GEOMORFOLOGI PINGGIR PANTAI

Konsep Pinggir Pantai Adalah zon yg terletak di antara tikas air pasang dgn tikas air surut ombak. Pantai merupakan satu jalur linear daratan yg terdiri drp timbunan bahan mendak yg peroi seperti pasir, kulit kerang dan siput, lumpur dan kelodak yg berasal dari laut dan sungai. Antara agen geomorfologi yg bertindak di zon pinggir pantai ialah:
Ombak Arus Arus Pasang-surut Tindakan Angin
nsnj2009 Geografi 942/2 -Geomorfologi Pinggir Pantai 1

nsnj2009 Geografi 942/2 -Geomorfologi Pinggir Pantai

2

nsnj2009 Geografi 942/2 -Geomorfologi Pinggir Pantai

3

A
1.

G

rf l
i 2;

i Pi

ir P

t i

b k, t rb h b k p d pk t i l lu P

bi kut d b h u t y di pi ir b tuk j lur p t i y l b r. h kis d t i y t l h dibi b rl ku k tik ribut u k s l b bu i d r k

b k P bi s us hk j lur p l h b kp bi . Bi s p d usi t kujuh t ¶ su i· kib t p t kt ik di d s r l ut.

nsnj2009 Geografi 942/2 -Geomorfologi Pinggir Pantai

4

A

G

rf l

i Pi

ir P

t i

2. Arus rd p t p lb i j is rus s p rti rus p sisir p t i (h yut p sisir p t i) t rh sil drp p rb z sudut d p r d b lik b k. Arus i i b r r k dis p j ris p kut b h p t i s c r ¶zi -z t i d ·.

nsnj2009 Geografi 942/2 -Geomorfologi Pinggir Pantai

5

A

G

rf l
-surut

i Pi

ir P

t i
p ir ruhi p t i bu i di

3. Arus p s

A p s d surut ju b tuk-b tuk bu i di z khusus y di u r su i. P s d surut t rj di t s p ksi y .

pi

kib t put r

nsnj2009 Geografi 942/2 -Geomorfologi Pinggir Pantai

6

A
4. A i

G

rf l

i Pi

ir P

t i

B rti d k di z lu r p sisir y l h tik s ir p s . A b l h us hk t rd p t di z i kut, b tuk-b tuk lu r p sisir i i.

tid k dic p i d p d bu i y

uk

nsnj2009 Geografi 942/2 -Geomorfologi Pinggir Pantai

7

A

G

rf l
-surut

i Pi

ir P

t i
p ir ruhi p t i bu i di

3. Arus p s

A p s d surut ju b tuk-b tuk bu i di z khusus y di u r su i. P s d surut t rj di t s p ksi y .

pi

kib t put r

nsnj2009 Geografi 942/2 -Geomorfologi Pinggir Pantai

8

Faktor mempengaruhi proses geomorfologi inggir pantai
1. Halaju angin enentukan saiz dan kekuatan ombak. iupan angin perlahan membolehkan ombak pembina terbentuk untuk memendapkan muatannya. ngin kencang menghasilkan ombak pembinasa yg bertindak menghasilkan hakisan.

nsnj2009 Geografi 942/2 -Geomorfologi Pinggir Pantai

9

Faktor mempengaruhi proses geomorfologi inggir pantai
2. rientasi pantai antai yg terdedah secara langsung kepada serangan ombak seperti kawasan pantai timur Semenanjung alaysia akan mengalami kadar hakisan yg kuat semasa onsun imur aut. antai yg terlindung pula akan mengalami kadar pemendapan yg tinggi kerana di kawasan ini halaju ombak menjadi perlahan.

nsnj2009 Geografi 942/2 -Geomorfologi Pinggir Pantai

10

Faktor mempengaruhi proses geomorfologi inggir pantai
3. Kedalaman air Kawasan pantai yg dalam mengalami kadar hakisan yg tinggi. Kawasan pantai yg cetek pula mengalami pemendapan yg tinggi kerana ombak kehilangan tenaga akibat geseran dgn dasar pantai.

nsnj2009 Geografi 942/2 -Geomorfologi Pinggir Pantai

11

Faktor mempengaruhi proses geomorfologi inggir pantai
4. Faktor eologi

eliputi jenis dan ketahanan batuan serta struktur cerun tersebut. antai yg terbentuk oleh batuan yg keras tahan di hakis ombak dan pantai itu berbentuk tanjung. antai yang berbatuan lembut, mudah terhakis dan ia akan membentuk teluk.

nsnj2009 Geografi 942/2 -Geomorfologi Pinggir Pantai

12

Faktor mempengaruhi proses geomorfologi inggir pantai
5. Kualiti dan kuantiti bahan Jika mbak membawa muatan yg keras seperti batu kerikil dan batu tongkol maka kadar hakisan pantai akan meningkat kerana bahan tersebut bertindak sebagai alat penghakis yg berkesan. Jika ombak membawa batuan yg lembut dalam kuantiti yg banyak seperti batu lada, kulit-kulit kerang dan siput serta pasir laut akan mempengaruhi pemendapan di pantai berkenaan.

nsnj2009 Geografi 942/2 -Geomorfologi Pinggir Pantai

13

Faktor mempengaruhi proses geomorfologi inggir pantai
6. ertembungan arus laut dgn arus sungai ertembungan kedua-dua arus ini selalunya berlaku di muara. Kedua-dua arus kehilangan tenaga lalu memendapkan bahan-bahanya di dasar muara berkenaan. Kadar pemendapan bergantung kepada kuantiti bahan yg di bawa oleh kedua-dua arus.

nsnj2009 Geografi 942/2 -Geomorfologi Pinggir Pantai

14

Faktor mempengaruhi proses geomorfologi inggir pantai
7. erbezaan tikas air pasang dan tikas air surut Semakin besar beza maka zon yang boleh dihakis dan dimendapkan menjadi semakin lebar. ikas air pasang yg tinggi dan tikas air surut yg rendah di muara akan mempengaruhi kelebaran bahan muatan yg akan dimendapkan seterusnya kelebaran delta yg akan terbentuk.

nsnj2009 Geografi 942/2 -Geomorfologi Pinggir Pantai

15

Faktor penyebab kelandaian dan kecuraman pantai
1. Jenis dan saiz bahan mendak (Sedimen) Bahan mendak kasar akan membentuk pantai yang curam manakala bahan mendak halus akan membentuk pantai yg landai. aburan bijian pasir menunjukkan bijian kasar di sebelah atas cerun dan semakin halus menghala ke gigi air. Cerun landai lebih curam di bahagian atas berbanding dgn bahagian bawah. Keadaan ini disebabkan tenaga damparan ombak lebih tinggi semasa menghempas pantai berbanding tenaga lurutannya.

nsnj2009 Geografi 942/2 -Geomorfologi Pinggir Pantai

16

Faktor penyebab kelandaian dan kecuraman pantai
2. Faktor jenis dan kekuatan ombak. mbak pembinasa (ombak junam) mempunyai tenaga kinetik yg kuat untuk menghempas dan memusnahkan cerun pantai. Selepas ombak ini berlaku cerun pantai yg landai bertukar menjadi cerun curam. rofil rentas pantai juga menjadi lebih pendek krn ombak ini mempunyai kusa hakis-angkut yg kuat. Sekiranya ombak pembina (ombak limpah) berlaku pantai akan banyak bahan enapan yg akan dimendapkan menjadi pantai yg landai.

nsnj2009 Geografi 942/2 -Geomorfologi Pinggir Pantai

17

Faktor penyebab kelandaian dan kecuraman pantai
3. rientasi pantai antai yg terdedah kepada lautan luas akan menerima damparan dan arus yg kuat membantuk cerun yg curam seperti pantai timur Semenanjung alaysia yg terdedah kepada damparan ombak aut China Selatan. antai yg terlindung pula akan menerima damparan dan arus yang lemah yg membentuk cerun landai dengan bahan enapannya seperti pantai barat Semenanjung alaysia yang terlindung dari tiupan angin oleh ulau Sumatera.

nsnj2009 Geografi 942/2 -Geomorfologi Pinggir Pantai

18

Faktor penyebab kelandaian dan kecuraman pantai
4. Faktor manusia antai yang dibangunkan dengan aktiviti penebangan pokok hutau pantai, mengorek pasir dan mendalamkan muara sungai akan mengalami hakisan yang kuat menyebabkan cerun pantai menjadi curam. ktiviti penyuburan pantai seperti penanaman pokok rhu dan bakau, membina benteng pecah ombak akan menyebabkan penambahan pasir pantai yang menjadikan cerun landai.

nsnj2009 Geografi 942/2 -Geomorfologi Pinggir Pantai

19

Faktor penyebab kelandaian dan kecuraman pantai
5. engaruh arus rus pasang surut yang bergerak selari dengan garis pantai akan memendakkan bahan enapan yang banyak jika pantai bersebelahan dengan muara sungai. Semakin banyak bahan mendapan yang di bawa arus maka cerun pantai menjadi landai. antai yang berlumpur pantai yang berpasir kuantiti, mengalami tambah bahan sedimen lebih landai berbanding kerana ia mempunyai serakan dan timbunyang lebih banyak.

nsnj2009 Geografi 942/2 -Geomorfologi Pinggir Pantai

20

Hakisan
1.

mbak

indakan Hidraulik indakan hakisan yang disebabkan oleh kuasa air laut itu sendiri tanpa melibatkan bahan/muatan yang dibawanya. mbak yang menghempas pantai (swash) akan memampatkan udara yang terdapat dalam rekahan batuan menyebabkan rekahan mengalami pengembangan. pabila ombak mengundur (backwash) udara dalam rekahan menguncup maka rekahan mengalami kenduran. roses yang berulang-ulang batuan pecah dan runtuh. menyebabkan

nsnj2009 Geografi 942/2 -Geomorfologi Pinggir Pantai

21

Hakisan
2.

mbak

indakan kikisan atau lelasan indakan ini melibatkan bahan-bahan muatan yg di bawa ombak dgn batuan di kaki cenuram atau tanjung yg mengadap ombak. Bahan ombak seperti batu pasir, kerikil, batu lada, serpihan batuan akan bertindak sebagai alat penghakis untuk mengesel dan menghauskan kaki cenuram tadi. Keberkesanan proses ini amat dipengaruhi oleh bahan yg dibawa oleh ombak.

nsnj2009 Geografi 942/2 -Geomorfologi Pinggir Pantai

22

Hakisan
3.

mbak

indakan lagaan roses hakisan yang melibatkan perubahan saiz dan bentuk pada bahan-bahan pantai apabila mereka berlanggar dan berlaga sesama sendiri. Contohnya batu tongkol bertukar menjadi serpihan prismatik yg lebih kecil akibat perlanggaran. erlanggaran berlaku dalam dua arah iaitu ke atas dan ke bawah semasa damparan dan semasa lurutan ombak.

nsnj2009 Geografi 942/2 -Geomorfologi Pinggir Pantai

23

Hakisan
4.

mbak

indakan larutan roses hakisan laut secara kimia iaitu air laut bertindak melarutkan mineral batuan yang ada di pinggir pantai. Contohnya mineral mudah larut dan bersifat menyerap air seperti kalsium karbonat (batu kapur) akan menjadi kalsium hidrogen karbonat atau kalsium bikarbonat.

nsnj2009 Geografi 942/2 -Geomorfologi Pinggir Pantai

24

Bentuk bumi Hakisan
1. ebing tinggi

mbak

erhasil apabila cerun di tepi pantai runtuh akibat tindakan hidraul pada rekahan di tebing. erbentuk apabila ombak menghakis kaki cerun tebing pantai semasa air pasang pabila batuan atau lekukan yang runtuh, maka tebing tinggi terbentuk terbentuk

nsnj2009 Geografi 942/2 -Geomorfologi Pinggir Pantai

25

nsnj2009 Geografi 942/2 -Geomorfologi Pinggir Pantai

26

Bentuk bumi Hakisan
2. JU

mbak

erbentuk di kawasan pinggir pantai yang mempunyai susunan batuan keras dan lembut yang berselang-seli. erbentuk di bahagian batuan keras yang tahan hakisan ombak.

nsnj2009 Geografi 942/2 -Geomorfologi Pinggir Pantai

27

Bentuk bumi Hakisan
3. eluk

mbak

erbentuk di kawasan pinggir pantai yang mempunyai susunan batuan keras dan lembut yang berselang seli. erbentuk di bahagian batuan lembut yang dihakis oleh ombak.

nsnj2009 Geografi 942/2 -Geomorfologi Pinggir Pantai

28

Bentuk bumi Hakisan
4. erbang aut

mbak

erhasil daripada hakisan gua laut. Hakisan ombak yang berterusan dan menembusi dinding dua buah gua laut yang bertentangan akan membentuk gerbang laut.

nsnj2009 Geografi 942/2 -Geomorfologi Pinggir Pantai

29

Bentuk bumi Hakisan
5. Batu unggul

mbak

erhasil akibat tindakan penggondolan terhadap gerbang laut. pabila bumbung gerbang laut runtuh, batu tunggul terbentuk.

nsnj2009 Geografi 942/2 -Geomorfologi Pinggir Pantai

30

Bentuk bumi Hakisan
6. unggul Sisa

mbak

Batu tunggul yang terhakis tunggul sisa akhirnya.

akan

membentuk

unggul sisa hanya boleh kelihatan ketika air laut surut.

nsnj2009 Geografi 942/2 -Geomorfologi Pinggir Pantai

31

Pengangkutan

mbak

1. olekan Bahan ²bahan yang bundar dan besar yang digerakkan di dasar laut oleh ombak 2. Hanyutan pesisir pantai Pergerakan bahan-bahan seperti pasir, batu kelikir selari dengan pantai. 3. mpaian Bahan-bahan mendak yang halus dan ringan seperti tanah liat dan kelodak digerakkan secara terampaiampai dalam laut. 4. Seretan Bahan-bahan diseret di bahagian bawah laut dari atas pantai ke luar pantai oleh arus seret.

nsnj2009 Geografi 942/2 -Geomorfologi Pinggir Pantai

32

Faktor mempengaruhi pengangkutan ombak
1. enaga arus rus yang kuat mampu mengangkut bahan-bahan ke tempat yang lebih jauh. 2. Saiz bahan Semakin berat dan besar pengangkutan menjadi lemah. 3. rientasi pantai bahan yang diangkut kadar

Pantai yang terdedah kepada ombak akan menggalakkan proses pengangkutan

nsnj2009 Geografi 942/2 -Geomorfologi Pinggir Pantai

33

Faktor mempengaruhi pengangkutan ombak
4. Halangan Pokok bakau dan pengangkutan. 5. enaga ombak mbak pecah menyeret bahan-bahan ke arah pantai dan unduran ombak menarik balik setengah daripada bahan tersebut. mbak yang serong mengangkut bahan di sepanjang pantai.Jika tenaga ombak hilang, proses pengangkutan terhenti. binaan groin akan menghalang proses

nsnj2009 Geografi 942/2 -Geomorfologi Pinggir Pantai

34

Bentuk Bumi Pemendapan

mbak

1. Pantai Kawasan pingir laut yg terletak antara tikas air surut yg terendah dgn tikas air pasang yg tertimggi. 2. Beting pasir erupakan penimbunan sesebuah teluk pasir yang merentangi

erbentuk samada selari dengan garisan pantai atau bersudut tepat dengannya 3. etanjung erupakan permatang berupa tanduk yang dibentuk oleh pemendapan pasir di hujung teluk atau muara sungai nak tanjung menganjur ke laut manakala bahagian hujungnya bersambung dengan pinggir pantai Juga dikenali sebagai tetanjung
nsnj2009 Geografi 942/2 -Geomorfologi Pinggir Pantai

35

Kesan aktiviti pembangunan ke atas pinggir pantai
ktiviti manusia yang menyebabkan hakisan pantai
1. 2. 3.

Pembangunan pelancongan ² pembinaan hotel, resort, chalet dll Pemusnahan pembangunan hutan bakau untuk projek

ktiviti pengorekan pasir.

Kadar hakisan meningkat menyebabkan pantai semakin sempit.

nsnj2009 Geografi 942/2 -Geomorfologi Pinggir Pantai

36

Langkah

engawal hakisan pantai

1. Langkah perundangan elibatkan pelaksanaan akta-akta tertentu bagi mencegah sesuatu sumber daripada mengalami kemusnahan. Cth elalui kta Perhutanan egara 1984 kawasan hutan bakau di gazetkan sebagai kawasan hutan simpan.

nsnj2009 Geografi 942/2 -Geomorfologi Pinggir Pantai

37

Langkah

engawal hakisan pantai

2. Pengurusan Strategik
-

Pengawalan penebangan hutan bakau. Cthnya menggunakan kaedah tebangan memilih. Penanaman semula tumbuhan pinggir pantai Pembinaan benteng batuan dan tembok penahan untuk mencegah hanyutan pasir. pembinaan daik untuk mencegah kemasukan air laut Pembinaan dinding konkrit di cerun curam pinggir pantai

-

nsnj2009 Geografi 942/2 -Geomorfologi Pinggir Pantai

38

Langkah
3. Kempen
-

engawal hakisan pantai

kesedaran dalam kalangan masyarakat umum sentiasa dilakukan melalui kempen, forum, usaha gotong-royong. pendidkan alam sekitar sama ada secara formal atau tak formal

nsnj2009 Geografi 942/2 -Geomorfologi Pinggir Pantai

39

Bentuk bumi tindakan ombak

nsnj2009 Geografi 942/2 -Geomorfologi Pinggir Pantai

40

nsnj2009 Geografi 942/2 -Geomorfologi Pinggir Pantai

41

nsnj2009 Geografi 942/2 -Geomorfologi Pinggir Pantai

42

nsnj2009 Geografi 942/2 -Geomorfologi Pinggir Pantai

43

nsnj2009 Geografi 942/2 -Geomorfologi Pinggir Pantai

44

nsnj2009 Geografi 942/2 -Geomorfologi Pinggir Pantai

45

Tindakan Hidraul

nsnj2009 Geografi 942/2 -Geomorfologi Pinggir Pantai

46

nsnj2009 Geografi 942/2 -Geomorfologi Pinggir Pantai

47

nsnj2009 Geografi 942/2 -Geomorfologi Pinggir Pantai

48

nsnj2009 Geografi 942/2 -Geomorfologi Pinggir Pantai

49

nsnj2009 Geografi 942/2 -Geomorfologi Pinggir Pantai

50

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful