IBNU

SINA
BAPA PERUBATAN DUNIA

BIODATA IBNU SINA
Nama

sebenar: Al- Husain bin Abdullah bin AlHassan bin Ali binSina Dikenali sebagai Ibnu Sina di Timur dan Avicenna di Barat. Dilahirkan pada tahun 370 H/ 980 M di Afsyanah, Bukhara, Turkistan. Beliau adalah berketurunan Turki. Bapa beliau ialah seorang penguasa Kharmaisan, Bukhari. Pada tahun 390 H/ 1000 M setelah bapanya meninggal dunia, Ibnu Sina berpindah ke Khawarizm, Jorjan, Rai dan Hamazan. Beliau pernah bertugas sebagai pakar perubatan di wilayah Rai dan penasihat agung Amir Ala Ad

Tokoh mempelajari ilmu Ibnu Sina pernah membaca buku berkenaan Metafizik karangan Aristotle sebanyak 40 kali. Taat beragama Ibnu Sina sering berdoa kepada ALLAH terutama apabila beliau menghadapi kebuntuan. Beliau sering pergi ke masjid untuk memohon petunjuk daripada ALLAH S.W.T. Pintar Ibnu Sina berjaya menguasai pelbagai ilmu Nakliah ketika berusia lapan belas tahun. Berinovatif Ibnu Sina sering melakukan penyelidikan dan menghasilkan karya dalam pelbagai bidang ilmu terutama perubatan.

KEPERIBADIAN IBNU SINA

PENDIDIKAN IBNU SINA
Mula mempelajari Al- Quran Al- Karim semenjak berusia 5 tahun Menghafaz Al- Quran Al- Karim ketika berumur 10 tahun. Mempelajri ilmu Fikah dan Tasawuf daripada Ismail AzZahid Mempelajati ilmu Hisab dan Prinsip- prinsip Geometri daripada Muhammad Al- Massah Mempelajari ilmu Falsafah daripada Abu Abdillah AnNatili Mempelajari ilmu Sains dan Astronomi daripada AlBiruni. Semasa berusia 16 tahun, beliau dapat menguasai ilmu perubatan.

KETOKOHAN IBNU SINA DALAM
BIDANG PERUBATAN
Kesarjanaan Ibnu Sina dalam bidang perubatan mendapat pengiktirafan dunia. Kepakaran beliau pernah digunakan untuk merawat: 1. penguasa Bukhara iaitu Nuh Bin Mansur, 2. penguasa Jorjan iaitu Al- Amir Syams Al- Ma·ali Qabus bin Wasyamkir, 3. penguasa Hamazan, Al- Amir Syamsul Daulah 4. penguasa Asfahan, Al- Amir A·la Ad Daulah.

KARYA- KARYA IBNU SINA
DALAM BIDANG PERUBATAN
Al- Qanun Fit Tib Al- Adawiyah Al- Qalbiah Al- Afiah At- Tibbiah Karya tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, Hebrew dan Inggeris. Karya tersebut digunakan sebagai rujukan utama dalam bidang perubatan di seluruh pusat pengajian barat termasuklah Universiti Frankfurt di Jerman, Universiti Oxford di Ensland dan Universiti Paris di Perancis.

PENEMUAN BARU IBNU SINA
DALAM BIDANG PERUBATAN
1.

2.

3.

Penemuan penyakit baru dan puncanya - Pengaruh kuman dalam penyakit - Jangkitan virus seperti TB dan sebagainya - Penyakit seperti Rubella, alahan, Cacar, penyakit jiwa dan sebagainya. Penemuan dalam bidang farmasi - Menghasilkan ubat dan preskripsi mujarab untuk pelbagai penyakit - Menghasilkan ubat bius Membangunkan teknologi perubatan - Mencipta benang utuk menjahit luka pembedahan - Mencipta picagari

SUMBANGAN INBU SINA DALAM
BIDANG PERUBATAN
Menghasilkan Al- Qanun Fit Tib yang dijadikan bahan rujukan pelajar perubatan. Menyenaraikan tidak kurang 360 jenis penyakit dan cara mengubatinya. Memperkenalkan kaedah baru menggunakan peralatan canggih seperti x- ray dan ultra sound bagi mengesan sesuatu penyakit atau kecederaan dengan lebih cepat. Menghasilkan ubat bius Menghasilkan benang untuk menjahit luka pembedahan. Mencipta picagari dll.

KESAN PENIGGALAN IBNU SINA
DALAM PERUBATAN
Memperkenalkan kaedah pemerhatian dan analisis Hasil penulisan beliau mempengaruhi perkembangan ilmu perubatan Penulisan dan penyelidikan beliau menggilap kembali bidang perubatan yang kian malap

SUMBANGAN IBNU SINA DALAM
BIDANG PEMIKIRAN
Mengahsilkan 116 karya dalam pelbagai bidang seperti falsafah, mantiq, matematik, astronomi, kimia, fizik, biologi dan sains politik Tahun 1950, buku- buku tersebut diterjemahkan dalam Bahasa Arab dan dinamakan Muallaf Ibnu Sina ( Karya- karya Ibnu Sina) Jasanya dihargai sehingga sebuah universiti pendidikan di Hungary telah mengambil nama sempena nama beliau iaitu Avicenna College.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful