalan Positif

Amalan Negatif & Dilarang

Berhati-hati waktu berbelanja

Boros & suka membazir

Accountable

Memperaga kehebatan dan
kemewahan

Tidak membazir harta kerajaan

Suka bermegah dengan harta
kerajaan

Tahu membeza antara keperluan
dengan kemewahan

Tidak cermat dengan harta keajaan

Menyelenggara harta kerajaan
dengan baik

Berbelanja besar tidak pada
tempatnya

Bertanggungjawab di atas
perbelanjaan yang dilakukan

Kurang peka dan bakhil kepada
keperluan awam

Mengadakan sistem kewangan
yang berkesan

Membazir

Kesabaran
10Keutamaan
The Virtue of Patience

Sabda Rasulullah
(s.a.w.) :
“Sabar itu salah satu
daripada cabang
iman
seperti
kepala sebahagian
daripada
tubuh badan”

10

Keutamaan Kesabaran
The Virtue of Patience

Amalan Positif

Amalan Negatif / Dilarang

Tenang hadapi masalah rumit Selalu mengubah pendirian &
keputusan
Mempunyai perhitungan jauh Tidak sanggup bekorban
Tahan menerima cabaran

Takut cabaran

Tidak putus asa

Lekas mengalah

Pemaaf & berhemah tinggi

Berpandangan sempit

Cermat dalam tutur kata

Tidak bertanggung jawab

11

Peningkatan Bakat

(The Improvement Of Talent)

Amalan Positif

Amalan Negatif & Dilarang

Memberi dorongan vs kreativiti

Menyekat pemikiran baru

Mengiktiraf vs usaha-usaha original

Tidak menggalakan percubaan

Beri galakan vs pemikiran baru

Takut mencuba sesuatu yang baru

Berani mencuba idea-idea baru

Tidak menghargai bakat yang ada

Mengenal bakat-bakat yang ada

Memperkecilkan usaha-usaha original

Memupuk bakat-bakat yang ada

Mengekalkan suasana lama bagi
perkembangan bakat baru

Galak penyertaan dlm aktiviti kreatif

Berpuas hati dengan tahap bakat yang
ada

Menggalakan percambahan fikiran

Perlekeh bakat orang lain

Menyediakan suasana berkembangnya Mengaku idea sendiri dgn ciplak hasil
bakat
orang lain

12

Nikmat Mencipta

(The Joy of Originating)

Pentagon
Kejayaan (falah)
1. Merasai masalah

5. Tindakan Susulan

AL-FALAH

2. Membuat Pemeriksaan

HAPPINESS COMES FROM
HAVING

4. Merancang pelaksanaan

a PURPOSE

3.Menentukan Penyelesaian

Garis penentu bagi unsur Nikmat Mencipta
Apabila anda melakukan sesuatu, tidak mengira bagaimana
susah atau senangnya kita bekerja, atau bagaimana baik kita
merancang. Yang penting ialah apa yang dicapai dan
kejayaan tidak akan tercapai tanpa pelaksanaannya
Perancangan

Pelaksanaan

INGAT

Kemampuan ‘melaksana’ ialah

IMP

ORTANT

LE
ELE

ADERSHIP

MENT

Pencapaian

Tip Nikmat Mencipta
Maksud Hadis Nabi
“Hiburkan

hati di antara jemu, jika hati menjadi letih,
ia menjadi buta”

S

M
E

U

N Y
Membantu untuk berkomunikasi

Bonus: Anda akan diberi ganjaran untuknya, mengikut maksud satu hadis

Senyuman yang kamu berikan apabila berhadapan
Dengan sahabatmu adalah satu sedekah
(Sunan At-Turmidhi)

Garis penentu bagi unsur Nikmat Mencipta
Apabila anda melakukan sesuatu, tidak mengira bagaimana
susah atau senangnya kita bekerja, atau bagaimana baik kita
merancang. Yang penting ialah apa yang dicapai dan
kejayaan tidak akan tercapai tanpa pelaksanaannya
Perancangan

Pelaksanaan

INGAT

Kemampuan ‘melaksana’ ialah

IMP

ORTANT

LE
ELE

ADERSHIP

MENT

Pencapaian

12

Amalan Positif & Negatif
( Nikmat Mencipta)

Amalan Positif

Amalan Negatif & Dilarang

Merasa puas kerana sesuatu idea
atau cadangan dapat dilaksanakan
dan dimanfaatkan

Berpuas hati dengan
kedudukan yang sedia ada

Sentiasa berada dalam cabaran
intelektual

Takut menemui kegagalan

Sentiasa mencari idea dan
kaedah baru dalam
menyelesaikan masalah

Memandang remeh usaha
orang lain

Over-zealous dengan
pekerjaan

Pemikiran tidak dinamik

Gembira melihat ujudnya idea
dan kaedah baru dalam
pentadbiran

Mempertahankan status quo
secara membuta tuli

Senang bermain dengan ‘idea’
dan berani mencuba

Tidak suka pembaharuan

Terima Kasih
Thank U
Syukran
Syukriya
Kamsia Lu
Nandri
Kokunka
Xie Xie

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful